Eurokody (EC)

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w RFEM i RSTAB zgodnie z europejskimi normami technicznymi (EC)

Eurokody

Eurokody

Eurokody (EC) to zestaw zharmonizowanych norm zawierających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych w Unii Europejskiej.

Obecnie istnieje 10 Eurokodów (EC 0 do 9 w normach EN 1990 do EN 1999). Są one podzielone. Eurokod składa się w sumie z 58 części.

Ponadto komisje wszystkich państw członkowskich stworzyły Załączniki krajowe (NA) do każdego Eurokodu, obejmujące przede wszystkim określone na szczeblu krajowym parametry, takie jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Pakiety Eurokodów:

 • Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
 • Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
 • Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych
 • Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
 • Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
 • Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
 • Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
 • Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
 • Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym
 • Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przestudiowaniu innych ofert na rynku wybraliśmy oprogramowanie RFEM firmy Dlubal Software do obliczeń trójwymiarowych konstrukcji metalowych. To oprogramowanie wydaje się najlepiej przystosowane do analiz według Eurokodów. Oprócz przyjaznego dla użytkownika i intuicyjnego interfejsu, dane wejściowe i wyniki są wyświetlane i modyfikowane w przejrzysty i wydajny sposób, minimalizując efekt „czarnej skrzynki”.

Serwis techniczny wyróżnia się cierpliwością, kompetencjami i elastycznością, co potwierdza nasz wybór. Udostępnienie szczegółowych filmów i instrukcji obsługi pozwala na samodzielne szkolenie i ciągłe uczenie się nowych funkcji. Kolejną zaletą jest modułowy system programowy, który umożliwia rozszerzenie oferty o to samo podstawowe oprogramowanie bez konieczności przeprowadzania istotnej fazy nauki. Jeżeli jutro zdecydujemy się na obróbkę konstrukcji z drewna, aluminium lub szkła, obliczenia te nie będą dla nas trudnością do pokonania. „“

Zastosowanie Eurokodów

 1. EC 0: Wygenerowane kombinacje obciążeń w RFEM

  Kombinacje według Eurokodu 0 (EC 0)

  W obu programach głównych RFEM i RSTAB istnieje możliwość generowania kombinacji obciążeń i wyników według EN 1990 (Eurokod 0). Dodatkowo możliwe jest określanie imperfekcji zgodnie z Eurokodem. Przypadki obciążeń są przypisane do odpowiednich typów oddziaływań określonych według normy, następnie programy RSTAB i RFEM przeprowadzają kombinację przypadków obciążeń według wybranej sytuacji obliczeniowej.

   

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polska)
  •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1990/NA:2009-05 (Niemcy)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Austria)
  •  TKP EN 1990/NA:2011 (Białoruś)
  •  NBN EN 1990 - ANB:2005 (Belgia)
  • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Cypr)
  •  CSN EN 1990/NA:2004-03 (Czechy)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dania)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finlandia)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francja)
  •  ELOT EN 1990:2009 (Grecja)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Holandia)
  •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irlandia)
  • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Litwa)
  • Latvia LVS EN 1990:2003/NA:2010 (Łotwa)
  • Luxembourg LU EN 1990/NA:2011-09 (Luksemburg)
  •  MS EN 1990:2010 (Malezja)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalia)
  • Romania SR EN 1990/NA:2006-10 (Rumunia)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Słowacja)
  •  SIST EN 1990:2004/A1:2005 (Słowenia)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Szwecja)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Włochy)
  • Norway NS EN 1990/NA:2008 (Norwegia)
 2. EC 1: Generowanie obciążeń w RFEM

  Oddziaływania na konstrukcje według Eurokodu 1 (EC 1)

  Programy RSTAB i RFEM posiadają opcję generowania obciążenia wiatrem i śniegiem. Program automatycznie tworzy odpowiednie obciążenie w zależności od określonych parametrów takich jak strefa obciążenia wiatrem i śniegiem, kategoria terenu, typ topografii lub geometrii dachu.

 3. Projektowanie konstrukcji betonowych według Eurokodu 2 (EC 2)

  Rozszerzenie EC2 dla RSTAB/RFEM modułów RF-/CONCRETE i RF-/CONCRETE Columns, jak również RF-/PUNCH Pro, umożliwiają obliczanie konstrukcji żelbetowych na podstawie Eurokodu 2 oraz załączników krajowych (NA). Oprócz ogólnych obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności, w module można prowadzić analizę stateczności dla słupów według EC 2, a także obliczenia odporności ogniowej według Eurokodu dla słupów i belek.


  Dostępne są następujące załączniki krajowe:
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (UK)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-1 (Austria)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 do obliczeń konstrukcji betonowych, EN 1992-1-2 ANB:2010 dla odporności ogniowej  (Belgia)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  •  NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norwegia)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Ruminia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Fundamenty
  Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych według EN 1992-1-1 i EN 1997-1.

 4. Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 (EC 3)

  RF-/STEEL EC3
  Dodatkowy moduł RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie podstawowe obliczenia dla konstrukcji stalowych według Eurokodu 3, w tym analiza stanu granicznego nośności, stateczności, deformacji i odporności ogniowej. W programie tym dostępnych jest wiele przydatnych funkcji, takich jak automatyczna klasyfikacja przekroju, optymalizacja przekroju i definiowanie bocznych podpór pośrednich. Oprócz tego moduł pozwala na wprowadzanie pokryć ochronnych dla obliczeń odporności ogniowej.

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska) 
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 dla wymiarowania konstrukcji betonowych, EN 1992-1-2 ANB:2010 dla odporności ogniowej (Belgia)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  •  NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 (Holandia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Pozostałe moduły dodatkowe

  Poniżej lista pozostałych modułów dodatkowych do wymiarowania według EN 1993 (EC 3):

 5. EC 5: Informacje podstawowe w RF-TIMBER Pro

  Projektowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5 (EC 5)

  RF-/TIMBER Pro
  Dodatkowy moduł RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według Eurokodu 5, wykonując analizę naprężeń i stateczności oraz obliczeń stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej. Samodzielne programy z rodziny RX-TIMBER pozwalają na wygodne generowanie i obliczanie dźwigarów dachowych wykonanych z drewna klejonego, belek ciągłych, słupów, płatwi oraz ram według EC 5.

   

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  NA to BS EN 1995-1-1:2006 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1:2010/NA:2013-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
  •  NBN EN 1995-1-1/NA:2012-07 (Belgia)
  •  BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bułgaria)
  •  CYS EN 1995-1-1/NA:2011-06 (Cypr)
  •  CSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Czechy)
  •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
  •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
  •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Łotwa)
  •  LST EN 1995-1-1 (Litwa)
  • Luxembourg LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
  • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
  •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunia)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Słowenia)
  •  UNE EN 1995-1-1 (Hiszpania)
  •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
  •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norwegia)


  RF-LAMINATE
  Dodatkowy moduł dla programu RFEM do obliczania powierzchni wielowarstwowych z obliczaniem naprężeń i analizą ugięć.

  RX-TIMBER
  Samodzielne programy obliczeniowe do wymiarowania belek glulam, ciągłych drewnianych belek, słupów, płatwi, ram oraz stężeń według EN 1995-1-1 i DIN 1052:2008-12

 6. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7 (EC 7)

  RF-/FOUNDATION Pro
  Moduł dodatkowy służący do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych według EN 1992-1-1 i EN 1997-1.


  RF-SOILIN
  RF-SOILIN służy do określania podłoża sprężystego według EC 7 przy użyciu danych warstw gruntu. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów gruntu, program określa współczynniki podłoża sprężystego oraz wyświetla wykresy naprężeń i osiadań.

 7. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym według Eurokodu 8 (EC 8)

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations i RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads
  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations pozwala na szybką i łatwą analizę częstotliwości i postaci drgań własnych.

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje obciążenia zastępcze według multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi zgodnie z Eurokodem 8. Wymagane spektra mogą być oparte na normach lub określone przez użytkownika. Moduł generuje równoważne obciążenia statyczne, a następnie programy RFEM/RSTAB mogą wykonać liniową analizę statyczną.

 8. EC 9: Okreslenie podpory węzłowej dla zbiorów prętów w ALUMINIUM

  Projektowanie konstrukcji aluminiowych według Eurokodu 9 (EC 9)

  RF-/ALUMINUM to dodatkowy moduł do projektowania aluminiowych prętów i zbiorów prętów z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz stateczności.

  Dostępne są następujące załączniki krajowe:

  •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Wielka Brytania)
  • Deutschland DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Niemcy)
  •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgia)
  •  CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Cypr)
  •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Czechy)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dania)
  •  SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finlandia)
  •  ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Grecja)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Włochy)
  • Ireland IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlandia)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litwa)
  •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Holandia)
  •  PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polska)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Słowacja) 
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Szwecja)

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo informacji na temat norm zintegrowanych z naszymi programami?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych połączeń śrubowych według Eurokodu 3 dla prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE Columns 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Kratowe konstrukcje wsporcze
TOWER Design 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Tower 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych połączeń śrubowych według Eurokodu 3 dla prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
ALUMINUM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD