Oprogramowanie do analizy i projektowania konstrukcji membranowych

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla konstrukcji membranowych

Obliczenia konstrukcji membranowych i kablowych nie stanowią już problemu dzięki oprogramowaniu do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal. Program RFEM służy do wyszukiwania form, a także do analizy statyczno-wytrzymałościowej i określania szablonów rozkroju.

Obliczenia są przeprowadzane według analizy dużych odkształceń. Podczas określania szablonów przekrojów program RFEM uwzględnia również linie przecięcia zdefiniowane przez użytkownika i wymiary kompensacji.

  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla konstrukcji membranowych
  • Konstrukcja pneumatyczna
  • Konstrukcja pneumatyczna
  • Zadaszenie membranowe
  • Analiza statyczno -wytrzymałościowa konstrukcji membranowych

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Skuteczny program do analizy statyczno- wytrzymałościowej RFEM 6 firmy Dlubal Software stanowi podstawę modułowej rodziny programów, którą można dostosowywać i łączyć zgodnie z własnymi wymaganiami. W programie głównym RFEM można definiować konstrukcje, materiały i obciążenia płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Ponadto można tworzyć konstrukcje zespolone oraz modelować elementy bryłowe i kontaktowe.

Dołącz do naszych podekscytowanych klientów!

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążenia wiatrem

Czy Twoje konstrukcje muszą wytrzymać każdy podmuch wiatru? W takim przypadku najlepiej jest użyć programu samodzielnego RWIND 2 firmy Dlubal . Szczególnie polecany do modeli o skomplikowanych kształtach. W cyfrowym tunelu aerodynamicznym wokół wszystkich konstrukcji symulowane są wiatry.

Wygenerowane obciążenia wiatrem oddziałujące na te obiekty można z łatwością zaimportować do programu RFEM lub RSTAB. W ten sposób możesz tam zakończyć swój projekt.

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych

Form-finding należy pozostawić programowi: Odpowiedni moduł dodatkowy do wyszukiwania kształtów dla programu RFEM 6 znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił normalnych i modeli powierzchniowych poddanych rozciąganiu. Kształt jest określany precyzyjnie poprzez równowagę między siłą normalną pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi. Powstały nowy kształt modelu ze stanem wyciśniętej siły jest dostępny jako uniwersalny stan początkowy do dalszych obliczeń całej konstrukcji.

Uwzględnienie nieliniowych charakterystyk materiału

W przypadku pracy z nieliniowymi modelami materiałowymi można skorzystać z modułu Add-On Nonlinear Material Behaviour for RFEM 6 . Umożliwia to łączenie powierzchni o typach sztywności „Membrana” i „Membrana-ortotropowa” z modelami materiałowymi „Izotropowo nieliniowo sprężysty 2D/3D” i „Izotropowo plastyczny 2D/3D”. Ta funkcja rozszerzenia umożliwia symulację nieliniowego rozszerzania się np. folii ETFE.

Szablony cięcia konstrukcji membranowych

Moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN dla programu RFEM 5 oblicza i porządkuje szablony cięcia dla konstrukcji membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Moduły dodatkowe i rozszerzenia do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji membranowych

Do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji membranowych lub ich konstrukcji wsporczych polecamy moduły dodatkowe i rozszerzenia mające zastosowanie w przypadku Konstrukcji stalowych oraz Lekkich konstrukcji aluminiowych.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Duża liczba interfejsów umożliwia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB .

Za pomocą Webservice (interfejsu programowalnego) można odczytywać lub zapisywać dane z lub do programów RFEM i RSTAB .

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Znajdź do pobrania różne modele do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji membranowych, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do własnych projektów.

Logo Tensinet

Dlubal Software jest członkiem Stowarzyszenia TensiNet.


Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca magisterska Rostislav Lang

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych i kablowych

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 800,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według Eurokodu 9

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR