Norma
ab/g v m/s2
 
Součinitel vlivu K

Seizmické zatížení  |  NCSE-02  |  NCSE-02

ab/g v m/s2 < 0.06 < 0.08 < 0.10 < 0.12 < 0.15 < 0.17 < 0.19 < 0.21 < 0.23 ≤ 0.25
 
Nástroj pro oblasti zatížení  |  E-shop  |  Poslední aktualizace: 08.02.2021  |  Zdroj: NCSE-02:2009  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrana osobních údajů