Inżynieria

Produkty firmy Dlubal Software dla różnych branż

Modułowa koncepcja oprogramowania umożliwia dodawanie odpowiednich rozszerzeń do programów głównych RFEM i RSTAB, dzięki czemu mogą być one stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu.

Tutaj można wybrać branżę i dowiedzieć się, który program i jakie rozszerzenia są przydatne do obliczeń konstrukcyjnych.

Konstrukcje betonowe

Programy RFEM i RSTAB do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwiają obliczanie i wymiarowanie konstrukcji z betonu zbrojonego. W zależności od rodzaju konstrukcji - szkieletowa (RSTAB) lub zawierająca płyty, ściany i powłoki (RFEM) - można wybrać odpowiednie oprogramowanie z szerokiej gamy produktów Dlubal.

Konstrukcje stalowe

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB są optymalnym rozwiązaniem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych, takich jak stalowe budynki, stalowe hale, rusztowania, mosty, silosy, dźwigi, suwnice, maszty, ogrody zimowe itp.

Konstrukcje drewniane

Programy RSTAB i RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej zapewniają optymalny sposób analizy konstrukcji drewnianych 3D. Niezależnie od tego, czy projektowane są konstrukcje belkowe, czy elementy powierzchniowe, takie jak płyty drewniane klejone krzyżowo, istnieją różne opcje wymiarowania prostych i złożonych konstrukcji drewnianych.

Ponadto rodzina programów RX-TIMBER pozwala na szybkie i efektywne obliczanie i wymiarowanie modeli takich jak kratownice, ramy, płatwie itp.

Konstrukcje murowe

Programy RFEM i RSTAB do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwiają analizę i wymiarowanie konstrukcji murowych. Niezależnie od tego, czy projektowane są konstrukcje szkieletowe (RSTAB) czy konstrukcje ze ścian i powłok (RFEM), programy firmy Dlubal Software to zawsze idealne rozwiązanie.

Lekkie konstrukcje aluminiowe

RSTAB i RFEM ułatwiają obliczenia konstrukcji aluminiowych dzięki rozbudowanej bibliotece standardowych przekrojów, zawierającej między innymi kątowniki, ceowniki, teowniki, przekroje zamknięte prostokątne, przekroje rurowe, płaskowniki itp. Wymiarowanie prętów przeprowadzane jest według Eurokodu 9 zawierającego liczne załączniki krajowe lub amerykańskiej normy ADM 2020.

W przypadku konstrukcji kablowych i membranowych można odnaleźć pierwotny kształt i przeprowadzić odnośne obliczenia.

Obiekty kubaturowe

Budynki wykonane z betonu zbrojonego, stali i drewna można poddać obliczeniom statycznym i dynamicznym z wykorzystaniem programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB.

Odpowiednie moduły dodatkowe mogą obliczyć stan graniczny nośności, użytkowalności i odporności ogniowej oraz analizę stateczności.

Inżynieria przemysłowa

Programy RFEM i RSTAB są idealnym narzędziem do analizy i projektowania konstrukcji przemysłowych. Są to zakłady chemiczne, hale produkcyjne, zbiorniki, rurociągi, duże filtry itp.

W programie RSTAB można obliczać konstrukcje prętowe, natomiast RFEM dodatkowo umożliwia obliczanie płyt, ścian, powłok i brył.

Systemy rurociągów

RFEM pozwala na modelowanie rurociągów (w tym elementów rurociągów, takich jak zawory, armatura, kołnierze, trójniki i inne) i wykonanie konstrukcji rurowej.

Analiza rurociągów może być przeprowadzana dla całej konstrukcji, która współpracuje z konstrukcją nośną.

Mosty

Wielu użytkowników korzysta z oprogramowania RFEM lub RSTAB do analizy i wymiarowania mostów zbudowanych ze stali, betonu zbrojonego, drewna lub innych materiałów.

Używając przydatnych modułów dodatkowych, możliwe jest wygenerowanie linii wpływów, obciążeń ruchomych na prętach i powierzchniach itp. Możliwe są analizy dynamiczne, a także wymagane obliczenia stateczności, użytkowalności, zmęczenia i wyboczenia.

Dźwigi i belki podsuwnicowe

Ze względu na możliwość modelowania 3D, programy RFEM i RSTAB są idealne do wymiarowania suwnic. Funkcje, takie jak uwzględnienie nieliniowości prętów i przegubów, obliczenia lin i kół pasowych umożliwiają analizę szczegółową.

Za pomocą samodzielnego programu CRANEWAY można projektować belki podsuwnicowe dla suwnic pomostowych lub podwieszanych zgodnie z EN 1993-6, łącznie ze wszystkimi wymaganymi obliczeniami.

Kratowe konstrukcje wsporcze

W programach RFEM i RSTAB można projektować maszty kratowe (takie jak wieże komórkowe 5G, wieże transmisyjne i wieże obserwacyjne). Odpowiednie moduły dodatkowe oferują szeroką gamę opcji, od automatycznego wygenerowania konstrukcji i jej obciążenia do uwzględnienia długości wyboczeniowych i wymiarowania według Eurokodu.

Możliwe jest również modelowanie i analizowanie poszczególnych konstrukcji masztów i masztów (np. maszty 5G).

Konstrukcje szklane

W programie RFEM możliwa jest analiza konstrukcji szklanych jako oddzielnej konstrukcji lub jako części całego modelu. Obszerna biblioteka materiałów zawiera różne rodzaje szkła, folii i gazów.

Powierzchnie szklane zdefiniowane w programie RFEM mogą być podparte liniowo i punktowo oraz mogą być zamodelowane jako specjalne bryły. Wyniki zawierają między innymi naprężenia na powierzchniach i bryłach.

Konstrukcje membranowe

Program RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwia znajdowanie kształtów (form-finding), przeprowadzanie analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz definiowanie szablonów cięcia konstrukcji membranowych i kablowych.

Obliczenia są przeprowadzane według analizy dużych odkształceń. Podczas określania szablonów cięcia, uwzględniane są linie przecięcia definiowane przez użytkownika oraz wymiary kompensacji.

Konstrukcje kablowe i poddawane rozciąganiu

Do wymiarowania konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu lub ich podkonstrukcji można wykorzystać programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej, RFEM i RSTAB. Konstrukcje kablowe można obliczyć ze wstępnym naciągiem lub bez.

W programie RFEM można skorzystać z rozszerzenia Form-Finding, aby wyszukać kształt konstrukcji kablowej przed przeprowadzeniem obliczeń. Ponadto, możliwe jest połączenie kabli z prętami, powierzchnią i elementami bryłowymi.

Konstrukcje warstwowe, laminowane i CLT

Program RFEM umożliwia analizę naprężeń i odkształceń laminatów i powierzchni warstwowych. Obliczenia, uwzględniające połączenia ścinane, przeprowadzane są zgodnie z teorią laminatów.

Możliwości te mogą być wykorzystane do wymiarowania klejonych krzyżowo elementów drewnianych (CLT) czy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem (szklanym, węglowym).

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.