Oprogramowanie do form-finding i szablony cięcia dla konstrukcji membranowych

Obliczanie konstrukcji kablowych, membranowych, powłok i belek

Programy RSTAB i RFEM oferują różne opcje znajdowania kształtów i szablonów cięcia konstrukcji membranowych, takie jak znajdowanie kształtów i analiza konstrukcji kablowych, powłok i belek.

Oba programy mają możliwość przeprowadzenia obliczeń według analizy dużych deformacji.

  • Obliczanie konstrukcji kablowych, membranowych, powłokowych i belkowych
  • Obliczanie konstrukcji kablowych, membranowych, powłokowych i belkowych
  • Obliczanie konstrukcji kablowych, membranowych, powłokowych i belkowych
  • Obliczanie konstrukcji kablowych, membranowych, powłokowych i belkowych

Obliczenia w RFEM

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 umożliwia obliczanie membran wraz z konstrukcją nośną (na przykład kable).

Membrany można modelować zarówno jako powierzchnie ogólne, jak i powierzchnie czworoboczne. Powierzchnie czworoboczne są ogólnymi powierzchniami czworobocznymi, których linie graniczne nie muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Pozwala to na modelowanie powierzchni o krzywiźnie antyklastycznej i synklastycznej, istotnej w przypadku konstrukcji membranowych.

Do obliczeń dostępne są membranowe i ortotropowe typy powierzchni. W przypadku membrany typu ortotropowego można zdefiniować różne właściwości sztywności w zależności od kierunku (w kierunku osnowy i wątku).

Program RFEM zapewnia również możliwość modelowania i wymiarowania płyt łączących, kształtek itp.

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych, kablowych, powłokowych i belkowych

Rozszerzenie Form-Finding dla programu RFEM 6 wyszukuje optymalny kształt prętów poddanych siłom osiowym i modeli powierzchniowych poddanych rozciąganiu. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi. Powstały w ten sposób nowy kształt modelu z przyłożonymi obciążeniami jest udostępniany jako stan początkowy, który ma zastosowanie do dalszych obliczeń całej konstrukcji.

Uwzględnienie nieliniowych charakterystyk materiału

Rozszerzenie Nieliniowe zachowanie materiału dla programu RFEM 6 umożliwia uwzględnienie nieliniowości materiałowych w programie RFEM.

Istnieje możliwość łączenia powierzchni o typach sztywności "Membrana" z modelami materiałowymi "Izotropowy | Nieliniowy sprężysty" i "Izotropowy| Plastyczny." Ta funkcja umożliwia symulację nieliniowych odkształceń np. folii ETFE.

Moduły dodatkowe i rozszerzenia do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji membranowych, kablowych, powłokowych i belkowych

Do analizy statyczno-wytrzymałościowej i projektowania konstrukcji membranowych, kablowych, powłokowych i belkowych, polecamy moduły dodatkowe i rozszerzenia stosowane w przypadku konstrukcji stalowych, lekkich konstrukcji aluminiowych oraz konstrukcji betonowych.

Szablony cięcia konstrukcji membranowych

Moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN dla programu RFEM 5 generuje szablony cięcia dla konstrukcji membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Obliczenia w RSTAB

Program do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB 8 oblicza główna konstrukcję nośną konstrukcji membranowych i kablowych. Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji można przeprowadzić na przykład w Easy by technet, z którym program RSTAB ma specjalne połączenie.

W programie Easy określane są siły wewnętrzne i wymiarowana jest membrana. Po przeniesieniu do programu do analizy statyczno-wytrzymałościowej RSTAB przeprowadzane są obliczenia i, w razie potrzeby, analiza stateczności.

Ponieważ sztywności mogą mieć znaczny wpływ na siły w membranie, przekroje zoptymalizowane w programie RSTAB są przenoszone do ponownego obliczenia do programu Easy. Program RSTAB do analizy konstrukcji szkieletowych jest również używany jako narzędzie do graficznej i tabelarycznej dokumentacji wyników analizy statyczno-wytrzymałościowej po pomyślnym zakończeniu obliczeń.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa web service (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Tutaj znajdą Państwo do pobrania różnego rodzaju konstrukcje membranowe i konstrukcje siatek kablowych, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do własnych projektów.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych i kablowych

Cena pierwszej licencji
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 500,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według szwajcarskiej normy SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według indyjskiej normy IS 800:2007

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z normą brytyjską BS 5950-1:2000 lub Załącznikiem BS EN 1993-1-1

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z chińską normą GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według kanadyjskiej normy CSA S16

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według normy australijskiej AS 4100-1998

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z meksykańską normą NTC-DF 2004

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według rosyjskiej normy SP 16.13330.2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1: 2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według brazylijskiej normy ABNT NBR 8800:2008

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z Kodeksem postępowania w przypadku konstrukcyjnego wykorzystania stali 2011 (Wydział budownictwa - Hongkong)

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Obliczanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR