Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych

Obliczanie konstrukcji stalowych

Chętnie wesprzemy Cię niezawodnym oprogramowaniem Dlubal dla projektów związanych z konstrukcjami stalowymi. Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB firmy Dlubal są optymalnymi rozwiązaniami do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych. Zrealizuj z powodzeniem swoje projekty, takie jak hale stalowe, rusztowania, mosty lub inne konstrukcje stalowe.


Za pomocą programu RSTAB można wymiarować konstrukcje prętowe, a w programie RFEM można również używać elementów płytowych, płytowych, powłokowych i bryłowych.

 • konstrukcja stalowa
 • Bioniczna konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja ramy

  Wielu inżynierów konstrukcyjnych korzysta z programów do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM (MES) lub RSTAB (ramy i kratownice) do analizy statyczno -wytrzymałościowej hal stalowych.

  Dzięki zaawansowanym funkcjom dodatkowym do wymiarowania można przeprowadzić wszystkie wymagane kontrole obliczeniowe stanu granicznego nośności, stateczności i użytkowalności zgodnie z różnymi normami. Możliwe są obliczenia dynamiczne, a także dodatkowe kontrole obliczeń dotyczące odporności ogniowej lub zmęczenia materiału.

  Projekt klienta | Stalowa konstrukcja ramy

 • Budynek terminala
 • Rozbudowa Zakładu Odlewania Ciągłego

  Oprogramowanie RFEM i RSTAB firmy Dlubal to najlepszy wybór, jeśli chcesz statycznie obliczać i wymiarować instalacje przemysłowe. Są to np. zakłady chemiczne, hale produkcyjne, zbiorniki, rurociągi, filtry wielkogabarytowe i wiele innych.

  Użyj programu RSTAB do wymiarowania konstrukcji prętowych i programu RFEM dla dodatkowych płyt, płyt, powłok i elementów bryłowych.

  Analiza i wymiarowanie obiektów przemysłowych

 • Przestrzenne połączenie stalowe

  Nawet bardziej skomplikowane połączenia stalowe 3D nie stanowią przeszkody dla programu RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej MES. Można je łatwo modelować i sprawdzać statycznie. W tym celu należy zamodelować połączenie z elementami powierzchniowymi i ewentualnie objętościowymi.

  Aby uwzględnić efekty kontaktowe oraz plastyczne zachowanie materiału, należy aktywować nieliniowe właściwości geometryczne i fizyczne w programie RFEM.

  Analiza i wymiarowanie połączeń stalowych

 • konstrukcja fasadowa

  Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM (MES) i RSTAB (konstrukcje prętowe) firmy Dlubal oraz indywidualny program RSECTION (przekroje) są odpowiednie dla fasad, które są nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Dzięki nim można statycznie zweryfikować konstrukcje fasadowe, takie jak fasady szklane, ściany osłonowe, fasady podwójne, fasady elementowe i wiele innych.

  Za pomocą RWIND można symulować prądy wiatru wokół budynków w cyfrowym tunelu aerodynamicznym i generować na ich podstawie siły wiatru (obciążenia wiatrem).

 • Stalowa konstrukcja offshore

  Dzięki programom RFEM i RSTAB jesteś po bezpiecznej stronie systemów offshore. Programy firmy Dlubal oferują wiele funkcji do obliczeń i projektowania platform wiertniczych, turbin wiatrowych, platform badawczych i wielu innych.

  Odkryj możliwości obliczeń konstrukcji z kilku materiałów, analizy dynamicznej, badań stateczności, kontroli zmęczeniowych, generowania obciążeń obrotowych, symulacji wiatru i wielu innych.

  Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji offshore

 • Hala stalowa
 • Stalowa kopuła
 • Most stalowy

  Wielu użytkowników korzysta z oprogramowania RFEM (MES) lub RSTAB (konstrukcje prętowe) do analizy i wymiarowania mostów stalowych.

  Dzięki zaawansowanym rozszerzeniom można generować linie wpływu, obciążenia ruchome na prętach i powierzchniach i nie tylko. Możliwe jest przeprowadzenie analizy dynamicznej oraz dodatkowe sprawdzenie stateczności, wyboczenia płyty lub zmęczenia.

  Analiza statyczno-wytrzymałościowa | Mosty

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Skuteczny program do analizy statyczno- wytrzymałościowej RFEM 6 firmy Dlubal stanowi podstawę modułowej rodziny programów, którą można wybierać i łączyć zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

W programie głównym RFEM można zdefiniować konstrukcję, materiały i oddziaływania płaskich i przestrzennych konstrukcji płytowych, płytowych, powłokowych i prętowych. Możliwe są również systemy mieszane, podobnie jak obróbka elementów objętościowych i stykowych. Dołącz do naszej entuzjastycznej bazy klientów!

Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Skorzystaj z naszego programu przestrzennego RSTAB 9 , jeśli potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do konstrukcji szkieletowych. Ze względu na swoją specjalizację jest jeszcze łatwiejszy w użyciu niż program RFEM. Od lat RSTAB 9 jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele do analizy prętów.

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Czy Twoje konstrukcje muszą wytrzymać każdy podmuch wiatru? W takim przypadku najlepiej jest użyć naszego samodzielnego programu RWIND 2 . Szczególnie polecany do modeli o skomplikowanych kształtach. W cyfrowym tunelu aerodynamicznym wokół wszystkich konstrukcji symulowane są wiatry.

Wygenerowane obciążenia wiatrem oddziałujące na te obiekty można z łatwością zaimportować do programu RFEM lub RSTAB. W ten sposób można tam kontynuować swój projekt.

Analiza naprężeń w konstrukcjach belkowych i płytowych

Skorzystaj z rozszerzenia Analiza naprężeń i odkształceń dla programu RFEM 6/RSTAB 9 . Przeprowadza ogólne analizy naprężeń, obliczając istniejące naprężenia, a następnie porównując je z naprężeniami granicznymi.

Wymiarowanie stali według różnych norm

Wybierz rozszerzenie Wymiarowanie stali dla RFEM 6/RSTAB 9 , aby pręty pozostały stabilne i bezpieczne. Moduł dodatkowy służy do wymiarowania prętów stalowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z normami

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 (Eurokod 3)
 • United States AISC 360-16 (norma amerykańska)
 • Canada CSA S16-19 (norma kanadyjska)
 • India IS 800 | 2007-12 (norma indyjska)
 • People's Republic of China GB 50017 | 2017-12 (norma chińska)
 • Russia SP 16.13330 | 2017-02 (norma rosyjska)

Wymiarowanie połączeń stalowych metodą elementów skończonych

Rozszerzenie Połączenia stalowe dla programu RFEM 6 umożliwia analizę połączeń stalowych przy użyciu modelu ES.

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia uwzględnienie zwichrzenia przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas obliczania prętów w programach RFEM i RSTAB.

Analiza stateczności według wartości własnych i metody przyrostowej

Aby zapewnić stateczność konstrukcji, wybierz dodatek Stabilność dla programu RFEM 6/RSTAB 9 . Umożliwia obliczanie współczynników obciążenia krytycznego i odpowiednich postaci stateczności zgodnie z metodą wartości własnych i metodą przyrostową. Dlatego jest to idealny program do liniowej i nieliniowej analizy zachowania stateczności konstrukcji.

Tworzenie, analiza i ocena modeli budynków

Rozszerzenie Model budynku dla programu RFEM 6 umożliwia definiowanie i manipulowanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Dużą zaletą jest to, że kondygnacje można później dostosować na wiele sposobów. Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Uwzględnienie etapów budowy

Śledź przebieg procesu budowy dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) dla programu RFEM 6. Dzięki temu rozszerzeniu proces wznoszenia konstrukcji (prętów, powierzchni i brył) może być uwzględniony w programie RFEM. Unikaj błędów w obliczeniach całych modeli! Mogą one łatwo powstać, gdy pominiemy wpływ procesu budowlanego. Dzięki temu przydatnemu rozszerzeniu można analizować wpływy i uwzględniać je aż do etapu projektowania konstrukcji.

Optymalizacja modelu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty / Szacowanie emisji CO2 dla RFEM 6/RSTAB 9 to niezawodny partner w zakresie optymalizacji modeli. Z jednej strony, rozszerzenie umożliwia znalezienie odpowiednich wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Z drugiej strony, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji według definicji materiału dla modelu konstrukcyjnego.

Analiza dynamiczna

Aby Twoje budynki były bezpieczne nawet podczas burzy, dostępne są rozszerzenia Analiza dynamiczna dla programu RFEM 6/RSTAB 9. Za ich pomocą można wykonywać obliczenia sejsmiczne, analizy drgań budynków, posadowienia maszyn, analizę częstotliwości drgań własnych dla mostów i kominów oraz wiele innych obliczeń dynamicznych.

Właściwości przekrojów cienkościennych

Modeluj przekroje za pomocą RSECTION 1 i korzystaj z odpowiednich rozszerzeń. Program RSECTION 1 określa właściwości przekrojów, analizuje naprężenia i przeprowadza obliczenia plastyczne dowolnego przekroju.

Dodaj rozszerzenie Przekroje efektywne dla RSECTION i uzyskaj proste i efektywne rozwiązanie do definiowania przekrojów zgodnie z EN 1993-1-5 i EN 1993-1-3. Przekroje i obliczone właściwości przekrojów można łatwo wyeksportować do programów RFEM i RSTAB.

Konstrukcje z przekrojami formowanymi na zimno

Za pomocą rozszerzenia Projektowanie konstrukcji stalowych dla RFEM 6 można przeprowadzać obliczenia przekrojów profili formowanych na zimno zgodnie z EN 1993-1-3, AISI S100 lub CSA S136. Dotyczy to również przekrojów RSECTION (wymagane są licencje dla RSECTION 1 i Przekroje efektywne).

Projektowanie plastyczne przekrojów stalowych

RF-/STEEL Plasticity to rozszerzenie, za pomocą którego można jeszcze dokładniej dostosować moduł dodatkowy RF‑/STEEL EC3 dla programu RFEM 5/RSTAB 8 do swojego projektu. Za pomocą tego rozszerzenia można przeprowadzać obliczenia plastyczne przekrojów metodą częściowych sił wewnętrznych (TSV) lub metodą simplex.

Generowanie imperfekcji

Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM 5 / RSTAB 8 służy do generowania imperfekcji zastępczych (obciążeń zastępczych) lub wstępnie odkształconego modelu zastępczego.

Wymiarowanie prętów ze względu na zmęczenie

Za pomocą modułu dodatkowego RF-/STEEL Fatigue Members dla programu RFEM 5/RSTAB 8 można przeprowadzić obliczenia zmęczeniowe stalowych prętów lub zbiorów prętów zgodnie z EN 1993-1-9.

Wymiarowanie połączeń stalowych według metody analitycznej

Do wymiarowania połączeń stalowych i drewnianych w programie RFEM 5/RSTAB 8 dostępne są kolejne, wydajne moduły dodatkowe.

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Za pomocą niezależnie wykonywalnego programu CRANEWAY można obliczać i zarządzać wszystkimi niezbędnymi weryfikacjami belek podsuwnicowych zgodnie z Eurokodem 3. Do wyboru są suwnice pomostowe lub podwieszane.

Analiza wyboczenia płyt dla płyt z usztywnieniami lub bez usztywnień

Za pomocą programu samodzielnego PLATE-BUCKLING lub modułu dodatkowego RF-/PLATE-BUCKLING dla programu RFEM 5/RSTAB 8 można przeprowadzić obliczenia bezpieczeństwa wyboczeniowego płyt prostokątnych zgodnie z normą EN 1993-1-5.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Za pomocą różnych interfejsów można wymieniać dane z cyfrowych modeli budynków z programami RFEM lub RSTAB . Za pomocą usługi sieciowej (interfejs programowalny) można odczytywać i zapisywać dane z lub do programów RFEM i RSTAB .

Pomoc techniczna i szkolenia

Kundenservice ist einer der elementaren Pfeiler der Dlubal-Firmenphilosophie. Wir bieten Ihnen auch darüber hinaus jede notwendige Unterstützung, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen:

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Tutaj można znaleźć wiele modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do własnych projektów.


RFEM to mój wiarygodny partner w codziennych zadaniach

„Wielkie dzięki za wczorajszy Infoday, który uważam za bardzo dobrze przygotowany i prowadzony przez dobrze przeszkolonych pracowników. 

RFEM to wiarygodny partner w moich codziennych zadaniach, jest po prostu świetny! i“

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 100 000 użytkowników w 95 krajach
 • Jeden pakiet oprogramowania do wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki / intuicyjne oprogramowanie
 • Znakomity stosunek ceny do jakości
 • Elastyczna koncepcja modułowa, którą można dowolnie rozszerzać
 • Skalowalny system licencji z licencjami dla pojedynczego użytkownika i sieciowymi
 • Cenione i sprawdzone oprogramowanie w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Połączenia stalowe w konstrukcji ramy

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Skręcanie skrępowane pręta

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas wymiarowania prętów.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Skręcanie skrępowane pręta

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas wymiarowania prętów.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR