Funkcje produktu

Szukać


Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie zapewnione przez doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. RWIND Simulation | Funkcje

  Nowy

  001393

  Ogólne

  • Analiza 3D nieściśliwego przepływu wiatru z wykorzystaniem rozwiązań OpenFoam
  • Bezpośredni import modeli RFEM/RSTAB lub plików STL
  • Proste zmiany w modelu przy użyciu funkcji "przeciągnij i upuść" oraz manipulatorów graficznych
  • Automatyczna korekta topologii modelu z zastosowaniem siatki typu "shrink-wrap"
  • Możliwość dodawania obiektów znajdujących się w sąsiedztwie (budynki, ukształtowanie terenu, ...)
  • Zgodne z normą profile prędkości zależne od wysokości
  • Modele turbulencji K-epsilon i K-omega
  • Automatyczne tworzenie siatki dopasowanej do wybranego poziomu uszczegółowienia
  • Równoległe obliczenia przy optymalnym wykorzystaniu wydajności komputerów wielordzeniowych
  • Wyniki w zaledwie kilka minut dla symulacji o niskiej rozdzielczości (do 1 miliona komórek)
  • Wyniki w ciągu kilku godzin dla symulacji o średniej / wysokiej rozdzielczości (1-10 milionów komórek)
  • Graficzne przedstawienie wyników na płaszczyznach typu "Clipper / Slicer" (pola skalarne i wektorowe)
  • Graficzne przedstawienie przepływów wraz z animacją 
 2. Dane ogólne do generowania przypadków obciążeń RFEM/RSTAB

  RWIND Simulation | Wprowadzanie danych

  Nowy

  001394

  Ogólne

  Programy RFEM/RSTAB zostały wyposażone w specjalny interfejs do eksportu modeli (tzn. konstrukcji zdefiniowanych przy pomocy prętów i powierzchni) do RWIND Simulation. W tym interfejsie kierunki wiatru, które mają być analizowane, są definiowane za pomocą odpowiednich położeń kątowych względem pionowej osi modelu, a profil wiatru, zależny od wysokości, jest definiowany na podstawie normy dotyczącej wiatru. Na podstawie tych specyfikacji użytkownik może tworzyć własne przypadki obciążeń, dla każdego ustawienia kątowego, za pomocą parametrów cieczy, właściwości modelu turbulencji oraz parametrów iteracji, które są definiowane globalnie. Przypadki obciążeń można rozbudować z grafiki wektorowej STL, poprzez częściową edycję w środowisku RWIND Simulation, przy użyciu modeli terenu lub modeli środowiskowych.

  Alternatywnie program RWIND Simulation można też obsługiwać bez korzystania z interfejsu w RFEM/RSTAB. W tym przypadku środowisko konstrukcji i terenu w programie RWIND Simulation jest modelowane bezpośrednio poprzez import grafiki wektorowej z pliku STL. Profil prędkości wiatru i dodatkowe dane mechaniczne płynów mogą być definiowane bezpośrednio w RWIND - Simulation.

 3. Uwzględnianie modeli terenu w RWIND Simulation | © www.sta-con.cz

  RWIND Simulation | Obliczenia

  Nowy

  001395

  Ogólne

  Program RWIND Simulation umożliwia symulację zdefiniowanych konstrukcji i ich otoczenia w numerycznym tunelu aerodynamicznym, na podstawie profilu wiatru o zmiennej wysokości.

  W tym celu w przestrzeni 3D w RWIND Simulation zdefiniowany zostaje swobodnie definiowalny prostokątny obszar tunelu aerodynamicznego, z obszarem wlotowym i wylotowym wokół określonych konstrukcji. Profil wiatru zależny od wysokości zostaje przyłożony do obszaru wlotowego.

  W celu dyskretyzacji sztywnej powierzchni konstrukcji, program zazwyczaj stosuje siatkę typu "shrink-wraping". Siatka działa jak "hermetyczna" powłoka, której zadaniem jest zapewnienie, aby w oryginalnym modelu aerodynamika konstrukcji nie została zmieniona przez przerwy w przepływie. Równania ciągłości mające na celu wyznaczenie trójwymiarowego kierunku przepływu wiatru wokół konstrukcji są dyskretyzowane przez siatkę adaptacyjną bryły, która zagęszcza się w kierunku konstrukcji. Na podstawie takiego tworzenia siatki, program rozwiązuje zdefiniowany problem z przepływem dla danego kierunku tunelu aerodynamicznego, za pomocą Metody Objętości Skończonych (MOS) z bezpłatnym solwerem OpenFOAM.

