Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej wg Eurokodów (EC)

Profesjonalne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Eurokodów

 • Standardowy

Spójne planowanie z RFEM i RSTAB zgodnie z normami europejskimi (EN)

Eurocodes

Eurokody

Eurokody (EC) to zestaw zharmonizowanych norm zawierających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych w Unii Europejskiej.

Obecnie istnieje 10 Eurokodów (EC 0 do 9 w normach EN 1990 do EN 1999). Są one podzielone. Eurokod składa się w sumie z 58 części.

Ponadto komitety normalizacyjne krajów członkowskich tworzą dla każdego Eurokodu załącznik krajowy, w którym definiowane są parametry, które mają być zdefiniowane na poziomie krajowym, takie jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Struktura Eurokodu:
 • Eurokod 0: Informacje ogólne
 • Eurokod 1: Oddziaływania
 • Eurokod 2: Konstrukcja betonowa
 • Eurokod 3: Konstrukcja stalowa
 • Eurokod 4: Konstrukcje zespolone
 • Eurokod 5: Konstrukcja drewniana
 • Eurokod 6: Konstrukcje murowane
 • Eurokod 7: Fundament
 • Eurokod 8: Trzęsienie ziemi
 • Eurokod 9: Konstrukcja aluminiowa

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli jutro zdecydujemy się bardziej skoncentrować na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą dla nas blokującym elementem.“

Wprowadzone Eurokody

1

Kombinacje Zgodnie z Eurokodem 0 (EC 0)

W obu programach głównych RFEM 6/RSTAB 9 można generować kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 (EN 1990). Ponadto w programie RFEM i RSTAB można określać imperfekcje zgodnie z Eurokodem. Oddziaływania są przypisane do typów oddziaływań normy. Programy RFEM i RSTAB łączą następnie przypadki obciążeń zgodnie z wybranymi sytuacjami obliczeniowymi.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN | 2012-08 (Niemcy)
 • European Union CEN | 2010-04 (Unia Europejska)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Wielka Brytania)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Czechy)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Cypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dania)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Grecja)
 • Estonia EVS-EN 1990: 2002 + NA: 2002 (Estonia)
 • Ireland JEST | 2010-04 (Irlandia)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litwa)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Luksemburg)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Łotwa)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malezja)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgia)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Holandia)
 • France NF | 2011-12 (Francja)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalia)
 • Norway NS | 2016-05 (Norwegia)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Austria)
 • Poland PN | 2010-09 (Polska)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finlandia)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Słowenia)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunia)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Szwecja)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Słowacja)
 • Belarus CPM | 2011-11 (Białoruś)
 • Spain UNE | 2010-07 (Hiszpania)
 • Italy UNI | 2010-10 (Włochy)
2

Oddziaływania zgodnie z Eurokodem 1 (EC 1)

Program RFEM 6/RSTAB 9 zapewnia możliwość generowania obciążeń wiatrem i śniegiem. Do wygenerowania nie jest potrzebny dodatek. Po wprowadzeniu wymaganych parametrów, takich jak strefa obciążenia wiatrem i śniegiem, geometria dachu itp., program automatycznie generuje odpowiednie obciążenie.

3

Konstrukcje żelbetowe zgodnie z Eurokodem 2 (EC 2)

Rozszerzenie Wymiarowanie betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia wymiarowanie prętów, słupów i powierzchni z betonu zbrojonego (RFEM) zgodnie z Eurokodem. Oprócz sprawdzenia ogólnego stanu granicznego nośności i użytkowalności, możliwe jest również przeprowadzenie analizy stateczności słupów zgodnie z EC 2.

Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Szwajcaria)
 • European Union CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Unia Europejska)
 • Czech Republic CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Republika Czeska)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
 • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
 • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
 • France NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francja)
 • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
 • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1992-1-1 BFS 2019 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
 • Netherlands NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
 • Finland&SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finlandia)
 • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
 • Norway NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
 • Belarus&Weißrussland TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)

Wymiarowanie fundamentów zgodnie z EC w RFEM 5/RSTAB 8
Do obliczeń fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z  EN 1992‑1‑1 i EN 1997‑1, w programach RFEM 5 / RSTAB 8 dostępny jest moduł dodatkowy RF‑/FOUNDATION Pro.
4

Konstrukcje stalowe zgodnie z Eurokodem 3 (EC 3)

Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza wszystkie typowe kontrole bezpieczeństwa konstrukcyjnego, stateczności, odkształceń i odporności ogniowej konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1993-1-1/NA:2016-06 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1993-1-1/NA:2010-01 (Malezja)
 • Hungary MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Holandia)
 • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Francja)
 • Portugal NP EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2015-09 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Polska)
 • Finland&SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Finlandia)
 • Slovenia&SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09 (Słowenia)
 • Romania&SR EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1993-1-1/NA:2019-05 (Singapur)
 • Sweden&SS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Szwecja)
 • Slovakia&STN EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Słowacja)
 • Belarus&TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04 (Białoruś)
 • Spain&UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Hiszpania)
 • Italy&UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Włochy)

Inne dodatki, moduły dodatkowe i programy samodzielne
Tutaj można znaleźć dalsze moduły dodatkowe i programy samodzielne do wymiarowania konstrukcji stalowych zgodnie z EN 1993 (EC 3):

5

Konstrukcje drewniane zgodnie z Eurokodem 5 (EC 5)

Wymiarowanie drewna
Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 doskonale nadaje się do wymiarowania prętów drewnianych zgodnie z Eurokodem 5. Przeprowadza analizę naprężeń, analizę stateczności, obliczenia stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej.

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla RFEM 6/RSTAB 9

Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN EN 1995-1-1/2014-05 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1995-1-1/NA:2010-01 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1995-1-1/NA:2015-11 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1995-1-1/NA:2020-3 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Łotwa)
 • Hungary MSZ EN 1995-1-1/NA:2015-06 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Holandia)
 • France NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Francja)
 • Portugal NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polska)
 • Finland SFS EN 1995-1-1/NA:2016-12 (Finlandia)
 • Slovenia&SIST EN 1995-1-1/NA:2018-01 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1995-1-1/NA:2018-02 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Słowacja)
 • Belarus TKP EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Białoruś)
 • Spain UNE EN 1995-1-1/NA:2016-04 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Włochy)

RF-LAMINATE
Moduł dodatkowy w programie RFEM 5 do wymiarowania powierzchni z laminatów wielowarstwowych z analizą naprężeń i ugięć.

RX-TIMBER
Samodzielne programy do wymiarowania drewnianych kratownic klejonych, belek ciągłych, słupów, płatwi, ram, stężenia i zadaszeń domów zgodnie z EN 1995-1-1

6

Projektowanie geotechniczne zgodnie z Eurokodem 7 (EC 7)

Do obliczeń fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z  EN 1992‑1‑1 i EN 1997‑1, w programach RFEM 5 / RSTAB 8 dostępny jest moduł dodatkowy RF‑/FOUNDATION Pro.


Do definiowania fundamentów o podłożu sprężystym zgodnie z EC 7 na podstawie podanych warstw gruntu służy moduł dodatkowy RF‑SOILIN dla RFEM 5. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów podłoża program definiuje współczynniki fundamentu o podłożu sprężystym i wyświetla wykresy naprężeń i osiadania.  

7

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 (EC 8)

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9, analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

8

Konstrukcje aluminiowe zgodnie z Eurokodem 9 (EC 9)

Rozszerzenie Wymiarowanie aluminium oblicza pręty aluminiowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normą EN 1999-1-1 (Eurokod 9).


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1999-1-1/NA: 2021-03 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA: 2017-11 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN 1999-1-1/2013-12 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2019-08 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1999-1-1/NA: 2015-09 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1999-1-1/NA: 2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA: 2014-01 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA: 2015-02 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1999-1-1/NA: 2014-03 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Łotwa)
 • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1999-1-1/NA: 2014-01 (Holandia)
 • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Francja)
 • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1999-1-1/NA: 2014-04 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Polska)
 • Finland  SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finlandia)
 • Slovenia  SIST EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowenia)
 • Romania  SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Rumunia)
 • Sweden  SS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Szwecja)
 • Slovakia  STN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowacja)
 • Belarus  TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Białoruś)
 • Spain  UNE EN 1999-1-1/NA: 2014-01 (Hiszpania)
 • Italy  UNI EN 1999-1-1/NA: 2014-02 (Włochy)

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo informacji na temat norm zintegrowanych z naszymi programami? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 18. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Konferencja naukowo-techniczna: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencje 19. października 2022 - 21. października 2022

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

RFEM 6

RFEM 6

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest wymiarowanie prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 450,00 EUR
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 450,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Budynek z gruntem

Geotechnical Analysis for RFEM 6

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy. Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR