Norma
Země | Příloha
Zatížení větrem  |  EN 1991-1-4  |  SFS EN 1991-1-4
vb,0 v m/s 21
 
Zdroj: Nationella bilagor till eurokoderna SFS-EN 1991:2016-12  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrana osobních údajů