Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych

Obliczanie konstrukcji stalowych

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB są optymalnym rozwiązaniem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, takich jak stalowe budynki, stalowe hale, rusztowania, mosty, silosy, dźwigi, suwnice, maszty, ogrody zimowe itp.

W programie RSTAB można obliczać konstrukcje prętowe, natomiast RFEM dodatkowo umożliwia obliczanie płyt, ścian, powłok i brył.

 • konstrukcja stalowa
 • Bioniczna konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja ramy

  Wielu inżynierów konstrukcyjnych korzysta z programów do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM (MES) lub RSTAB (ramy i kratownice) do analizy statyczno -wytrzymałościowej hal stalowych.

  Korzystając z zaawansowanych rozszerzeń do obliczeń, można przeprowadzać wszystkie wymagane kontrole obliczeń dotyczące stanu granicznego nośności, stateczności i użytkowalności zgodnie z różnymi normami. Możliwe są obliczenia dynamiczne, a także dodatkowe kontrole obliczeń dotyczące odporności ogniowej lub zmęczenia materiału.

  Projekt klienta | Stalowa konstrukcja ramy

 • Budynek terminala
 • Rozbudowa Zakładu Odlewania Ciągłego

  Programy RFEM i RSTAB są idealnym narzędziem do analizy i projektowania konstrukcji przemysłowych. takich jak zakłady chemiczne, farmaceutyczne, petrochemiczne, hale produkcyjne, kontenery, rurociągi, duże filtry itd.

  W programie RSTAB można obliczać konstrukcje prętowe, natomiast RFEM dodatkowo umożliwia obliczanie płyt, ścian, powłok i brył.

  Analiza i wymiarowanie obiektów przemysłowych

 • Przestrzenne połączenie stalowe

  Bardziej złożone połączenia stalowe 3D można modelować i projektować za pomocą programu RFEM do analizy statyczno -wytrzymałościowej. Połączenie jest modelowane za pomocą elementów powierzchniowych i ewentualnie bryłowych.

  W celu uwzględnienia efektów kontaktowych oraz zachowania się materiału plastycznego w programie RFEM aktywowane są nieliniowe właściwości geometryczne i fizyczne.

  Analiza i wymiarowanie połączeń stalowych

 • Stalowa konstrukcja offshore

  Programy RFEM i RSTAB posiadają wiele funkcji wykorzystywanych do obliczeń konstrukcji offshore takich jak platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, platformy badawcze itp.

  Funkcje te zawierają obliczenia konstrukcji zbudowanych z różnych materiałów, analizę dynamiczną, analizę stateczności, wyboczenia i zmęczenia, generowanie obciążenia obrotowego i wiele innych przydatnych funkcji.

  Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji offshore

 • Hala stalowa
 • Stalowa kopuła
 • Most stalowy

  Wielu użytkowników korzysta z oprogramowania RFEM (MES) lub RSTAB (konstrukcje prętowe) do analizy i wymiarowania mostów stalowych.

  Dzięki użyciu tych rozszerzeń można generować linie wpływu, obciążenia ruchome na prętach i powierzchniach itp. Możliwe jest przeprowadzenie analizy dynamicznej oraz dodatkowe sprawdzenie stateczności, wyboczenia płyty lub zmęczenia.

  Analiza statyczno-wytrzymałościowa | Mosty

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 6 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB 9 do wymiarowania przestrzennych konstrukcji szkieletowych zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM oparty na MES. Ze względu na specjalizację w zakresie ram i kratownic, program RSTAB jest jeszcze łatwiejszy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętowe.

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Program samodzielny RWIND 2 jest zalecany do złożonych konstrukcji. Program służy do symulacji CFD przepływów wiatru (cyfrowy tunel aerodynamiczny) wokół budynków lub innych obiektów oraz do generowania obciążeń wiatrem, czyli sił działających na te obiekty.

Wygenerowane obciążenia wiatrem działające na obiekty można importować do programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM lub RSTAB.

Analiza naprężeń w konstrukcjach belkowych i płytowych

Rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa dla programu RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie istniejących naprężeń i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Wymiarowanie stali według różnych norm

Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla RFEM 6 / RSTAB 9 oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 (Eurokod 3)
 • United States AISC 360-16 (norma amerykańska)
 • Canada CSA S16-19 (norma kanadyjska)
 • India IS 800 | 2007-12 (norma indyjska)
 • People's Republic of China GB 50017 | 2017-12 (norma chińska)
 • Russia SP 16.13330 | 2017-02 (norma rosyjska)

Wymiarowanie połączeń stalowych metodą elementów skończonych

Rozszerzenie Połączenia stalowe dla programu RFEM 6 umożliwia analizę połączeń stalowych przy użyciu modelu ES.

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas obliczania prętów w programach RFEM i RSTAB.

Analiza stateczności według wartości własnych i metody przyrostowej

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji dla programu RFEM 6/RSTAB 9 oblicza współczynniki obciążenia krytycznego i odpowiednie postacie stateczności zgodnie z metodą wartości własnych i metodą przyrostową. Dzięki temu jest odpowiedni do liniowej i nieliniowej analizy stateczności konstrukcji.

Tworzenie, analiza i ocena modeli budynków

Rozszerzenie Model budynku dla programu RFEM 6 umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów. Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Uwzględnienie etapów budowy

Rozszerzenie Analiza etapów budowy (CSA) dla programu RFEM 6 umożliwia uwzględnienie procesu budowy konstrukcji (prętowych, powierzchniowych i bryłowych). Pominięcie wpływu procesu konstrukcyjnego może prowadzić do błędów w obliczeniach ogólnych modeli. Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) można analizować takie wpływy i uwzględniać je aż do momentu wymiarowania konstrukcji.

Optymalizacja modelu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty|Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości zmiennych dla sparametryzowanych modeli oraz bloków za pomocą techniki optymalizacji rojem cząstek (PSO) z użyciem sztucznej inteligencji (AI) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Analiza dynamiczna

Rozszerzenia do analiz dynamicznych w programie RFEM 6/RSTAB 9 są odpowiednie do obliczeń sejsmicznych, analizy drgań budynków, projektowania fundamentów maszyn, analizy częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz wielu innych obliczeń dynamicznych.

Właściwości przekrojów cienkościennych

Program RSECTION 1 określa właściwości przekrojów, analizuje naprężenia i przeprowadza obliczenia plastyczne dowolnego przekroju.

Rozszerzenie Przekroje efektywne dla RSECTION określa efektywne przekroje zgodnie z EN 1993-1-5 i EN 1993-1-3. Przekroje i obliczone właściwości przekrojów można eksportować do programu RFEM lub RSTAB.

Konstrukcje z przekrojami formowanymi na zimno

Dzięki rozszerzeniu modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections dla RFEM 5 i RSTAB 8 i programowi do określania właściwości przekrojów SHAPE-THIN (wersja 9 i kolejne) można wymiarować przekroje formowane na zimno zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1- 5.

Projektowanie plastyczne przekrojów stalowych

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3 dla programu RFEM 5/RSTAB 8. Możliwe jest plastyczne projektowanie przekrojów metodą częściowych sił wewnętrznych (PIF) oraz metodą sympleksową.

Generowanie imperfekcji

Moduł dodatkowy RF‑IMP/RSIMP dla programu RFEM 5/RSTAB 8 służy do generowania imperfekcji zastępczych (obciążeń równoważnych) lub wstępnie odkształconego modelu równoważnego.

Wymiarowanie prętów ze względu na zmęczenie

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members dla programu RFEM 5/RSTAB 8 umożliwia przeprowadzanie obliczeń zmęczeniowych prętów stalowych lub zbiorów prętów zgodnie z EN 1993-1.

Wymiarowanie połączeń stalowych według metody analitycznej

Do wymiarowania połączeń stalowych i drewnianych w programie RFEM 5/RSTAB 8 dostępne są kolejne, wydajne moduły dodatkowe.

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Samodzielny program CRANEWAY oblicza i przeprowadza wszystkie wymagane kontrole wymiarowania belek podsuwnicowych zgodnie z Eurokodem 3. Opcjonalnie można wybrać suwnicę pomostową lub suwnicę podwieszaną.

Analiza wyboczenia płyt dla płyt z usztywnieniami lub bez usztywnień

Program samodzielny PLATE -BUCKLING lub moduł dodatkowy RF-/PLATE-BUCKLING dla programu RFEM 5/RSTAB 8 umożliwiają obliczanie bezpieczeństwa wyboczeniowego płyt prostokątnych zgodnie z normą EN 1993-1.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Różnorodność interfejsów umożliwia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa sieciowa (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Kundenservice ist einer der elementaren Pfeiler der Dlubal-Firmenphilosophie. Wir bieten Ihnen auch darüber hinaus jede notwendige Unterstützung, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen:

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Tutaj można znaleźć różne modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, które można wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM to mój wiarygodny partner w codziennych zadaniach

„Wielkie dzięki za wczorajszy Infoday, który uważam za bardzo dobrze przygotowany i prowadzony przez dobrze przeszkolonych pracowników. 

RFEM to wiarygodny partner w moich codziennych zadaniach, jest po prostu świetny! i“

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 100 000 użytkowników w 95 krajach
 • Jeden pakiet oprogramowania do wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki / intuicyjne oprogramowanie
 • Znakomity stosunek ceny do jakości
 • Elastyczna koncepcja modułowa, którą można dowolnie rozszerzać
 • Skalowalny system licencji z licencjami dla pojedynczego użytkownika i sieciowymi
 • Cenione i sprawdzone oprogramowanie w wielu znanych projektach

Dobre wsparcie

„Oprogramowanie jest wspaniałe; poradziło sobie ze wszystkim, co trzeba było zrobić. Ale jeszcze lepsze jest niesamowite wsparcie Dlubal. Odpowiedzi są nie tylko genialne, ale i szybkie.“

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Za pomocą samodzielnego programu RWIND Simulation można przeprowadzić symulację przepływu wiatru wokół prostych lub złożonych konstrukcji za pomocą cyfrowego tunelu aerodynamicznego.

Wygenerowanie obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do programu RFEM i RSTAB.

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Konferencja naukowo-techniczna: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencje 19. października 2022 - 21. października 2022

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Event Invitation

Międzynarodowa Konferencja Masy Drewna

Konferencje 27. marca 2023 - 29. marca 2023

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 950,00 EUR

RSTAB 8

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według szwajcarskiej normy SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według indyjskiej normy IS 800:2007

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z chińską normą GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według kanadyjskiej normy CSA S16

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według normy australijskiej AS 4100-1998

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z meksykańską normą NTC-DF 2004

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według rosyjskiej normy SP 16.13330.2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według południowoafrykańskiej normy SANS 10162-1: 2011

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według brazylijskiej normy ABNT NBR 8800:2008

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z Kodeksem postępowania w przypadku konstrukcyjnego wykorzystania stali 2011 (Wydział budownictwa - Hongkong)

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Obliczanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR