Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji drewnianych

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Wymiarowanie prętów według różnych norm

Poniższe moduły dodatkowe umożliwiają wymiarowanie konstrukcji drewnianych ze względu na stanu granicznego nośności, stanu granicznego użytkowalności, a także analizę stateczności.

  • RF-/TIMBER Pro (obliczenia odporności ogniowej) według EN 1995-1-1 (Eurokod 5) i SIA 265 (norma szwajcarska)
  • RF-/TIMBER AWC (obliczenia odporności ogniowej) według ANSI/AWC NDS-2012 i ANSI/AWC NDS‑2015 (normy amerykańskie)
  • RF-/TIMBER CSA według CSA 086-14 (norma kanadyjska)
  • RF-/TIMBER NBR według NBR 7190:1997 (norma brazylijska)
  • RF-/TIMBER SANS według SANS 10163-1:2003 i SANS 10163-2:2001 (normy południowoafrykańskie)

Wymiarowanie płyt warstwowych

Moduł dodatkowy RF-LAMINATE umożliwia analizę naprężeń i odkształceń płyt warstwowych (np. płyt krzyżowo laminowanych).

Wymiarowanie połączeń drewnianych

Moduły dodatkowe do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych i drewnianych.

Programy samodzielne RX-TIMBER

Programy samodzielne RX-TIMBER umożliwiają obliczanie stanu granicznego nośności, użytkowalności, odporności ogniowej dla różnych konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych według Eurokodu 5.

Zrzuty z ekranu | Konstrukcje drewniane