Ważne są zasady i normy. W jakiej lokalizacji ma znajdować się projekt i na co musisz zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o normy międzynarodowe, programy firmy Dlubal to niezawodni partnerzy dla klientów z całego świata. W programach RFEM i RSTAB dostępnych jest wiele norm, a odpowiednie rozszerzenia umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Tutaj można znaleźć przegląd norm dla poszczególnych krajów, dostępnych w programach.

Wprowadzone normy

Wprowadzone normy szwajcarskie

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

Bezpieczeństwo Państwa budynków w Szwajcarii jest również najwyższym priorytetem. W programie RFEM 6/RSTAB 9 można automatycznie tworzyć kombinacje obciążeń i wyników zgodnie ze szwajcarskimi normami SIA 260 i SIA 260 | drewno.

  1. Więcej o RFEM 6
  2. Program główny RSTAB 9
Wymiarowanie drewna według SIA 265

Jeśli planujesz konstrukcje drewniane zgodne z normami, jesteś we właściwym miejscu. W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji drewnianych dla RFEM 6/RSTAB 9 można znaleźć wszystkie typowe stany graniczne nośności, stateczności, użytkowalności i odporności ogniowej prętów drewnianych zgodnie ze szwajcarską normą SIA 265.

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla RFEM 6
Obliczenia sejsmiczne zgodnie z SIA 261

Rozszerzenie Analiza modalna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 ułatwia określanie częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań.

Kolejnym przydatnym programem jest rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6/RSTAB 9. W tym miejscu można przeprowadzać analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. W rozszerzeniu zaimplementowano między innymi szwajcarską normę SIA 261.

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 Rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9
Wymiarowanie stali zgodnie z SIA 263

W module dodatkowym RF-/STEEL SIA dla RFEM 5/RSTAB 8, można przeprowadzić obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów i prętów ciągłych zgodnie ze szwajcarską normą SIA 263.

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM 5/RSTAB 8