Norma
Země | Příloha
Mapa

Zatížení sněhem  |  ASCE/SEI 7-22  |  Aljaška

pgI v lb/ft2 ≤ 45 ≤ 60 ≤ 75 ≤ 90 ≤ 105 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 346 N/A