Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie śniegiem  |  EN 1991-1-3  |  ÖNORM B 1991-1-3

Strefa obciążenia śniegiem 2* 2*-2 2 2*-3 2-3 2-4 3 3-4 4 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 26.07.2019  |  Źródło: ÖNORM B 1991-1-3:2018-12-01  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych