Norma
Kraj| Załącznik
Strefa sejsmiczna
 
agR w m/s2

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  SR EN 1998-1

Strefa sejsmiczna Z1 Z1* Z2 Z2* Z3 Z3*
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Źródło: SR EN 1998-1:2004/NA:2008  |   |  http://www.openstreetmap.org  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych