Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie wiatrem  |  EN 1991-1-4  |  SR EN 1991-1-4

Strefa obciążenia wiatrem 0.4 0.5 0.6 0.7 ≥ 0.7
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Źródło: SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017  |   |  http://www.openstreetmap.org  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych