Norma
Załącznik
Obciążenie śniegiem  |  EN 1991-1-3  |  PN-EN 1991-1-3
Strefa obciążenia śniegiem 1 2 3 4 5
 
Source: PN-EN 1991-1-3/NA:2010-09  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych