Funkcje produktu

Szukać


Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 25 000 użytkowników w 71 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Nieliniowe charakterystyki materiału dla membran

  RFEM oferuje możliwość łączenia powierzchni o typach sztywności "Membrana" i "Membrana-ortortopowa" z modelami materiałowymi "Izotropowo nieliniowo sprężysty 2D/3D" i "Izotropowo plastyczny 2D/3D" (wymagany moduł dodatkowy RF-MAT-NL).

  Funkcja ta umożliwia przeprowadzenie symulacji odkształcenia liniowego w przypadku np. folii ETFE.

 2. Naprężenia skręcające w punktach przecięcia płyt z drewna klejonego krzyżowo w RFEM

  Obliczanie skręcania w module RF-LAMINATE

  W module dodatkowym RF-LAMINATE dla RFEM, możliwe jest przeprowadzenie obliczeń naprężeń skręcających przy ścinaniu podczas superpozycji wartości przekrojów netto i brutto. Obliczenia są przeprowadzane osobno dla kierunku x oraz y. Obliczane są punkty przecięcia płyt z drewna klejonego krzyżowo.
 3. Obliczenia stateczności wraz ze skręcaniem skrępowanym w RF-/STEEL AISC

  Analiza skręcania skrępowanego w RF-/STEEL AISC

  Korzystając ze zintegrowanego rozszerzenia modułu RF-/STEEL AISC Warping Torsion, można przeprowadzić obliczenia w RF-/STEEL AISC zgodnie z Steel Design Guide 9.
  Obliczenia są prowadzone przy 7 stopniach swobody zgodnie z teorią skręcania skrępowanego oraz umożliwiają zdefiniowanie realnej stateczności z uwzględnieniem skręcania.

 4. Graficzne wyświetlanie kształtu wyboczenia w RF-/STEEL AISC

  Solwer wartości własnych do wymiarowania prętów w RF-/STEEL AISC

  Definiowanie krytycznego momentu wyboczenia ma miejsce w RF-/STEEL AISC poprzez korzystanie z solwera wartości własnych, co pozwala dokładnie określić krytyczne obciążenie wyboczeniowe.

  Solver wartości własnej zostaje uzupełniony o okno graficzne, które służy do sprawdzania warunków brzegowych.

 5. Definiowanie utwierdzeń bocznych w RF-/STEEL AISC

  Uwzględnienie utwierdzeń bocznych w RF-/STEEL AISC

  W RF-/STEEL AISC, istnieje możliwość uwzględnienia utwierdzeń bocznych w jakiejkolwiek lokalizacji. Na przykład, możliwa jest stabilizacja tylko górnej półki.

  Ponadto, istnieje możliwość przyporządkowywania utwierdzeń bocznych, zdefiniowanych przez użytkownika, np. pojedynczych sprężyn rotacyjnych i liniowych w jakimkolwiek miejscu w przekroju.

 6. Przekrój efektywny SHAPE-THIN 8

  Obliczenia paneli usztywniających zgodnie z EN 1993-1-5 4.5

  W SHAPE-THIN 8, przekrój efektywny paneli usztywniających można obliczyć zgodnie z EN 1993-1-5, Cl. 4.5. Krytyczne naprężenie wyboczeniowe obliczane jest zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik A.1 w przypadku paneli wyboczeniowych posiadających co najmniej 3 podłużne elementy usztywniające lub zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik A.2 w przypadku paneli wyboczeniowych posiadających jeden lub dwa podłużne elementy usztywniające w strefie ściskania. Przeprowadzane jest także obliczenie wyboczenia skrętnego.
 7. Definiowanie tłumienia wg Rayleigh'a w RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Przekształcenie tłumienia Lehr'a na tłumienie wg Rayleigh’a

  Obliczenia z uwzględnieniem tłumienia (również tłumienia Lehr'a) nie są możliwe w bezpośredniej analizie kroku czasowego. Zamiast tego, współczynniki tłumienia wg Rayleigh’a są definiowane przez użytkownika.

  W literaturze technicznej, podane tłumienie dla konkretnych typów konstrukcji jest, w wielu przypadkach, jedynie wartością zbliżoną do prawdziwych współczynników tłumienia. W module RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations, możliwe jest wykorzystanie wartości tłumienia, w celu zdefiniowania tłumienia wg Rayleigh’a. Może się ono pojawić w jednej lub dwóch częstotliwościach kątowych, zdefiniowanych przez użytkownika.

 8. Okno modułu 1.1 Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu należy wybrać grupę połączeń (połączenia sztywne), a następnie kategorię i typ połączenia (styk z blachą czołową lub styk z nakładkami). Kolejnym krokiem jest wybranie w modelu RFEM/RSTAB węzłów przeznaczonych do obliczeń. Moduł RF-/JOINTS Steel – Rigid automatycznie rozpoznaje łączone pręty i określa na podstawie ich położenia, czy dany element jest słupem czy belką. Na tym etapie użytkownik może wprowadzić własne ustawienia.

  W przypadku, gdy określone pręty mają zostać wyłączone z obliczeń, można je dezaktywować. Połączenia jednakowe pod względem konstrukcyjnym mogą być obliczane jednocześnie dla kilku węzłów. W celu zdefiniowania obciążenia należy wybrać miarodajne przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników. Istnieje także możliwość ręcznego wprowadzania przekrojów i obciążeń. W ostatniej tabeli danych wejściowych połączenie jest konfigurowane krok po kroku.

 9. Okno modułu 1.4 Geometria

  Obliczenia

  Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normami EN 1993-1-8 oraz EN 1993-1-1. Siły wewnętrzne są przyjmowane bezpośrednio w zdefiniowanym węźle. W przypadku połączeń typu belka-słup powstają zatem dodatkowe mimośrody względem płaszczyzny połączenia, które są uwzględniane w obliczeniach. Oprócz wymiarowania połączenia w stanie granicznym nośności program klasyfikuje połączenie ze względu na sztywność.
 10. Okno modułu 3.1 Obliczenia - Podumowanie

  Wyniki

  Tabele wyników zawierają szczegółowe rezultaty wszystkich obliczeń. Dodatkowo program tworzy grafikę 3D, w której można wyświetlać lub ukrywać poszczególne komponenty oraz linie wymiarowe, jak również np. dane dotyczące spoin.
  Podsumowanie wyników pozwala od razu stwierdzić, czy poszczególne obliczenia powiodły się. Dodatkowo podawane są tu: numer węzła oraz miarodajny przypadek obciążenia lub miarodajna kombinacja obciążeń/wyników.

  Po zaznaczeniu wybranych obliczeń wyświetlane są szczegółowe wyniki pośrednie wraz z oddziaływaniami i dodatkowymi siłami wewnętrznymi wynikającymi z geometrii połączenia. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników według obciążeń i węzłów. Funkcja renderingu 3D umożliwia realistyczną wizualizację połączenia odwzorowanego w skali. Oprócz widoków głównych grafikę można oglądać z dowolnej perspektywy.

  Grafiki wraz z wymiarami i opisami można dodać do protokołu wydruku w programie RFEM/RSTAB lub wyeksportować jako plik DXF. Protokół wydruku zawiera wszystkie dane wejściowe i wyniki przygotowane w sposób umożliwiający ich proste sprawdzenie. Wszystkie tabele można łatwo wyeksportować z poziomu modułu do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wymagane do eksportu specyfikacje definiuje się w specjalnym menu transferu.

1 - 10 z 419

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“