Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie wiatrem  |  EN 1991-1-4  |  ÖNORM B 1991-1-4

vb,0 w m/s < 20.9 < 24.2 < 27.5 < 30.8 < 34.1 < 37.4 < 40.7 < 44.0 < 47.3 < 50.6 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Źródło: ÖNORM B 1991-1-4:2013-05-01  |  Digitales Geländemodell (DGM) Österreich - www.data.gv.de; Geoland.at; CC BY 3.0 -- noch nicht eingereicht  |  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych