Instrukcje online

Dokumentacja programów Dlubal i rozszerzeń

  • Instrukcje

RFEM 6

Oprogramowanie MES RFEM umożliwia modelowanie i analizę statyczno -wytrzymałościową konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Możliwa jest również analiza konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i obiektów o właściwościach kontaktowych.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje modelowania, obliczeń i oceny wyników związane z analizą konstrukcji.

RFEM 6 | Pierwsze kroki z programem

RFEM i RSTAB to zaawansowane programy, które pomagają inżynierom budownictwa spełniać wymagania współczesnej inżynierii lądowej. To krótkie wprowadzenie do oprogramowania przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki i zapozna z najważniejszymi funkcjami.

RFEM 6 | Tutorial

W tym przykładzie wprowadzającym chcielibyśmy zapoznać się z podstawowymi funkcjami programu RFEM. Pierwsza część pokazuje, w jaki sposób można tworzyć statyczne obiekty i obciążenia, łączyć obciążenia, przeprowadzać analizę statyczną, sprawdzać wyniki i przygotowywać dane do wydruku. W przypadku norm Eurokody są stosowane wraz z ustawieniami CEN.

RFEM 6 | Analiza etapów montażowych konstrukcji

Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) w programie RFEM można uwzględnić proces budowy konstrukcji. Elementy konstrukcyjne można dodawać, usuwać i modyfikować w trakcie procesu budowlanego. Przykładanie obciążeń i kombinatorykę można również uwzględnić na wszystkich etapach budowy.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Analiza etapów budowy (CSA) dla programu RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody)

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody w globalnych obliczeniach prętów w programie RFEM i RSTAB. Interfejs użytkownika programu RFEM (MES) i programu ramowego (RSTAB) umożliwia ewaluację danych wejściowych i wyników.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Skręcanie deplanacyjne (7 stopni swobody) dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 | rozszerzenie Analiza geotechniczna

Rozszerzenie Analiza geotechniczna umożliwia analizę metodą elementów skończonych brył gruntowych z wykorzystaniem odpowiednich praw materiałowych w programie RFEM 6. Dzięki zintegrowaniu analizy geotechnicznej z programem MES interakcja konstrukcji z gruntem może zostać w pełni odwzorowana w modelu ogólnym.

Dzięki analizie geotechnicznej można określić naprężenia i odkształcenia dla objętości gruntu. Dane wejściowe i wyniki są zintegrowane z interfejsem użytkownika programu RFEM 6.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Analiza geotechniczna dla programu RFEM 6.

RFEM 6 / RSTAB 9 | analiza dynamiczna

Analiza dynamiczna w programach RFEM 6 i RSTAB 9 jest podzielona na kilka rozszerzeń.

Rozszerzenie 'Analiza modalna' jest rozszerzeniem podstawowym, służącym do przeprowadzania analizy drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Jest to warunek wstępny dla wszystkich pozostałych rozszerzeń dynamicznych.

Rozszerzenie 'Analiza spektrum odpowiedzi' umożliwia przeprowadzenie analizy sejsmicznej przy użyciu multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi.

Rozszerzenia ' Harmonogram odpowiedzi częstotliwościowej ', ' Analiza historii czasowej 'i' Pushover ' są wciąż w fazie rozwoju. Szczegóły na temat planowanej zawartości znajdziecie w poniższym rozdziale.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenia dotyczące analizy dynamicznej dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 | rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa

Rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie istniejących naprężeń i porównanie ich z naprężeniami granicznymi. Można również określać odkształcenia powierzchni i brył.

Podczas analizy naprężeń określane są maksymalne naprężenia brył, powierzchni i spoin liniowych (tylko w programie RFEM), a także prętów. Decydujące siły wewnętrzne są również dokumentowane dla każdego pręta i dla każdej powierzchni. Ponadto istnieje możliwość automatycznej optymalizacji przekrojów lub grubości wraz z aktualizacją zmodyfikowanych przekrojów lub grubości powierzchni w programie RFEM/RSTAB.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Rozszerzenie Wymiarowanie stali umożliwia wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z różnymi normami obliczeniowymi. Umożliwia to przeprowadzanie obliczeń nośności przekroju, stateczności i stanu granicznego użytkowalności. Interfejs użytkownika programu RFEM (MES) i programu ramowego (RSTAB) umożliwia ewaluację danych wejściowych i wyników.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Wymiarowanie stali dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Projektowanie konstrukcji betonowych

Możliwe jest przeprowadzenie obliczeń stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności. Umożliwia to przeprowadzanie obliczeń nośności przekroju, stateczności i stanu granicznego użytkowalności. Analiza danych wejściowych i wyników jest w pełni zintegrowana z interfejsem użytkownika programu RFEM MES i programu ramowego RSTAB.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Wymiarowanie betonu dla programów RFEM 6 i RSTAB 9, podczas gdy RSTAB 9 umożliwia tylko wymiarowanie konstrukcji szkieletowych.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

Dodatek Timber Design umożliwia wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z różnymi normami obliczeniowymi. Rozszerzenie pozwala na przeprowadzanie obliczeń stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz analizy stateczności. Wprowadzanie danych i ocena wyników są w pełni zintegrowane z interfejsem użytkownika programu RFEM opartego na MES oraz programu do obliczeń konstrukcji szkieletowych RSTAB.

Niniejsza instrukcja opisuje dodatek Wymiarowanie drewna dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Rozszerzenie Wymiarowanie aluminium umożliwia wymiarowanie prętów aluminiowych zgodnie z różnymi normami obliczeniowymi. Umożliwia to przeprowadzanie obliczeń nośności przekroju, stateczności i stanu granicznego użytkowalności. Interfejs użytkownika programu RFEM (MES) i programu ramowego (RSTAB) umożliwia ewaluację danych wejściowych i wyników.

W niniejszej instrukcji opisano rozszerzenie Wymiarowanie aluminium dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RFEM 6 / RSTAB 9 | Usługa sieciowa i API

Usługa sieciowa jest programowalnym systemem interakcji dla programu RFEM/RSTAB. Z pomocą tej technologii program RFEM/RSTAB zapewnia usługę serwera, z którą można połączyć się lokalnie lub za pośrednictwem sieci. Dzięki tej komunikacji klient-serwer możliwe jest wysyłanie zapytań i otrzymywanie odpowiedzi z programu RFEM/RSTAB.

W niniejszej instrukcji opisano technologię usług sieciowych dla programów RFEM 6 i RSTAB 9.

RSECTION 1

Program RSECTION określa właściwości przekrojów cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje modelowania, obliczeń i analizy wyników.

RF-/CONCRETE Members 5/8

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE umożliwia obliczenia stanów granicznych nośności betonu zgodnie z różnymi normami. Opcjonalnie można sprawdzić, czy projekt ognioodporności jest zgodny z EN 1991-1-2.

Instrukcja opisuje także rozszerzenie modułu RF-CONCRETE NL .

RF-/STEEL EC3 5/8

Moduł dodatkowy RF- / STEEL EC3 może przeprowadzać dla prętów stalowych wszystkie charakterystyczne obliczenia stanu granicznego nośności oraz odporności ogniowej, a także analizę naprężeń i odkształceń zgodnie z Eurokodem 3.

Wszystkie ważne załączniki krajowe są zintegrowane.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy porady i wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z programem RFEM.

Modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej do pobrania

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Wybieraj modele konstrukcyjne i wykorzystaj je podczas szkoleń lub w swoich projektach.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów.
Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-LIMITS

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi wartościami granicznymi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń od obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Moduł dodatkowy

Projektowanie znormalizowanych złączy w konstrukcjach stalowych zgodnie z normą EN 1993-1-8 - DSTV guideline

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie połączeń przegubowych zgodnie z Eurokodem 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Rigid

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie połączeń sztywnych zgodnie z Eurokodem 3

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i utwierdzonych podstaw fundamentowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych połączeń śrubowych z prętów kratowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RF-JOINTS Steel - SIKLA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie połączeń SIKLA zgodnie z GX K14-6005-3

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pośrednich połączeń drewnianych za pomocą łączników typu sworzni i płyt stalowych zgodnie z NDS i Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie bezpośrednich połączeń drewnianych zgodnie z Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD