Norma
Země | Příloha
Snow Load Zone for sk
 
Snow Load Zone for sAd

Zatížení sněhem  |  EN 1991-1-3  |  STN EN 1991-1-3

Snow Load Zone for sk 1 2 3 4 5
 
Geo-Zone Tool  |  E -shopu  |  Poslední aktualizace: 27.05.2022  |  Zdroj: STN EN 1991-1-3/NA1:2012-03  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Data Protection