Szukasz więcej opcji? Nie ma problemu! Oprócz rozszerzeń do dodatkowych analiz, oferujemy specjalne rozszerzenia do programu RSTAB 9, które znacznie rozszerzają możliwości analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania.