Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  NS-EN 1998-1

ag40Hz in m/s2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.05 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014  |  http://www.gadm.org/download  |  https://kartkatalog.geonorge.no  |  https://kommunekart.com  |  https://mapcarta.com  |  Ochrona danych