Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej wg Eurokodów (EC)

Profesjonalne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Eurokodów

 • Standardowy

Spójne planowanie z RFEM i RSTAB zgodnie z normami europejskimi (EN)

Eurocodes

Eurokody

Eurokody (EC) to zestaw zharmonizowanych norm zawierających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych w Unii Europejskiej.


Obecnie istnieje 10 Eurokodów (EC 0 do 9 w normach EN 1990 do EN 1999). Są one podzielone. Eurokod składa się w sumie z 58 części.


Ponadto komisje normalizacyjne w państwach członkowskich tworzą dla każdego Eurokodu załącznik krajowy, który zawiera krajową definicję parametrów, takich jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa.


Struktura Eurokodu:

 • Eurokod 0: Informacje ogólne
 • Eurokod 1: Oddziaływania
 • Eurokod 2: Konstrukcja betonowa
 • Eurokod 3: Konstrukcje stalowe
 • Eurokod 4: konstrukcja zespolona
 • Eurokod 5: Konstrukcja drewniana
 • Eurokod 6: Konstrukcje murowe
 • Eurokod 7: fundament
 • Eurokod 8: Trzęsienie ziemi
 • Eurokod 9: Konstrukcje aluminiowe

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli jutro zdecydujemy się bardziej skoncentrować na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą dla nas blokującym elementem.“

Wprowadzone Eurokody

1

Kombinacje Zgodnie z Eurokodem 0 (EC 0)

Zaplanuj swoje budynki bezpiecznie i zgodnie z normami europejskimi. W obu programach głównych RFEM 6RSTAB 9 można łatwo i efektywnie generować kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 (EN 1990). Ponadto w obu programach można również określić imperfekcje zgodnie z Eurokodem. Oddziaływania są przypisane do typów oddziaływań określonych w normie. Programy RFEM i RSTAB łączą przypadki obciążeń zgodnie z wybranymi sytuacjami obliczeniowymi.

Dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN | 2012-08 (Niemcy)
 • European Union CEN | 2010-04 (Unia Europejska)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Wielka Brytania)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Republika Czeska)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Cypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dania)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Grecja)
 • Estonia EVS-EN 1990:2002+NA:2002 (Estonia)
 • Ireland IS | 2010-04 (Irlandia)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litwa)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Luksemburg)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Łotwa)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malezja)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgia)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Holandia)
 • France NF | 2011-12 (Francja)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalia)
 • Norway NS | 2016-05 (Norwegia)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Austria)
 • Poland PN | 2010-09 (Polska)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finlandia)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Słowenia)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunia)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Szwecja)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Słowacja)
 • Belarus TKP | 2011-11 (Białoruś)
 • Spain UNE | 2010-07 (Hiszpania)
 • Italy UNI | 2010-10 (Włochy)
2

Oddziaływania zgodnie z Eurokodem 1 (EC 1)

Chcesz mieć pewność, że Twoja konstrukcja wytrzyma każdą pogodę? W takim przypadku wystarczą programy główne RFEM 6 lub RSTAB 9. Oba programy oferują możliwość generowania obciążeń wiatrem i śniegiem bez dodatkowych rozszerzeń. Po wprowadzeniu wymaganych parametrów, takich jak strefa obciążenia wiatrem i śniegiem, geometria dachu itd., program automatycznie wygeneruje odpowiednie obciążenie.

3

Konstrukcje żelbetowe zgodnie z Eurokodem 2 (EC 2)

Zapewnij nośność i stateczność konstrukcji betonowych. Rozszerzenie Wymiarowanie betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia wymiarowanie prętów , słupów i powierzchni z betonu zbrojonego (RFEM) zgodnie z Eurokodem. Oprócz sprawdzenia stanu granicznego nośności i użytkowalności można również przeprowadzić analizę stateczności słupów zgodnie z EC 2.

Dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Szwajcaria)
 • European Union CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Unia Europejska)
 • Czech Republic CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Republika Czeska)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
 • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
 • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
 • France NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francja)
 • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
 • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1992-1-1 BFS 2019 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
 • Netherlands NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
 • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finlandia)
 • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
 • Norway NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)

Wymiarowanie fundamentów zgodnie z EC w RFEM 5/RSTAB 8 Do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1997-1, należy użyć modułu dodatkowego RF-/FOUNDATION Pro dostępnego w programie RFEM 5/RSTAB 8.

4

Konstrukcje stalowe zgodnie z Eurokodem 3 (EC 3)

Dzięki odpowiednim normom i normom projektowym nawet konstrukcje stalowe są bezpieczne. Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia przeprowadzenie wszystkich typowych obliczeń bezpieczeństwa, stateczności, odkształceń i odporności ogniowej konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3.

Dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1993-1-1/NA:2016-06 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1993-1-1/NA:2010-01 (Malezja)
 • Hungary MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Holandia)
 • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Francja)
 • Portugal NP EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2015-09 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Polska)
 • Finland SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Finlandia)
 • Slovenia SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1993-1-1/NA:2019-05 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Słowacja)
 • Belarus TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04 (Białoruś)
 • Spain UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Włochy)

Inne rozszerzenia, moduły dodatkowe i programy samodzielne Tutaj można znaleźć inne rozszerzenia, moduły dodatkowe i programy samodzielne do wymiarowania stali zgodnie z EN 1993 (EC 3):

5

Konstrukcje drewniane zgodnie z Eurokodem 5 (EC 5)

Projektowanie konstrukcji drewnianych Jeśli chcesz, aby Twoje konstrukcje drewniane były w stanie oprzeć się wszelkim okolicznościom. Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych dla RFEM 6/RSTAB 9 doskonale nadaje się do wymiarowania prętów drewnianych zgodnie z Eurokodem 5. Program umożliwia szybkie i niezawodne przeprowadzenie analizy naprężeń i stateczności, a także sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej.

Dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN EN 1995-1-1/2014-05 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1995-1-1/NA:2010-01 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1995-1-1/NA:2015-11 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1995-1-1/NA:2020-3 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Łotwa)
 • Hungary MSZ EN 1995-1-1/NA:2015-06 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Holandia)
 • France NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Francja)
 • Portugal NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polska)
 • Finland SFS EN 1995-1-1/NA:2016-12 (Finlandia)
 • Slovenia SIST EN 1995-1-1/NA:2018-01 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1995-1-1/NA:2018-02 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Słowacja)
 • Belarus TKP EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Białoruś)
 • Spain UNE EN 1995-1-1/NA:2016-04 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Włochy)

RF-LAMINATE Moduł dodatkowy dla programu RFEM 5 pomaga wymiarować wielowarstwowe powierzchnie laminowane za pomocą analizy naprężeń i ugięć.

RX-TIMBER Są to samodzielne programy do wymiarowania drewnianych kratownic, belek ciągłych, słupów, płatwi, ram, stężeń i dachów budynków, zgodnie z EN 1995-1-1

6

Projektowanie geotechniczne zgodnie z Eurokodem 7 (EC 7)

Aby mieć pewność, że obliczenia są oparte na bezpiecznych warunkach, można pozostawić obliczenia zgodnie z normami UE za pomocą tych modułów dodatkowych.

Do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1997-1, należy użyć modułu dodatkowego RF-/FOUNDATION Pro dostępnego w programie RFEM 5/RSTAB 8.

Jeśli chcesz wyznaczyć podłoże sprężyste zgodnie z EC 7 na podstawie podanych warstw gruntu, użyj modułu dodatkowego RF-SOILIN dla RFEM 5. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów podłoża program definiuje współczynniki fundamentu o podłożu sprężystym i wyświetla wykresy naprężeń i osiadania.

7

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 (EC 8)

Dzięki tym rozszerzeniom konstrukcje są bezpieczne nawet w przypadku trzęsienia ziemi.

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6/RSTAB 9 można przeprowadzić analizę sejsmiczną za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego spektrum odpowiedzi należy utworzyć zgodnie z normami lub zdefiniować zgodnie z własnymi potrzebami. Na podstawie tych wartości program generuje równoważne siły statyczne. Ponadto w tym rozszerzeniu znajduje się obszerna biblioteka akcelerogramów ze stref sejsmicznych, za pomocą której można generować spektra odpowiedzi.

8

Konstrukcje aluminiowe zgodnie z Eurokodem 9 (EC 9)

Jeśli chcesz, aby Twoje konstrukcje aluminiowe były bezpieczne, znajdziesz to coś dla siebie. Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych dla RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności aluminiowych prętów zgodnie z EN 1999-1-1 (Eurokod 9).

Dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA:2017-11 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN 1999-1-1/2013-12 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2019-08 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1999-1-1/NA:2015-09 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1999-1-1/NA:2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA:2015-02 (Chorwacja)
 • Ireland I S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Łotwa)
 • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Holandia)
 • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Francja)
 • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Polska)
 • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finlandia)
 • Slovenia SIST EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Rumunia)
 • Sweden SS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowacja)
 • Belarus TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Białoruś)
 • Spain UNE EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1999-1-1/NA:2014-02 (Włochy)

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz informacji na temat dostępnych norm? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie ścian murowych w RFEM 6

Webinarium 6. października 2023 10:00 - 11:00 CEST

Wprowadzenie do interfejsu RFEM 6 z Grasshopper

Webinarium 12. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinarium 19. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest wymiarowanie prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Budynek z gruntem

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy. Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR