Eurokody (EC)

Eurokody

Eurokody

Eurokody (EC) to zestaw zharmonizowanych norm zawierających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych w Unii Europejskiej.

Obecnie istnieje 10 Eurokodów (EC 0 do 9 w normach EN 1990 do EN 1999). Są one podzielone. Eurokod składa się w sumie z 58 części.

Ponadto komisje wszystkich państw członkowskich stworzyły Załączniki krajowe (NA) do każdego Eurokodu, obejmujące przede wszystkim określone na szczeblu krajowym parametry, takie jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Pakiety Eurokodów:

 • Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
 • Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
 • Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych
 • Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
 • Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
 • Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
 • Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
 • Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
 • Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym
 • Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli z dnia na dzień, zdecydujemy się bardziej skupić na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą aspektem nas blokującym.“

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w RFEM i RSTAB zgodnie z europejskimi normami technicznymi (EC)

Zastosowanie Eurokodów

 1. EC 0: Wygenerowane kombinacje obciążeń w RFEM

  Podstawy projektowania konstrukcji według Eurokodu 0(EC 0)

  W obu programach głównych RFEM i RSTAB istnieje możliwość generowania kombinacji obciążeń i wyników według EN 1990 (Eurokod 0). Dodatkowo możliwe jest określanie imperfekcji zgodnie z Eurokodem. Przypadki obciążeń są przypisane do odpowiednich typów oddziaływań określonych według normy, następnie programy RSTAB i RFEM przeprowadzają kombinację przypadków obciążeń według wybranej sytuacji obliczeniowej.

   

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polska)
  •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Wielka Brytania)
  • Deutschland EN 1990/NA:2009-05 (Niemcy)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Austria)
  •  TKP EN 1990/NA:2011 (Białoruś)
  •  NBN EN 1990 - ANB:2005 (Belgia)
  • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Cypr)
  •  CSN EN 1990/NA:2004-03 (Czechy)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dania)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finlandia)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francja)
  •  ELOT EN 1990:2009 (Grecja)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Holandia)
  •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irlandia)
  • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Litwa)
  • Latvia LVS EN 1990:2003/NA:2010 (Łotwa)
  • Luxembourg LU EN 1990/NA:2011-09 (Luksemburg)
  •  MS EN 1990:2010 (Malezja)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalia)
  • Romania SR EN 1990/NA:2006-10 (Rumunia)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Słowacja)
  •  SIST EN 1990:2004/A1:2005 (Słowenia)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Szwecja)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Włochy)
 2. EC 1: Generowanie obciążeń w RFEM

  Oddziaływania na konstrukcje według Eurokodu 1 (EC 1)

  Programy RSTAB i RFEM posiadają opcję generowania obciążenia wiatrem i śniegiem. Program automatycznie tworzy odpowiednie obciążenie w zależności od określonych parametrów takich jak strefa obciążenia wiatrem i śniegiem, kategoria terenu, typ topografii lub geometrii dachu.

 3. EC 2: Eurokod-Ustawienia w EC2 dla RSTAB/RFEM

  Projektowanie konstrukcji betonowych według Eurokodu 2 (EC 2)

  Rozszerzenie EC2 dla RSTAB/RFEM modułów RF-/CONCRETE i RF-/CONCRETE Columns, jak również RF-/PUNCH Pro, umożliwiają obliczanie konstrukcji żelbetowych na podstawie Eurokodu 2 oraz załączników krajowych (NA). Oprócz ogólnych obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności, w module można prowadzić analizę stateczności dla słupów według EC 2, a także obliczenia odporności ogniowej według Eurokodu dla słupów i belek.

   

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 w warunkach normalnej temperatury, EN 1992-1-2 ANB:2010 dla odporności ogniowej (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  •  NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
  Beton sprężony

  Moduły dodatkowe RF-TENDON i RF-TENDON Design umożliwiają definicje kabli sprężających i wymiarowanie belek z betonu sprężonego według Eurokodu 2 (EN 1992-1-1 dla konstrukcji betonowych i EN 1992-2 dla mostów betonowych).

  Fundamenty

  Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych według EN 1992-1-1 i EN 1997-1.

 4. EC 3: Parametry załączników krajowych w RF-/STEEL EC3

  Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 (EC 3)

  RF-/STEEL EC3
  Dodatkowy moduł RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie podstawowe obliczenia dla konstrukcji stalowych według Eurokodu 3, w tym analiza stanu granicznego nośności, stateczności, deformacji i odporności ogniowej. W programie tym dostępnych jest wiele przydatnych funkcji, takich jak automatyczna klasyfikacja przekroju, optymalizacja przekroju i definiowanie bocznych podpór pośrednich. Oprócz tego moduł pozwala na wprowadzanie pokryć ochronnych dla obliczeń odporności ogniowej.

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska) 
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 dla wymiarowania konstrukcji betonowych, EN 1992-1-2 ANB:2010 dla odporności ogniowej (Belgia)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  •  NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 (Holandia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Pozostałe moduły dodatkowe

  Poniżej lista pozostałych modułów dodatkowych do wymiarowania według EN 1993 (EC 3):

 5. EC 5: Informacje podstawowe w TIMBER Pro

  Projektowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5 (EC 5)

  RF-/TIMBER Pro
  Dodatkowy moduł RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według Eurokodu 5, wykonując analizę naprężeń i stateczności oraz obliczeń stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej. Samodzielne programy z rodziny RX-TIMBER pozwalają na wygodne generowanie i obliczanie dźwigarów dachowych wykonanych z drewna klejonego, belek ciągłych, słupów, płatwi oraz ram według EC 5.

   

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  NA to BS EN 1995-1-1:2006 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1:2010/NA:2013-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
  •  NBN EN 1995-1-1/NA:2012-07 (Belgia)
  •  BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bułgaria)
  •  CYS EN 1995-1-1/NA:2011-06 (Cypr)
  •  CSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Czechy)
  •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
  •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
  •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Łotwa)
  •  LST EN 1995-1-1 (Litwa)
  • Luxembourg LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
  • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
  •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunia)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Słowenia)
  •  UNE EN 1995-1-1 (Hiszpania)
  •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
  •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norwegia)


  RF-LAMINATE
  Dodatkowy moduł dla programu RFEM do obliczania powierzchni wielowarstwowych z obliczaniem naprężeń i analizą ugięć.

  RX-TIMBER
  Samodzielne programy obliczeniowe do wymiarowania belek glulam, ciągłych drewnianych belek, słupów, płatwi, ram oraz stężeń według EN 1995-1-1 i DIN 1052:2008-12

 6. EC 7: Wyniki w RF-SOILIN

  Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7 (EC 7)

  RF-/FOUNDATION Pro
  Moduł dodatkowy służący do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych według EN 1992-1-1 i EN 1997-1.


  RF-SOILIN
  RF-SOILIN służy do określania podłoża sprężystego według EC 7 przy użyciu danych warstw gruntu. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów gruntu, program określa współczynniki podłoża sprężystego oraz wyświetla wykresy naprężeń i osiadań.

 7. EC 8: Obciążenia równoważne z kształtu drgań

  Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym według Eurokodu 8 (EC 8)

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations i RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads
  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations pozwala na szybką i łatwą analizę częstotliwości i postaci drgań własnych.

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje obciążenia zastępcze według multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi zgodnie z Eurokodem 8. Wymagane spektra mogą być oparte na normach lub określone przez użytkownika. Moduł generuje równoważne obciążenia statyczne, a następnie programy RFEM/RSTAB mogą wykonać liniową analizę statyczną.

 8. EC 9: Okreslenie podpory węzłowej dla zbiorów prętów w ALUMINIUM

  Projektowanie konstrukcji aluminiowych według Eurokodu 9 (EC 9)

  RF-/ALUMINIUM
  Dodatkowy moduł do projektowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz stateczności.


  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Niemcy)
  •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgia)
  •  CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Cypr)
  •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Czechy)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2007-11 (Dania)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Włochy)
  • Ireland IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litwa)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Holandia)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Słowacja) 
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Szwecja)

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo więcej informacji o normach dostępnych w naszych programach? 

Mogą Państwo skontaktować się z nami lub skorzystać z użytecznych informacji i rozwiązań, które można znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Wideo produktu: moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3

Wideo: Dlaczego Dlubal Software?

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.