Oprogramowanie wykorzystywane w inżynierii mechanicznej

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Analiza naprężeń belek i konstrukcji powierzchniowych

Moduł dodatkowy RF-/STEEL pozwala na przeprowadzenie ogólnej analizy naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Moduł dodatkowy do analizy rurociągów

Modelowanie rurociągów jest możliwe w programie RFEM dzięki modułom dodatkowym RF‑PIPING i RF‑PIPING Design.

Więcej modułów dodatkowych wykorzystywanych w inzynierii mechanicznej

Więcej modułów dodatkowych wykorzystywanych w inżynierii mechanicznej mogą Państwo znaleźć w dziale Konstrukcje stalowe.

Baza informacji | Inżynieria mechaniczna

  1. Wyświetlanie naprężeń normalnych i stycznych

    Wyświetlanie naprężeń normalnych i stycznych

    W programie RFEM w wersji 5.04.xx wprowadzona została nowa funkcja, służąca do precyzyjnego wyświetlania graficznego naprężeń normalnych oraz stycznych na elementach prętowych. Dostępna jest tylko z aktywną licencją dla modułu dodatkowego RF‑STEEL.

  2. Wykresy czasowe jako funkcje w RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

    Wykresy czasowe jako funkcje

    W RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations można definiować wykresy czasowe bezpośrednio jako funkcje. Parametr t jest zarezerwowany dla kroków czasowych. Kolejne parametry można definiować w oknie dialogowym ‘Edytować parametry’, a następnie wykorzystać je w module RF‑/DYNAM.

Więcej funkcji produktu

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji stalowych?

Wideo produktu: Charakterystyki przekrojów SHAPE-THIN

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Zrzuty z ekranu | Konstrukcje mechaniczne