Funkcje produktu

Szukać


Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 25 000 użytkowników w 71 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

 1. Typ pręta "Tłumik" w RFEM

  Typ pręta "Tłumik"

  Typ pręta "Tłumik" może być wykorzystywany do analizy przebiegu czasowego w RFEM, z modułami dodatkowymi RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations i RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Ten liniowy lepki element tłumiący uwzględnia siły w zależności od prędkości.

  Jeśli chodzi o lepkosprężystość, typ pręta "Tłumik" przypomina model Kelvina-Voigta, który składa się z elementu tłumiącego oraz elastycznej sprężyny (połączonych równolegle).

 2. Wymiana danych z Advance Steel z wykorzystaniem plików *.smlx

  Wymiana danych z Advance Steel z wykorzystaniem plików w formacie *.smlx

  Podczas wymiany danych z Advance Steel z wykorzystaniem plików w formacie *.smlx, interfejs jest wykrywany automatycznie. To oznacza, że możliwe jest wykorzystanie formatu *.smlx nawet wtedy, gdy nie jest zainstalowana żadna wersja Advance Steel.

 3. TeamViewer w menu Pomoc programu RFEM i RSTAB

  Link do TeamViewer w menu Pomoc programu RFEM i RSTAB

  Otwierając menu Pomoc programu RFEM i RSTAB, można uzyskać bezpośredni dostęp do TeamViewer. Klienci posiadający Umowę serwisową Pro mogą tym samym uzyskać szybką pomoc dzięki wideokonferencji.

 4. Wyniki zestawione w tabeli

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Wyniki

  Na samym początku wszystkie istotne wyniki zostają pogrupowane i przedstawione w pierwszym oknie wraz z geometrią połączenia. Kolejne okna dialogowe dla wyników zawierają wszystkie istotne szczegóły obliczeniowe.

  Wymiary i charakterystyki materiałowe, istotne dla węzła, są natychmiast wyświetlane i mogą być zawarte w protokole wydruku lub wyeksportowane do pliku DXF. Wizualizację połączeń możemy zobaczyć w module RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber, jak również w modelu RFEM/RSTAB.

  Każdy rysunek można zawrzeć w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB. Dzięki wynikom w odpowiedniej skali możliwa jest kontrola już podczas fazy obliczania.

 5. RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Funkcje

  • Obliczanie połączeń przegubowych
  • Nachylenie dwuosiowe połączonego pręta (np. połączenie krokwi)
  • Połączenie dowolnej ilości prętów na jednym węźle dla typu ‘Tylko pręt główny‘
  • Średnica wkręta 6 mm – 12 mm
  • Automatyczne sprawdzanie minimalnego rozstawu wkrętów
  • Optymalne definiowanie rozstawu wkrętów
  • Przenoszenie mimośrodu z RFEM/RSTAB
  • Poprzeczne lub równoległe rozmieszczenie wkrętów
  • Zdefiniowanie do 16 wkrętów w rzędzie
  • Graficzne przedstawienie połączeń w module dodatkowym i w RFEM/RSTAB
  • Możliwość przeprowadzenia wszystkich wymaganych obliczeń
 6. Okno 1.1 Dane ogólne

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Dane wejściowe

  Na samym początku należy wybrać typ połączenia i normę.

  Połączone pręty są następnie importowane z modelu programów RFEM/RSTAB. Moduł automatycznie sprawdza, czy wszystkie warunki geometryczne są spełnione.

  Z RFEM/RSTAB automatycznie importowane są także obciążenia. W oknie Geometria można określić parametry wkrętów (średnica, długość, kąt itd.).

 7. Parametry załącznika krajowego

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Obliczenia

  Wyświetlane są poniższe wyniki obliczeń:

  • Sprawdzanie minimalnego rozstawu wkrętów
  • Nośność każdego wkręta
 8. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funkcje

  • Definiowalne przez użytkownika wykresy czasowe w postaci funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Połączenie wykresów czasowych z przypadkami obciążeń lub kombinacjami RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz wolnych i wygenerowanych obciążeń zmiennych w czasie)
  • Połączenie kilku niezależnych funkcji wzbudzenia
  • Nieliniowa analiza metodą Newmarka (tylko w RFEM) lub metodą bezpośrednią
  • Tłumienie drgań konstrukcji z wykorzystaniem współczynnika tłumienia Raleigh'a lub Lehr'a
  • Bezpośredni import początkowych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń (tylko w RSTAB)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, np. wpływ siły osiowej, dezaktywowane pręty (tylko w RSTAB)
  • Graficzne przedstawienie wyników na wykresie przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w krokach czasowych zdefiniowanych przez użytkownika lub jako obwiednia
 9. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Nieliniowości

  • Nieliniowe typy prętów, takie jak pręty ściskane i rozciągane lub kable
  • Nieliniowości pręta, takie jak uszkodzenie, przerwanie, uplastycznienie pod wpływem rozciągania lub ściskania
  • Nieliniowości podpory, takie jak uszkodzenie, tarcie, wykres i częściowa aktywność
  • Nieliniowości zwolnienia, takie jak tarcie, częściowa aktywność, wykres oraz uszkodzenie w przypadku, gdy siły wewnętrzne są dodatnie lub ujemne
 10. Podgląd przebiegu czasowego (tymczasowe uszkodzenie pręta rozciąganego wskutek obciążenia wibracjami)

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Wyniki

  Dzięki integracji modułu RF‑/DYNAM Pro z programem RFEM lub RSTAB, istnieje możliwość uwzględnienia wyników graficznych i numerycznych z RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations w globalnym protokole wydruku. Dodatkowo, wszystkie opcje  RFEM i RSTAB są dostępne w formie graficznej. Wyniki analizy przebiegu czasowego są wyświetlane w oknie przebiegu czasowego.

  Wszystkie wyniki zostają przedstawione na wykresie względem czasu. Wartości numeryczne można wyeksportować do pliku MS Excel. Kombinacje wyników można wyeksportować poprzez eksport wyników poszczególnych kroków czasowych lub poprzez wyfiltrowanie najmniej korzystnych wyników dla wszystkich kroków czasowych.

1 - 10 z 379

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“