Przekroje efektywne

Opis produktu

 • PRZEKRÓJ dla różnych przekrojów

Definiowanie przekrojów efektywnych

Zalety

Przekroje efektywne

 • Wyznaczanie naprężenia i przedstawienie graficzne na przekroju efektywnym i brutto zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 i EN 1999-1-1
 • Uwzględnienie skutków wyboczenia odkształceniowego profili zimnogiętych metodą wartości własnych

Przekroje efektywne są rozszerzeniem RSECTION. Określa efektywne przekroje zgodnie z następującymi normami:

 • European Union EN 1993-1-5
 • European Union EN 1993-1-3
 • European Union EN 1999-1-1

1

Funkcje

 • Dostępne dla ogólnych cienkościennych przekrojów RSECTION
 • Klasyfikacja według
  • EN 1993-1-1
  • EN 1993-1-4
  • EN 1999-1-1
 • Określanie przekroju efektywnego zgodnie z
  • EN 1993-1-5
  • EN 1999-1-1
 • Uwzględnienie skutków wyboczenia wyboczeniowego kształtowników zimnogiętych metodą wartości własnych
 • Określanie naprężeń w przekroju efektywnym i przekroju brutto
 • Obliczenia przekroju, stateczności i stanu granicznego użytkowalności dla . Przekroje RSECTION klasy 4 zgodnie z EN 1993-1-1 w dodatku Steel Design
 • Dostępne dla wszystkich załączników krajowych zintegrowanych z rozszerzeniem Wymiarowanie stali
2

Wprowadzanie danych

Sekcje efektywne są w pełni zintegrowane z RSECTION, więc dostępne są wszystkie opcje wprowadzania danych RSECTION. W danych podstawowych należy jedynie określić grupę norm, według której określany jest przekrój efektywny. Przekrój po zaimportowaniu do programu głównego RFEM lub RSTAB jest dostępny do obliczeń w module dodatkowym Steel Design, podobnie jak przekrój w bibliotece.

3

Wyniki

Wyniki obliczeń wyświetlane są w zwykły sposób w module dodatkowym Steel Design. Odpowiednie tabele wyników zawierają między innymi klasyfikację, efektywne właściwości przekroju oraz kontrolę obliczeń. Naprężenia są przedstawiane graficznie na przekroju efektywnym oraz na przekroju brutto.

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Konferencja naukowo-techniczna: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencje 19. października 2022 - 21. października 2022

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych i postaci drgań dla modeli przestrzennych

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
900,00 EUR