RSECTION 1

Różnego typu otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne oraz masywne 

  • PRZEKRÓJ dla różnych przekrojów

Właściwości przekroju i analiza naprężeń

Naprawdę świetnie

„Uważam, że webinaria firmy Dlubal i obszerne informacje na stronie internetowej są bardzo profesjonalne i naprawdę świetne!“

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

RSECTION można połączyć z programem RFEM (MES) i programem do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB. Przekroje z RSECTION są również dostępne w bibliotece programów RFEM i RSTAB. I odwrotnie, siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można importować do RSECTION.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach, importując plik DXF lub za pomocą skryptu.


1

Funkcje

  • Biblioteka właściwości materiałów z możliwością rozszerzania
  • Import plików DXF
  • Właściwości przekrojów cienkościennych lub masywnych
  • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
  • Analiza naprężeń
  • Możliwość tworzenia skryptów w JavaScript
  • Interfejs wymiany z MS Excel do eksportu tabel
  • Protokół wydruku
2

Wprowadzanie danych

Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. Graficzne dane wejściowe obsługują między innymi łuki, okręgi, elipsy, parabole i krzywe NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Możliwe jest zamodelowanie przekroju składającego się z różnych materiałów.

Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

Wszystkie dane wejściowe można również wprowadzić za pomocą skryptów.

3

Obliczenia

RSECTION oblicza wszystkie istotne właściwości przekroju, w tym graniczne siły plastyczne. W przypadku przekrojów składających się z różnych materiałów, funkcja RSECTION określa idealne właściwości przekroju.

Naprężenia od siły osiowej, momentów zginających dwukierunkowych i sił tnących, głównego i drugorzędnego momentu skręcającego, a także bimomentu skręcającego można obliczyć dla dowolnego kształtu przekroju. Naprężenia równoważne można określić zgodnie z hipotezą naprężeń autorstwa von Misesa, Trescy i Rankine'a.

4

Wyniki

Wszystkie wyniki mogą być wyświetlane i analizowane w postaci numerycznej i graficznej. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEM i oprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena

Cena
1 660,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.