Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji stalowych

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Analiza naprężeń konstrukcji prętowych i powłokowych

Moduł dodatkowy RF-/STEEL pozwala na przeprowadzenie ogólnej analizy naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Wymiarowanie prętów stalowych według różnych norm

Poniższe moduły umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych ze względu na stan graniczny nośności, a także zawierają analizę stateczności oraz deformacji.

 • RF-/STEEL EC3 według EN 1993-1-1 (Eurokod 3)
 • RF-/STEEL AISC według ANSI/AISC 360-05 i ANSI/AISC 360-10 (norma amerykańska)
 • RF-/STEEL SIA według SIA 263:2013 (norma szwajcarska)
 • RF-/STEEL IS według IS 800:2007 (norma indyjska)
 • RF-/STEEL BS według BS 5950-1:2000 (norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (aneks brytyjski)
 • RF-/STEEL GB według GB 50017-2003 (norma chińska)
 • RF-/STEEL CSA według CSA S16-09 i CSA S16-14 (normy kanadyjskie)
 • RF-/STEEL AS według AS 4100-1998 + załącznik 1 - 1999 (norma australijska)
 • RF-/STEEL NTC-DF według NTC-RCDF (2004) (norma meksykańska)
 • RF-/STEEL SP według SP 16.13330.2011 (norma rosyjska)
 • RF-/STEEL SANS według SANS 10162-1:2011 (norma południowoafrykańska)
 • RF-/STEEL NBR według ABNT NBR 8800:2008 (norma brazylijska)
 • RF-/STEEL HK  według Kodeksu postępowania w zakresie zastosowania stali 2011 (Wydział budowlany - Hong Kong)

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Wymiarowanie w stanie plastycznym

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. Umożliwia plastyczne projektowanie przekrojów według metody Partial Internal Forces Method oraz metody sympleksowej.

Analiza stateczności na podstawie analizy wartości własnej

Moduł dodatkowy RF-STABILITY/RSBUCK określa kształty wyboczenia oraz współczynnik obciążenia krytycznego modelu na podstawie analizy wartości własnych konstrukcji, dlatego moduł ten jest odpowiedni do do przeprowadzania liniowej i nielinowej analizy zachowania stateczności konstrukcji.

Generowanie zastępczych imperfekcji geometrycznych oraz odkształceń początkowych konstrukcji

Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP używany jest do tworzenia zastępczych imperfekcji geometrycznych (zastępczych obciążeń bocznych) lub początkowych odkształceń konstrukcji.

Projektowanie prętów ze względu na zmęczenie

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9.

Wymiarowanie belek podsuwnicowych

CRANEWAY oblicza i przeprowadza wszelkie konieczne wymiarowania belek podsuwnicowych zgodnie z Eurokodem 3. Opcjonalnie można wybrać most lub suwnicę podwieszaną.

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

PLATE-BUCKLING samodzielny program lub moduł dodatkowy RF-/PLATE-BUCKLING służące do przeprowadzania analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy EN 1993-1-5.

Charakterystyki przekrojów cienkościennych, obliczenia w stanie sprężystym i plastycznym

SHAPE-THIN jest samodzielnym programem, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie oraz analizuje ich naprężenia. Istnieje możliwość eksportowania przekrojów i obliczonych charakterystyk przekroju do programów RSTAB i RFEM.

Analiza drgań własnych

Moduły dodatkowe do analizy dynamicznej służą do obliczeń sejsmicznych, analizy drgań własnych budynków, obliczeń podstawy maszyn, analizy naturalnych częstotliwości mostów i kominów oraz wielu innych obliczeń dynamicznych.

Wymiarowanie połączeń

Moduły dodatkowe do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych i drewnianych.

Baza informacji | Konstrukcje stalowe

 1. Rysunek 01 - Układ i obciążenie zgodnie z [1]

  Sztywne słupy w RF-/JOINTS Steel - Column Base

  Analiza statyczno-wytrzymałościowa nie tylko definiuje i oblicza siły wewnętrzne i odkształcenia. Zapewnia także to, że siły i momenty w konstrukcji są generowane w wiarygodny sposób i mają zastosowanie w fundamentach. Dlubal Software zapewnia szeroką gamę produktów do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla połączeń stalowych i drewnianych. Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Column Base umożliwia obliczanie przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów. Obliczenie może zostać wykonane dla obu płyt podstawy słupa, z usztywnieniami lub bez.

Więcej funkcji produktu

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji stalowych?

Wideo: połączenia stalowe

Wideo produktu: moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3

Dlubal wykład on-line: Zaawansowane wymiarowanie stali wg amerykańskiej normy AISC

Nowości w RFEM 5 & RSTAB 8

Nowości w RFEM 5 & RSTAB 8

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi funkcjami i modułami dodatkowymi w aktualnej wersji klienckiej programów RFEM/RSTAB.

Ponadto, na stronie 'Funkcje produktu' znajdziecie Państwo użyteczne artykuły techniczne oraz porady i wskazówki. 

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Plasticity 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą PIFM i metodą sympleksową

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SIA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL SIA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)