Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych

Obliczanie konstrukcji stalowych

Programy do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM i RSTAB wraz z modułami do konstrukcji stalowych stanowią optymalne rozwiązanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, takich jak budynki ze stali, hale, rusztowania, mosty, silosy, dźwigi, ogrody zimowe itp.

Modułowy system oprogramowania firmy Dlubal składa się z programu głównego RFEM (MES) lub RSTAB (konstrukcje prętowe) oraz odpowiednich modułów dodatkowych.

 • Konstrukcja stalowa
 • Bioniczna konstrukcja stalowa
 • Stalowa konstrukcja ramy
  Wielu inżynierów konstrukcyjnych korzysta z programów do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM (MES) lub RSTAB (ramy i kratownice) do analizy statyczno -wytrzymałościowej hal stalowych.

  Za pomocą pomocnych modułów dodatkowych można przeprowadzić wszystkie wymagane obliczenia dotyczące stanu granicznego nośności, stateczności i użytkowalności według różnych norm. Możliwe są obliczenia dynamiczne, a także dodatkowe kontrole obliczeń dotyczące odporności ogniowej lub zmęczenia materiału.

  Projekt klienta | Stalowa konstrukcja ramy

 • Budynek terminala
 • Rozbudowa Zakładu Odlewania Ciągłego
  Programy RFEM i RSTAB są idealnym narzędziem do analizy i projektowania konstrukcji przemysłowych, takich jak zakłady chemiczne, hale produkcyjne, zbiorniki, rurociągi itp.

  W programie RSTAB można obliczać konstrukcje prętowe, natomiast RFEM dodatkowo umożliwia obliczanie płyt, ścian, powłok i brył.

  Analiza i wymiarowanie obiektów przemysłowych

 • Przestrzenne połączenie stalowe
  Bardziej złożone połączenia stalowe 3D można modelować i projektować za pomocą programu RFEM do analizy statyczno -wytrzymałościowej. Połączenie jest modelowane za pomocą elementów powierzchniowych i ewentualnie bryłowych.

  W celu uwzględnienia efektów kontaktowych oraz zachowania się materiału plastycznego w programie RFEM aktywowane są nieliniowe właściwości geometryczne i fizyczne.

  Analiza i wymiarowanie połączeń stalowych

 • Konstrukcja elewacji
  Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM (MES) i RSTAB (ramy i kratownice) oraz samodzielny program SHAPE-THIN 9 umożliwiają projektowanie konstrukcji fasadowych, takich jak fasady szklane, ściany osłonowe, fasady podwójne, fasady elementowe itp.

  RWIND Simulation umożliwia symulację przepływu wiatru wokół budynków lub innych obiektów za pomocą cyfrowego tunelu aerodynamicznego i generowanie obciążeń wiatrem.

  Obliczenia konstrukcji fasadowych

 • Stalowa konstrukcja offshore
  Programy RFEM i RSTAB posiadają wiele funkcji wykorzystywanych do obliczeń konstrukcji offshore takich jak platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, platformy badawcze itp.

  Funkcje te zawierają obliczenia konstrukcji zbudowanych z różnych materiałów, analizę dynamiczną, analizę stateczności, wyboczenia i zmęczenia, generowanie obciążenia obrotowego i wiele innych przydatnych funkcji.

  Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji offshore

 • Hala stalowa
 • Stalowa kopuła
 • Most stalowy
  Wielu użytkowników korzysta z oprogramowania RFEM (MES) lub RSTAB (konstrukcje prętowe) do analizy i wymiarowania mostów stalowych.

  Używając przydatnych modułów dodatkowych, możliwe jest wygenerowanie linii wpływów, obciążeń ruchomych na prętach i powierzchniach itp. Możliwe jest przeprowadzenie analizy dynamicznej oraz dodatkowe sprawdzenie stateczności, wyboczenia płyty lub zmęczenia.

  Analiza statyczno-wytrzymałościowa | Mosty

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej MES

RFEM jest programem głównym stanowiącym podstawę systemu modułowego Służy do definiowania konstrukcji, materiałów i oddziaływań konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Oczywiście możliwe jest również modelowanie konstrukcji mieszanych, elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic

Oprogramowanie RSTAB do analizy konstrukcji nośnych i kratownic ma podobne funkcje, jak program RFEM. Ze względu na specjalizację w zakresie ram i kratownic, program RSTAB jest jeszcze łatwiejszy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętowe.

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Program samodzielny RWIND Simulation można wykorzystać w przypadku złożonych konstrukcji. Program służy do symulacji CFD przepływów wiatru (cyfrowy tunel aerodynamiczny) wokół budynków lub innych obiektów oraz do generowania obciążeń wiatrem, czyli sił działających na te obiekty.

Wygenerowane obciążenia wiatrem działające na obiekty można importować do programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM lub RSTAB.

