Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji murowych

Analiza statyczna | Konstrukcje murowe

Wielu inżynierów korzysta z programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software do przeprowadzania obliczeń i wymiarowania konstrukcji żelbetowych 2D i 3D, takich jak budynki, ściany, słupy, ramy, powłoki.

Programy RFEM i RSTAB do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwiają analizę i wymiarowanie konstrukcji murowych. Niezależnie od tego, czy projektowane są konstrukcje szkieletowe (RSTAB) czy konstrukcje ze ścian i powłok (RFEM), programy firmy Dlubal Software to zawsze idealne rozwiązanie.

  • Analiza statyczna | Konstrukcje murowe
  • Analiza statyczna | Konstrukcje murowe
  • Oprogramowanie do analizy i wymiarowania konstrukcji żelbetowych firmy Dlubal
  • Analiza statyczna | Konstrukcje murowe
  • Analiza statyczna | Konstrukcje murowe

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 6 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Wymiarowanie muru zgodnie z MES

Rozszerzenie Wymiarowanie muru dla programu RFEM 6 umożliwia wymiarowanie powierzchni murowych przy użyciu metody elementów skończonych. Rozszerzenie powstało w ramach projektu badawczego DDMaS - Digitalizacja wymiarowania konstrukcji murowych. Model materiałowy przedstawia nieliniowe zachowanie połączenia cegła-zaprawa w postaci modelowania w skali makro.

Analiza geotechniczna z wykorzystaniem MES

Rozszerzenie Analiza geotechniczna dla programu RFEM 6 wykorzystuje właściwości z próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy. Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków (interakcja grunt-konstrukcja).

Tworzenie, analiza i ocena modeli budynków

Rozszerzenie Model budynku dla programu RFEM 6 umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów. Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Uwzględnienie etapów budowy

Rozszerzenie Analiza etapów budowy (CSA) dla programu RFEM 6 umożliwia uwzględnienie procesu budowy konstrukcji (prętowych, powierzchniowych i bryłowych). Pominięcie wpływu procesu konstrukcyjnego może prowadzić do błędów w obliczeniach ogólnych modeli. Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) można analizować takie wpływy i uwzględniać je aż do momentu wymiarowania konstrukcji.

Analiza dynamiczna

Rozszerzenia do analiz dynamicznych w programie RFEM 6/RSTAB 9 są odpowiednie do obliczeń sejsmicznych, analizy drgań budynków, projektowania fundamentów maszyn, analizy częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz wielu innych obliczeń dynamicznych.

Optymalizacja modelu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty|Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości zmiennych dla sparametryzowanych modeli oraz bloków za pomocą techniki optymalizacji rojem cząstek (PSO) z użyciem sztucznej inteligencji (AI) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Projektowanie fundamentów

Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro służy do obliczania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych występujących w modelu w RFEM/RSTAB.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Różnorodność interfejsów umożliwia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa sieciowa (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

RFEM 6 jest programem głównym pakietu oprogramowania, który służy do analizy konstrukcji przy użyciu MES. Dalsze analizy oraz wymiarowanie przeprowadzane jest w odpowiednich rozszerzeniach.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok.
Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program ramowy RSTAB 9 zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji szkieletowych.
Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RWIND

Program samodzielny

RWIND to program (cyfrowy tunel aerodynamiczny) do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków o dowolnej geometrii wraz z określeniem obciążeń wiatrem na ich powierzchniach.
Może być używana jako samodzielna aplikacja lub używana wraz z programami RFEM i RSTAB do przeprowadzenia pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania.

Cena pierwszej licencji
2 740,00 USD
RFEM 6
RFEM

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie muru w programie RFEM umożliwia wymiarowanie muru przy użyciu metody elementów skończonych.
Rozszerzenie powstało w ramach projektu badawczego DDMaS - Digitalizacja wymiarowania konstrukcji murowych.
Model materiałowy przedstawia nieliniowe zachowanie połączenia cegła-zaprawa w postaci modelowania w skali makro.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6
moduł dodatkowy RF-SOILIN . dla programu RFEM

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości z próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy.
Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 6
RFEM

Rozwiązania specjalne

Rozszerzenie Model budynku w RFEM umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji.
Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów.
Informacje o kondygnacjach i całym modelu (środek ciężkości) wyświetlane są w tabelach i grafice.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
RFEM

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowy dodatek Optymalizacja i; Oszacowanie kosztów/emisji CO2 Najpierw znajduje się odpowiednie parametry dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Z drugiej strony, rozszerzenie to oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji według definicji materiału dla modelu konstrukcyjnego.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD