Norma
Załącznik
Obciążenie wiatrem  |  EN 1991-1-4  |  PN-EN 1991-1-4
Strefa obciążenia wiatrem 1 2 3
 
Source: PN-EN 1991-1-4/NA:2010-09  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych