Zastosowanie

Oprogramowanie firmy Dlubal do różnych obszarów zastosowań

Programy RFEM i RSTAB firmy Dlubal oferują szeroką gamę aplikacji do analizy statyczno-wytrzymałościowej i obliczeń. Możliwe jest przeprowadzanie analizy stateczności, analizy liniowej i nieliniowej analizy dynamicznej, wymiarowania połączeń i wiele innych.

  • Konstrukcja dachu stadionu
  • Zbiorniki przemysłowe
  • Akcelerogram do analizy statyczno -wytrzymałościowej
  • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

Analiza konstrukcji

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM oraz RSTAB do analizy statyczno -wytrzymałościowej stanowią idealne rozwiązanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji płaskich i przestrzennych wykonanych z betonu zbrojonego, betonu sprężonego, stali, aluminium, drewna, muru i innych materiałów.

Wymiarowanie może być przeprowadzone według międzynarodowych norm (ACI, AISC, AWC, IBC, CSA, BS, Eurocode, AS, NBC oraz wielu innych).

Analiza metodą elementów skończonych

RFEM wykorzystujący metodę elementów skończonych (MES) umożliwia modelowanie i obliczanie konstrukcji 3D.

Z uwagi na elastyczne modelowanie konstrukcji składających się z prętów, płyt, ścian, powłok, brył, elementów kontaktu, oprogramowanie może być zastosowane do wszystkich możliwych zadań konstrukcyjnych.

Analiza naprężeń

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM wykorzystujące AES oraz RSTAB dla analizy konstrukcji szkieletowych umożliwiają przeprowadzenie analizy naprężeń przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych. W RSTAB, analiza naprężeń jest przeprowadzona dla prętów, w RFEM również dla powierzchni i brył.

Oprócz naprężeń normalnych i stycznych, można również obliczać naprężenia kontaktowe w RFEM.

Analiza nieliniowa

W programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM i RSTAB możliwe jest uwzględnienie nieliniowości pręta (na przykład zniszczenia przy ściskaniu/rozciąganiu, poślizgu, rozerwaniu, pełzaniu), a także nieliniowości podparcia i zwolnienia, takich jak uszkodzenie, pełzanie, podpora tarcia i inne.

Dodatkowo oprócz analizy liniowej i analizy drugiego rzędu jest dostępna analiza dużych deformacji (np. dla lin). Co więcej w programie RFEM istnieje możliwość rozważenia materiałowych nieliniowości, takich jak: uplastycznienie części przekroju, beton w stanie zarysowanym i wiele innych.

Analiza stateczności

Analiza stateczności jest konieczna zwłaszcza w przypadku elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu i zginaniu. Analiza stateczności jest zwykle przeprowadzana w odpowiednich modułach dodatkowych dla danego materiału (na przykład w programie Steel Design for RFEM& 6&/RSTAB& 8 dla prętów stalowych).

Ponadto programy RFEM i RSTAB zapewniają zaawansowane moduły dodatkowe i moduły dodatkowe do wymiarowania płyt wyboczeniowych, analizy wyboczenia i nie tylko.

Nieliniowa analiza wyboczenia

Oprócz liniowej analizy wyboczenia, program RFEM umożliwia także przeprowadzenie nieliniowej analizy wyboczenia, w oparciu o Metodę Elementów Skończonych.

Geometrycznie i materiałowo nieliniowa analiza z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA) przedstawia "rzeczywiste" zachowanie konstrukcyjne w tym przypadku.

Analiza momentu skręcania skrępowanego

Zwłaszcza w przypadku niesymetrycznych przekrojów stalowych (na przykład ceowników, kątowników itp.) możliwe jest przeprowadzenie obliczeń giętno-skrętnych i zwichrzenia zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody.

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Analiza wpływów sejsmicznych, fundamentów pod maszyny, częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz analiza drgań budynków są typowymi zastosowaniami programów do analizy dynamicznej.

Program do analizy konstrukcji szkieletowych - RSTAB a także program wykorzystujący metodę elementów skończonych RFEM wraz z wieloma pomocnymi modułami dodatkowymi umożliwiają analizę dynamiczną konstrukcji.

Dynamika nieliniowa

Programy RFEM i RSTAB umożliwiają nieliniową analizę dynamiczną, przeprowadzoną dla analizy przebiegu czasowego. W celu wykonania tego zadania, dostępna jest metoda analizy nieliniowej.

Możliwe jest, między innymi, uwzględnienie nieliniowych typów prętów (pręty rozciągane i ściskane oraz kable), nieliniowości na prętach (uszkodzenie, uplastycznienie etc.), nieliniowości na podporach (uszkodzenie, tarcie, etc.), oraz nieliniowości na zwolnieniach.

Analiza pushover

Analiza pushover to nieliniowe obliczenie sejsmiczne do analizy sejsmicznej konstrukcji. Wzór obciążenia zostaje wyprowadzony z dynamicznego obliczenia obciążeń równoważnych. Obciążenia te zwiększają się stopniowo do momentu globalnego zawalenia się konstrukcji. Nieliniowe zachowanie budynku jest zazwyczaj przedstawiane przy pomocy przegubów plastycznych.

W RFEM przeguby plastyczne są dostępne dla stali, zgodnie z definicją FEMA 356. Korzystając z opcji przyrostu obciążenia w RFEM i wykresów obliczeń, można w łatwy sposób wygenerować krzywe pushover.

Form-Finding i szablony cięcia

Programy RSTAB i RFEM oferują różnorodne opcje form-finding i szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych oraz form-finding i możliwość obliczeń konstrukcji podwieszonych. Oba programy mają możliwość przeprowadzenia obliczeń według analizy dużych deformacji.

Z wykorzystaniem programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software powstało wiele spektakularnych obiektów (np. Allianz Arena w Monachium).

Połączenia stalowe

W przypadku programów RFEM i RSTAB dostępne są wydajne moduły dodatkowe i moduły dodatkowe do wymiarowania połączeń stalowych.

Połączenia stalowe można analizować za pomocą modelu ES lub wymiarować połączenia belek sztywnych i przegubowych, podstawy słupów, połączenia profili zamkniętych i masztów w konstrukcjach stalowych zgodnie z Eurokodem 3.

Połączenia konstrukcji drewnianej

Moduły dodatkowe do wymiarowania połączeń drewnianych w programach RFEM i RSTAB umożliwiają obliczanie połączeń, w których pręty drewniane są połączone pośrednio za pomocą stalowych płyt lub bezpośrednio za pomocą śrub.

Planowanie BIM

BIM (Building Information Modeling - modelowanie informacji o budynkach) jest nowoczesnym sposobem planowania i realizacji projektów budowlanych. Zaletą BIM jest połączenie i dzielenie danych o projekcie między wszystkimi zaangażowanymi partnerami. Wszystkie dane dotyczące projektu są przedstawione w postaci modelu 3D, który następnie jest wykorzystywany we wszystkich etapach budowy. W rezultacie, wiele programów CAD i programów do analizy i wymiarowania wykorzystują ten sam model, który jest bezpośrednio transponowany między tymi programami. 

Firma Dlubal umożliwia wykorzystanie programów RFEM i RSTAB w procesie BIM. Proces ten zapewniony jest dzięki licznym interfejsom wymiany danych. 

Inne ...

Dla wielu innych obszarów zastosowań, programy Dlubal RFEM, RSTAB, RSECTION i inne stanowią idealne rozwiązanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej. Na przykład:

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążenia wiatrem

Program samodzielny RWIND 2 jest zalecany do złożonych konstrukcji. Program służy do symulacji CFD przepływów wiatru (cyfrowy tunel aerodynamiczny) wokół budynków lub innych obiektów oraz do generowania obciążeń wiatrem, czyli sił działających na te obiekty.

Wygenerowane obciążenia wiatrem działające na obiekty można importować do programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM lub RSTAB.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.