Nowe produkty

Nowe programy, dodatki i aktualizacje

  • nowo wydane-produkty

Ostatnio wydane programy/dodatki

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Nowe programy i dodatki

1

RFEM 6

Nowa generacja oprogramowania MES w 3D służy do analizy statyczno -wytrzymałościowej prętów, powierzchni i brył.

Program RFEM 6 posiada nowoczesną koncepcję wymiarowania z modułami dodatkowymi zintegrowanymi bezpośrednio z programem.

2

RSTAB 9

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej 3D RSTAB 9 zostało gruntownie zmodernizowane. Dodatki zintegrowane bezpośrednio z programem umożliwiają wymiarowanie konstrukcji belkowych składających się z betonu zbrojonego, stali, drewna, muru itd.

3

RSECTION 1

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę rozkładu naprężeń. RSECTION łączy w sobie programy SHAPE-THIN i SHAPE-MASSIVE. W porównaniu z tymi programami w RSECTION dodano następujące nowe funkcje:

  • Graficzne przedstawienie składowych naprężeń
  • Stosowanie skryptów przy użyciu języka JavaScript
4

RWIND 2

Samodzielny program RWIND 2 do numerycznej symulacji przepływu wiatru jest dostępny w wersji Basic i Pro. RWIND Pro umożliwia obliczanie przejściowych nieściśliwych turbulentnych przepływów wiatru (oprócz stacjonarnych w RWIND Basic).

5

Połączenia stalowe

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe można analizować połączenia stalowe przy użyciu modelu ES. Modelowanie przebiega w pełni automatycznie w tle i może być kontrolowane przez użytkownika dzięki prostemu oraz intuicyjnemu wprowadzaniu elementów połączeń. Naprężenia wyznaczone na modelu ES są następnie wykorzystywane do obliczeń elementów składowych zgodnie z EN 1993-1-8 (uwzględniając załączniki krajowe).

6

Model budynku

Rozszerzenie RFEM Model budynku umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Następnie można dostosować kondygnacje na wiele sposobów, a także wybrać sztywność płyty w kondygnacji. Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości, środek sztywności) są wyświetlane w tabelach i w formie graficznej.

7

Projektowanie konstrukcji murowych

Rozszerzenie RFEM Projektowanie konstrukcji murowych umożliwia wymiarowanie konstrukcji murowych przy użyciu metody elementów skończonych. Powstało w ramach projektu badawczego DDMaS - Digitalizacja wymiarowania konstrukcji murowanych. Model materiałowy przedstawia nieliniowe zachowanie połączenia cegła-zaprawa w postaci modelowania w skali makro.

8

Optymalizacja i koszty / Szacowanie emisji CO2

Z jednej strony, dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty/Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości zmiennych dla sparametryzowanych modeli oraz bloków za pomocą techniki optymalizacji rojem cząstek (PSO) z użyciem sztucznej inteligencji (AI) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Z drugiej strony, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym materiałów.

9

Analiza zależna od czasu (TDA)

Dzięki rozszerzeniu Analiza zależna od czasu (TDA) można uwzględnić zmienne w czasie zachowanie materiału w przypadku prętów. Długotrwałe efekty, takie jak pełzanie, skurcz i starzenie, mogą wpływać na rozkład sił wewnętrznych, w zależności od konstrukcji.

10

Usługa sieciowa i interfejs API

Dzięki usłudze sieciowej oraz interfejsowi API można tworzyć własne aplikacje, lokalnie lub w wersji web, kontrolując wszystkie obiekty zawarte w programie RFEM 6 i RSTAB 9. Poprzez dostępne biblioteki i funkcje, można opracować i tworzyć własne warunki projektowe, efektywnie modelować konstrukcje w sposób parametryczny, a także stosować optymalizację i automatyzację procesów projektowych przy użyciu języków programowania Python i C#.

Pierwsze kroki z programem

Pierwsze kroki

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB.