Aktualizacje i upgrade'y

Strona artykułu | Usługi

Aktualizacje

Aktualizacje to drobne ulepszenia i innowacje w ramach generacji programu, na przykład od wersji 4.02.077 do 4.03.101.

Ponieważ programy główne są silnie powiązane w sieć z modułami dodatkowymi, aktualizacja zawsze dotyczy całej rodziny programów. W przypadku umowy serwisowej aktualizacje będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem konta Dlubal.

Upgrade'y

W przeciwieństwie do aktualizacji, upgrade'y są bardzo poprawionymi lub całkowicie nowymi wersjami programu. Tak zwane skoki modernizacyjne nie są możliwe. Oznacza to, że nie można zaktualizować programu bezpośrednio z wersji 3.xx do wersji 5.xx, jeśli istnieje wersja 4.xx.

Należy zastosować się do wersji pośrednich i odpowiednio je zakupić. Umowa serwisowa zapewnia zniżki na upgrade.

Bądź na bieżąco z oprogramowaniem Dlubal.

Nasze programy są zawsze aktualne, na przykład dzięki regularnym aktualizacjom. Aktualizacje te są drobnymi ulepszeniami i innowacjami w ramach generacji programu. Dzięki umowie serwisowej otrzymujesz aktualizacje w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu Twój program będzie coraz lepszy.

Kolejnym poziomem zmian są upgrade'y. Są to zarówno bardzo zmienione, jak i zupełnie nowe wersje programów. Najlepsze na koniec: Klienci korzystający z umowy serwisowej otrzymują zniżkę na zakup upgrade'u.