Analiza naprężeń w konstrukcjach belkowych i płytowych

Moduł dodatkowy RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Wymiarowanie prętów według różnych norm

Następujące moduły dodatkowe wykonują wszystkie typowe obliczenia stanu granicznego nośności, analizy stateczności i odkształcenia dla stali konstrukcyjnej:

Konstrukcje z przekrojami formowanymi na zimno

Dzięki rozszerzeniu modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections i programowi przekrojów SHAPE-THIN (wersja 9 i wyżej) można wymiarować przekroje formowane na zimno zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1- 5.

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu (P-Delta) z wykorzystaniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Projektowanie plastyczne przekrojów stalowych

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. Możliwe jest plastyczne projektowanie przekrojów metodą częściowych sił wewnętrznych (PIF) oraz metodą sympleksową.

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Moduł dodatkowy RF- STABILITY dla programu RFEM i moduł dodatkowy RSBUCK dla programu RSTAB obliczają postacie wyboczenia oraz obciążenia krytyczne modelu na podstawie analizy wartości własnych. Moduły dodatkowe są zatem odpowiednie do liniowej i nieliniowej analizy stateczności konstrukcji.

Generowanie imperfekcji

Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP służy do generowania imperfekcji zastępczych (obciążeń zastępczych) lub wstępnie odkształconego modelu zastępczego.

Wymiarowanie prętów ze względu na zmęczenie

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Fatigue Members umożliwia przeprowadzanie obliczeń ze względu na zmęczenie, zgodnie z EN 1993-1-9, dla stalowych prętów i zbiorów prętów.

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

Samodzielny program CRANEWAY oblicza i przeprowadza wszystkie wymagane obliczenia belek podsuwnicowych zgodnie z Eurokodem 3. Opcjonalnie można wybrać suwnicę pomostową lub dźwig podwieszany.

Analiza wyboczenia płyt dla płyt z usztywnieniami lub bez usztywnień

Program samodzielny lub moduł dodatkowy RF-/PLATE-BUCKLING dla programu RFEM/RSTAB przeprowadza analizę wyboczenia płyt prostokątnych zgodnie z normą EN 1993-1-5.

Właściwości przekrojów cienkościennych

Samodzielny program SHAPE -THIN służy do określania właściwości przekrojów, analizy naprężeń oraz obliczeń plastycznych przekrojów cienkościennych. Przekroje i ich obliczone właściwości można eksportować do programów głównych RFEM lub RSTAB.

Obliczenia dynamiczne

Moduły dodatkowe do analiz dynamicznych są odpowiednie do obliczeń sejsmicznych, analizy drgań budynków, projektowania fundamentów maszyn, analizy częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz wielu innych obliczeń dynamicznych.

Projektowanie połączeń stalowych

Programy RFEM i RSTAB zapewniają zaawansowane moduły dodatkowe do wymiarowania połączeń stalowych i drewnianych.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (proces BIM). Różnorodność interfejsów umożliwia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest fundamentem filozofii firmy Dlubal Software. Oferujemy wszelkie niezbędne wsparcie w codziennej pracy:

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Modele do pobrania

Tutaj można znaleźć różne modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, które można wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach.

RFEM to mój wiarygodny partner w codziennych zadaniach

„Wielkie dzięki za wczorajszy Infoday, który uważam za bardzo dobrze przygotowany i prowadzony przez dobrze przeszkolonych pracowników. 

RFEM to wiarygodny partner w moich codziennych zadaniach, jest po prostu świetny! i“

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 86 000 użytkowników w 95 krajach
 • Jeden pakiet oprogramowania do wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki / intuicyjne oprogramowanie
 • Znakomity stosunek ceny do jakości
 • Elastyczna koncepcja modułowa, którą można dowolnie rozszerzać
 • Skalowalny system licencji z licencjami dla pojedynczego użytkownika i sieciowymi
 • Cenione i sprawdzone oprogramowanie w wielu znanych projektach

Dobre wsparcie

„Oprogramowanie jest wspaniałe; poradziło sobie ze wszystkim, co trzeba było zrobić. Ale jeszcze lepsze jest niesamowite wsparcie Dlubal. Odpowiedzi są nie tylko genialne, ale i szybkie.“

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Za pomocą samodzielnego programu RWIND Simulation można przeprowadzić symulację przepływu wiatru wokół prostych lub złożonych konstrukcji za pomocą cyfrowego tunelu aerodynamicznego.

Wygenerowanie obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do programu RFEM i RSTAB.

Zaproszenie na wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja na temat drewna

Konferencje 12. kwietnia 2022 - 14. kwietnia 2022

Zaproszenie na wydarzenie

Kongres Konstrukcji 2022

Konferencje 21. kwietnia 2022 - 22. kwietnia 2022

RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL IS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg IS 800:2007 (Norma indyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg NTC-DF 2004 (Norma meksykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SP

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SANS 10162-1:2011 (Norma południowoafrykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ABNT NBR 8800:2008 (Norma brazylijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL HK

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według hongkońskiej normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD