Norma
Země | Příloha

Zatížení sněhem  |  EN 1991-1-3  |  DIN EN 1991-1-3

Oblast zatížení sněhem 1 1* 1a 1a* 2 2* 2a 3 3* 3a >3a N/A
 
Nástroj pro oblasti zatížení  |  E-shop  |  Poslední aktualizace: 08.11.2019  |  Zdroj: DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12  |  Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen 2018-07-20  |  LTB Mecklenburg-Vorpommern 2015-09-30  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Neuzuordnung der Schneelastzonen, OBB STMI Bayern  |  Information der Lokalbaukommission, Landeshauptstadt München  |  Ochrana osobních údajů