 4. Wyświetlanie rozkładu obciążenia w programie RFEM

  RWIND Simulation | Wyniki

  Nowy

  001396

  Ogólne

  Uruchomienie analizy rozpoczyna wieloetapowy proces, w którym wszystkie pręty, powierzchnie i bryły, zdefiniowane w modelu RFEM/RSTAB, zostają przeniesione, wraz ze wszystkimi istotnymi czynnikami, do numerycznego tunelu aerodynamicznego programu RWIND Simulation. Tam przeprowadzona jest analiza modelu, a wypadkowe wartości ciśnienia prędkości wiatru są z powrotem przesyłane do modelu RFEM/RSTAB, jako obciążenia w węzłach siatki ES lub obciążenie prętowe, w odpowiednich przypadkach obciążeń. Przypadki obciążeń zawierające obciążenia z RWIND Simulation można obliczać i łączyć z innymi obciążeniami w kombinacjach obciążeń i kombinacjach wyników. Poza obciążeniami uzyskanymi w odpowiednich przypadkach obciążeń w RFEM/RSTAB, z analizy aerodynamicznej w RWIND Simulation uzyskuje się także dodatkowe rezultaty, które w bardziej złożony sposób opisują problematykę związaną z przepływem wiatru:

  Oprócz tych wypadkowych przypadków obciążeń w RFEM/RSTAB, uzyskuje się więcej wyników analizy aerodynamicznej w RWIND Simulation, które całościowo przedstawiają problem z przepływem:

  • Ciśnienie na powierzchnię konstrukcji
  • Pole ciśnienia względem geometrii konstrukcji
  • Pole prędkości względem geometrii konstrukcji
  • Wektory prędkości względem geometrii konstrukcji
  • Linie przepływu względem geometrii konstrukcji
  • Siły na konstrukcjach prętowych
  • Wykres zbieżności
  • Kierunek i wielkość oporu przepływowego zdefiniowanych konstrukcji

  Wyniki te są wyświetlane i analizowane graficznie w środowisku RWIND Simulation. Ponieważ sposób ich prezentacji, względem geometrii konstrukcji, w ogólnym widoku może być nieco dezorientujący, użytkownik może wykorzystać ruchome płaszczyzny przekrojów, służące do wyświetlania wyselekcjonowanych "wyników bryłowych" w płaszczyźnie. Ponadto, w przypadku linii przepływu prezentowanych w 3D, generowana jest dodatkowo animacja w postaci ruchomych linii lub cząstek. Opcja ta pomaga odwzorować przepływ wiatru jako efekt dynamiczny.

  Wszystkie wyniki można wyeksportować jako obraz lub - szczególnie w przypadku animacji - jako wideo.

 5. Automatyczne wstępne określanie powierzchni membran

  Po aktywowaniu opcji "Wyświetlić kształt" w menu kontekstowym zmiany w strukturze powierzchni membran będą automatycznie aktywowane przy zachowaniu właściwości wykrywania kształtu. Ten interaktywny tryb grafiki jest oparty na metodzie gęstości sił.

 6. Opcja eksportu "Aktualizować tylko materiały, grubości i przekroje"

  Aktualizacja modelu Revit

  Bezpośredni interfejs z programem Revit umożliwia aktualizację modelu Revit w sposób analogiczny do zmian wprowadzonych w programie RFEM lub RSTAB. W zależności od modyfikacji obiekty w Revit mogą wymagać ponownego wygenerowania (usunięcie obiektu i ponowne wygenerowanie). Ponowne wygenerowanie odbywa się na podstawie modelu RFEM / RSTAB.

  Jeżeli chcecie Państwo uniknąć ponownego generowania, można włączyć opcję "Aktualizować tylko materiały, grubości i przekroje." W takim przypadku dostosowywane są tylko właściwości obiektów. Zmiany w materiale, grubości powierzchni i przekroju nie są jednak brane pod uwagę w tym przypadku.

 7. Definicja 2 warstw siatki ES dla jednej bryły gazowej

  Uwzględnienie sztywności brył gazowych w nieliniowej analizie historii czasowej

  W nieliniowej analizie dynamicznej można uwzględnić sztywność gazu obliczoną przez prawo gazu idealnego pV = nRT.

  Obliczenia gazu są dostępne dla wykresów przyspieszenia i wykresów czasowych zarówno dla analizy jawnej, jak i dla nieliniowej analizy Newmark. Aby prawidłowo określić zachowanie się gazu, należy zdefiniować co najmniej dwie warstwy ES dla brył gazowych.

 8. Definiowanie mimośrody obciążenia dla równomiernego obciążenia prętowego

  Mimośród obciążeń prętowych

  Nowy

  001391

  RFEM Obliczenia

  W przypadku obciążeń prętowych typu obciążenia "Siła" można zdefiniować mimośrody. Mimośrody można przyłożyć przy użyciu przesunięcia bezwzględnego lub względnego.

  Zaleca się, aby analiza dużych deformacji uwzględniała wszystkie oddziaływania obciążeń mimośrodowych.

 9. Transfer zbrojenia z RFEM/RSTAB (u góry) do Revit (na dole)

  Eksport prętów zbrojeniowych do programu Revit

  Koncepcję zbrojenia z prętów RF- / CONCRETE można wyeksportować do programu Revit. W tej chwili możliwe są przekroje prostokątne i kołowe. Pręty zbrojeniowe można później modyfikować w programie Revit.
 10. Typ obciążenia "Wymuszone odkształcenie liniowe"

  Wymuszone odkształcenie liniowe

  Wymuszone odkształcenia liniowe w RFEM mogą być zdefiniowane dla podpartych linii. Za pomocą tej funkcji można na przykład symulować posadowienie fundamentu.

  Ponadto dla linii można zdefiniować obrót wymuszony.

1 - 10 z 442

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.