Przekroje efektywne

Opis produktu

 • PRZEKRÓJ dla różnych przekrojów

Definiowanie przekrojów efektywnych

Zalety

Przekroje efektywne

 • Wyznaczanie naprężenia i przedstawienie graficzne na przekroju efektywnym i brutto zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 i EN 1999-1-1
 • Uwzględnienie skutków wyboczenia odkształceniowego profili zimnogiętych metodą wartości własnych
Erweitern Sie das Querschnittsprogramm RSECTION mit Effektive Querschnitte und entdecken Sie viele hilfreiche Funktionen. Beispielsweise ermittelt es die wirksamen Querschnitte nach den folgenden Normen.

 • European Union EN 1993-1-5
 • European Union EN 1993-1-3
 • European Union EN 1999-1-1

1

Funkcje

 • Dostępne dla ogólnych cienkościennych przekrojów RSECTION
 • Klasyfikacja według
  • EN 1993-1-1
  • EN 1993-1-4
  • EN 1999-1-1
 • Określanie przekroju efektywnego zgodnie z
  • EN 1993-1-5
  • EN 1999-1-1
 • Uwzględnienie skutków wyboczenia wyboczeniowego kształtowników zimnogiętych metodą wartości własnych
 • Określanie naprężeń w przekroju efektywnym i przekroju brutto
 • Obliczenia przekroju, stateczności i stanu granicznego użytkowalności dla . Przekroje RSECTION klasy 4 zgodnie z EN 1993-1-1 w dodatku Steel Design
 • Dostępne dla wszystkich załączników krajowych zintegrowanych z rozszerzeniem Wymiarowanie stali
2

Wprowadzanie danych

Rozszerzenie Efektywne przekroje jest w pełni zintegrowane z RSECTION. Nie ma więc drugiego programu i chaosu w oknach, które mogłyby utrudnić pracę. Dzięki temu dostępne są wszystkie opcje wprowadzania danych w RSSECTION. Należy jedynie ustawić w danych ogólnych grupę norm, według której ma być określany przekrój efektywny. Po zaimportowaniu przekroju do programu głównego RFEM lub RSTAB , jest on dostępny jako baza danych przekrojów do obliczeń w module dodatkowym Steel Design. Brzmi nieźle, prawda?

3

Wyniki

Czekasz tylko na wyniki po zakończeniu projektowania? Wyniki obliczeń wyświetlane są w zwykły sposób w rozszerzeniu Steel Design. W odpowiednich tabelach wyników można znaleźć między innymi klasyfikację, właściwości przekroju efektywnego i obliczenia. Naprężenia są przedstawiane graficznie w przekroju efektywnym oraz w przekroju brutto.

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
500,00 EUR