Norma
Země | Příloha

Zatížení sněhem  |  EN 1991-1-3  |  NS-EN 1991-1-3

Základní hodnota zatížení sněhem sk0 v kN/m2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 N/A
 
Nástroj pro oblasti zatížení  |  E-shop  |  Poslední aktualizace: 14.06.2021  |  Zdroj: NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018  |  http://www.gadm.org/download  |  https://kartkatalog.geonorge.no  |  https://kommunekart.com  |  https://mapcarta.com  |  Ochrana osobních údajů