Zastosowanie

Szerokie zastosowanie oprogramowania Dlubal Software

Programy RFEM i RSTAB posiadają szerokie zastosowanie w analizie i wymiarowaniu konstrukcji, między innymi mają możliwość przeprowadzenia analizy stateczności, nieliniowej i dynamicznej, a także wymiarowanie elementów prętowych i powierzchniowych z różnych materiałów.

Obliczenia przeprowadza się za pomocą modelu 3D oraz wykorzystuje także technologię BIM.

  • Konstrukcja dachu stadionu
  • Zbiorniki przemysłowe
  • Akcelerogram do analizy statyczno -wytrzymałościowej
  • Konstrukcja membranowa
  • Połączenia stalowe
  • Planowanie zorientowane na BIM

analiza statyczna

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM wykorzystujące MES i RSTAB dla analizy konstrukcji szkieletowych stanowią idealne rozwiązanie dla analizy i wymiarowania przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z betonu zbrojonego, sprężonego, stali, aluminium, drewna oraz innych materiałów.

Wymiarowanie może być przeprowadzone według międzynarodowych norm (ACI, AISC, AWC, IBC, CSA, BS, Eurocode, AS, NBC oraz wielu innych).

Analiza Elementów Skończonych

RFEM wykorzystujący metodę elementów skończonych (MES) umożliwia modelowanie i obliczanie konstrukcji 3D.

Z uwagi na elastyczne modelowanie konstrukcji składających się z prętów, płyt, ścian, powłok, brył i elementów kontaktowych, oprogramowanie może być stosowane do wszystkich możliwych zadań konstrukcyjnych.

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążenia wiatrem

RWIND Simulation jest programem samodzielnym umożliwiającym numeryczną symulację przepływu wiatru (cyfrowy tunel aerodynamiczny) wokół budynków lub innych obiektów, w oparciu o symulację CFD (Numeryczna mechanika płynów).

Symulacje przepływu wiatru można przeprowadzić dla konstrukcji zarówno prostych, jak i złożonych. Wygenerowanie obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do programu RFEM i RSTAB.

Analiza naprężeń

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM wykorzystujące AES oraz RSTAB dla analizy konstrukcji szkieletowych umożliwiają przeprowadzenie analizy naprężeń przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych. W RSTAB, analiza naprężeń jest przeprowadzona dla prętów, w RFEM również dla powierzchni i brył.

Oprócz naprężeń normalnych i stycznych, można również obliczać naprężenia kontaktowe w RFEM.

Analiza nieliniowa

W programach do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych RFEM i RSTAB, możliwe jest uwzględnienie nieliniowości (np. uszkodzenie pod wpływem rozciągania/ściskania, poślizg, przerwanie, pełzanie) jak również nieliniowości w podporach i przegubach, takich jak zniszczenie, pełzanie, tarcie i wiele innych.

Dodatkowo oprócz analizy liniowej i analizy drugiego rzędu jest dostępna jeszcze analiza dużych deformacji (np. dla lin). Co więcej w programie RFEM istnieje możliwość rozważenia materiałowych nieliniowości, takich jak uplastycznienie części przekroju, beton w stanie zarysowanym i wiele innych.

Analiza stateczności

Analiza stateczności jest konieczna, zwłaszcza w elementach konstrukcji poddanych ściskaniu i zginaniu. Generalnie analizę tę przeprowadza się w odpowiednim module dla danego materiału (np. dla stali w module RF-/STEEL EC3).

Dodatkowo, RFEM i RSTAB umożliwiają użycie wielu pomocnych modułów do analizy wyboczenia konstrukcji płytowych i pretowych.

Nieliniowa analiza wyboczenia

Oprócz liniowej analizy wyboczenia, program RFEM umożliwia także przeprowadzenie nieliniowej analizy wyboczenia, w oparciu o Metodę Elementów Skończonych.

Geometrycznie i materiałowo nieliniowa analiza z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA) przedstawia ‘realne’ zachowanie konstrukcji. Imperfekcje można generować przy użyciu modułów dodatkowych RF‑STABILITY i RF‑IMP. Nieliniowe zachowanie materiału można uwzględnić korzystając z modelu materiałowego ‘Izotropowo plastyczny 2D’ (wymagany moduł RF‑MAT NL).

Oprogramowanie do analizy momentu skręcania skrępowanego

Zwłaszcza dla niesymetrycznych przekrojów stalowych (np. ceowniki, kątowniki itd.) możliwe jest przeprowadzenie wyboczenia giętno-skrętnego i zwichrzenia wg analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody.

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Analiza wpływów sejsmicznych, fundamentów pod maszyny,częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz analiza drgań budynków są typowymi zastosowaniami programów do analizy dynamicznej.

 Program do analizy konstrukcji szkieletowych - RSTAB, a także program wykorzystujący metodę elementów skończonych RFEM wraz z wieloma pomocnymi modułami dodatkowymi umożliwiają analizę dynamiczną konstrukcji.

Dynamika nieliniowa

Programy RFEM i RSTAB umożliwiają nieliniową analizę dynamiczną, przeprowadzoną dla analizy przebiegu czasowego. W celu wykonania tego zadania, dostępna jest metoda analizy nieliniowej.

Możliwe jest, między innymi, uwzględnienie nieliniowych typów prętów (pręty rozciągane i ściskane oraz kable), nieliniowości na prętach (uszkodzenie, uplastycznienie etc.), nieliniowości na podporach (uszkodzenie, tarcie, etc.), oraz nieliniowości na zwolnieniach.

Analiza pushover

Analiza pushover to nieliniowe obliczenie sejsmiczne do analizy sejsmicznej konstrukcji. Wzór obciążenia zostaje wyprowadzony z dynamicznego obliczenia obciążeń równoważnych. Obciążenia te zwiększają się stopniowo do momentu globalnego zawalenia się konstrukcji. Nieliniowe zachowanie budynku jest zazwyczaj przedstawiane przy pomocy przegubów plastycznych.

W RFEM przeguby plastyczne zgodne z definicją FEMA 356 są dostępne dla stali. Korzystając z opcji przyrostu obciążenia w RFEM i wykresów obliczeń, można w łatwy sposób wygenerować krzywe pushover.

Form-Finding i szablony cięcia

Programy RSTAB i RFEM oferują różnorodne opcje form-finding i szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych oraz form-finding i możliwość obliczeń konstrukcji podwieszonych. Oba programy mają możliwość przeprowadzenia obliczeń według analizy dużych deformacji. 

Z wykorzystaniem programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software powstało wiele spektakularnych obiektów (np. Allianz Arena w Monachium).

Połączenia stalowe

W programach RFEM i RSTAB, dostępne są  przydatne moduły dodatkowe do projektowania połączeń w konstrukcjach stalowych i drewnianych.

Sztywne i przegubowe połączenia belek, podstaw słupów, profili zamkniętych i połączenia wież kratowych w konstrukcjach stalowych projektowane są według Eurokodu 3.

Połączenia drewniane

W programach RFEM i RSTAB dostępne są moduły dodatkowe do projektowania połączeń w konstrukcjach drewnianych, które umożliwiają obliczanie połączeń w miejscach, gdzie elementy drewniane są bezpośrednio połączone z płytami stalowymi, lub pośrednio za pomocą śrub wkręcanych ukośnie.

Planowanie BIM

BIM (Building Information Modeling - modelowanie informacji o budynkach) jest nowoczesnym sposobem planowania i realizacji projektów budowlanych. Zaletą BIM jest połączenie i dzielenie danych o projekcie między wszystkimi zaangażowanymi partnerami. Wszystkie dane dotyczące projektu są przedstawione w postaci modelu 3D, który następnie jest wykorzystywany we wszystkich etapach budowy. W rezultacie, wiele programów CAD i programów do analizy i wymiarowania wykorzystują ten sam model, który jest bezpośrednio transponowany między tymi programami. 

Firma Dlubal umożliwia wykorzystanie programów RFEM i RSTAB w procesie BIM. Proces ten zapewniony jest dzięki licznym interfejsom wymiany danych. 

Inne ...

Programy Dlubal RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN itp. stanowią idealne rozwiązanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla wielu innych obszarów zastosowań, na przykład:

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.