Normy szwajcarskie (SIA)

Analiza statyczno -wytrzymałościowa według norm SIA

  • Standardowy

Wymiarowanie w RFEM i RSTAB zgodnie z normami szwajcarskimi

Normy SIA

Szwajcarskie normy SIA

W oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal zaimplementowano następujące normy SIA:


  • SIA 260 (przypadki obciążeń/kombinacje obciążeń)
  • SIA 261 (obciążenia)
  • SIA 262 (konstrukcje żelbetowe)
  • SIA 263 (konstrukcje stalowe)
  • SIA 265 (konstrukcje drewniane)

Wprowadzone normy szwajcarskie

1

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

Bezpieczeństwo jest również najwyższym priorytetem dla Państwa budynków w Szwajcarii. Za pomocą programu RFEM 6/RSTAB 9 można automatycznie tworzyć kombinacje obciążeń i wyników zgodnie ze szwajcarskimi normami SIA 260 i SIA 260 | Drewno formowe.

2

Wymiarowanie drewna według SIA 265

Jeśli planują Państwo konstrukcje drewniane zgodne z normami, jesteście we właściwym miejscu. W rozszerzeniu Wymiarowanie drewna dla RFEM 6/RSTAB 9 można znaleźć wszystkie typowe obliczenia bezpieczeństwa konstrukcji, stateczności, użytkowalności i ochrony przeciwpożarowej dla prętów drewnianych zgodnie ze szwajcarską normą SIA 265.

3

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z SIA 261

Rozszerzenie Analiza modalna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 pomaga w określaniu częstotliwości drgań własnych i postaci drgań własnych.
Kolejnym przydatnym rozszerzeniem jest analiza spektrum odpowiedzi dla programu RFEM 6/RSTAB 9 . Tam można przeprowadzać analizy trzęsień ziemi przy użyciu metody multimodalnego spektrum odpowiedzi. W rozszerzeniu zaimplementowano między innymi szwajcarską normę SIA 261.

4

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego zgodnie z SIA 262

Rozszerzenie modułu SIA 262 dla programu RFEM 5/RSTAB 8 zapewnia dodatkowe informacje. Jak rozszerzyć różne dodatkowe moduły betonowe o szwajcarską normę SIA 262.

5

Wymiarowanie stali zgodnie z SIA 263

W module dodatkowym RF-/STEEL SIA dla programu RFEM 5/RSTAB 8 można znaleźć obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów i zbiorów prętów zgodnie ze szwajcarską normą SIA 263.


Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz informacji na temat dostępnych norm? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR