Inżynieria

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Oprogramowanie RFEM i RSTAB umożliwia analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji z betonu zbrojonego. Niezależnie od tego czy chcą Państwo zaprojektować konstrukcje szkieletowe (RSTAB), czy też wykorzystujace elementy 2D czy 3D (RFEM), mogą Państwo wybrać odpowiedni produkt, który to umożliwi.

Konstrukcje stalowe

Oprogramowanie RFEM i RSTAB wraz z odpowiednimi modułami to optymalne rozwiązanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowych takich jak budynki, hale, rusztowania, mosty, silosy, suwnice czy kratowe konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje drewniane

Programy obliczeniowe RSTAB i RFEM są odpowiednimi narzędziami do wymiarowania i analizy konstrukcji drewnianych 3D . Dają wiele możliwości przy projektowaniu zarówno konstrukcji prostych jak i złożonych. 

Dodatkowo rodzina programów RX-TIMBER w szybki i efektywny sposób pozwala zaprojektować i przeprowadzić analizę modeli 2D takich jak kratownice, ramy, płatwie.

Lekkie konstrukcje aluminiowe

RSTAB i RFEM ułatwiają obliczenia konstrukcji aluminiowych dzięki rozbudowanej bibliotece przekrojów, zawierającej między innymi kątowniki, ceowniki, teowniki, przekroje zamknięte prostokątne, przekroje rurowe itp. Wymiarowanie prętów przeprowadzane jest według Eurokodu 9 zawierającego liczne załączniki krajowe lub amerykańskie normy ADM 2010 i ADM 2015.

W przypadku konstrukcji kablowych i membranowych można odnaleźć pierwotny kształt i przeprowadzić obliczenia.

Inżynieria mechaniczna

Wielu użytkowników oprogramowania Dlubal Software przeprowadza obliczenia inżynierskie zarówno w programie RFEM jak i RSTAB. RFEM ma możliwość obliczania złożonych konstrukcji składających się z płyt i brył, dzięki temu jest często wybierany przy obliczeniach szczegółów czy połączeń konstrukcyjnych. Natomiast w programie RSTAB można łatwo i szybko przeprowadzić analizę belek i konstrukcji ramowych.

Inżynieria przemysłowa

Programy RFEM i RSTAB są odpowiednie do projektowania konstrukcji przemysłowych, takich jak zakłady chemiczne, hale produkcyjne, zbiorniki, rurociągi itp.

W programie RSTAB można obliczać konstrukcje prętowe, natomiast RFEM dodatkowo umożliwia obliczanie płyt, ścian, powłok i brył.

Systemy rurociągów

RFEM pozwala na modelowanie rurociągów (w tym elementów rurociągów, takich jak zawory, armatura, kołnierze, trójniki i inne) i wykonanie konstrukcji rurowej.

Analiza rur może być przeprowadzana dla całej konstrukcji, która współpracuje z konstrukcją nośną.

Mosty

Oprogramowanie RFEM i RSTAB wykorzystywane jest również przy analizie mostów betonowych, stalowych czy drewnianych.

Używając przydatnych modułów dodatkowych, możliwe jest wygenerowanie przykładowo linii wpływów, obciążeń ruchomych na prętach i powierzchniach. Możliwa jest także analiza dynamiczna, jak również analiza stateczności, obliczanie stanu granicznego użytkowalności, zmęczenia, wyboczenia itp.

Dźwigi i belki podsuwnicowe

Ze względu na możliwość modelowania 3D, RFEM i RSTAB są idealnymi programami do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji dźwigów. Funkcje, takie jak uwzględnienie nieliniowości prętów i przegubów, obliczenia lin i kół pasowych umożliwiają analizę szczegółową.

Samodzielny program CRANEWAY wymiaruje suwnice pomostowe i belki podsuwnicowe według EN 1993-6.

Kratowe konstrukcje wsporcze

W programach RFEM i RSTAB, możliwe jest projektowanie kratowych konstrukcji wsporczych (takich jak wieże telefonii komórkowej 5G, wieże transmisyjne i obserwacyjne). Odpowiednie moduły dodatkowe oferują szeroką gamę opcji od automatycznego wygenerowania konstrukcji i obciążenia wieży do uwzględnienia długości wyboczeniowych i wymiarowania według Eurokodu.

 Możliwa jest również analiza niestandardowego słupa czy masztu (np. maszty 5G).

Elektrownie

Programy do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych RFEM i RSTAB są idealne do analizy konstrukcji elektrowni, dzięki temu że mają możliwość połączenia różnych materiałów w jednym modelu.

Dodatkowo w obliczeniach stanu granicznego nośności oraz analizie stateczności, programy te umożliwiają analizę dynamiczną konstrukcji.

Konstrukcje szklane i fasady

W programie RFEM możliwa jest analiza szklanych tafli jako elementów konstrukcji lub jako elementów oddzielnych. Obszerna biblioteka materiałów zawiera dużą liczbę dostępnych na rynku typów szkła, folii i gazów.

Powierzchnie szklane zdefiniowane w programie RFEM mogą być podparte liniowo i węzłowo, mogą być też zamodelowane jako specjalne bryły. 

Konstrukcje membranowe

Program RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwia znajdowanie kształtów (form-finding), przeprowadzanie analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz definiowanie szablonów cięcia konstrukcji membranowych i kablowych.

Obliczenie przebiega zgodnie z analizą dużych odkształceń. Podczas określania szablonów cięcia, uwzględniane są linie przecięcia definiowane przez użytkownika oraz wymiary kompensacji.

Konstrukcje kablowe i poddawane rozciąganiu

Do wymiarowania konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu lub ich podkonstrukcji można wykorzystać programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej, RFEM i RSTAB. Konstrukcje kablowe można obliczyć ze wstępnym naciągiem lub bez.

Przed przeprowadzeniem obliczeń, należy wyszukać kształt konstrukcji kablowej w module dodatkowym RF-FORM-FINDING dla RFEM. Ponadto, możliwe jest połączenie kabli z prętami, powierzchnią i elementami bryłowymi.

Konstrukcje warstwowe, laminowane i CLT

Program RFEM umożliwia analizę naprężeń i odkształceń laminatów i powierzchni warstwowych. Obliczenia, uwzględniające połączenia ścinane, przeprowadzane są zgodnie z teorią laminatu.

Możliwości te mogą być wykorzystane do wymiarowania klejonych krzyżowo elementów drewnianych (CLT) czy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem (szklanym, węglowym).

Inżynieria hydrotechniczna

RFEM umożliwia projektowanie i analizę bardzo skomplikowanych konstrukcji składających się z wielu powierzchni i brył.

Doskonale nadaje się do statycznych i dynamicznych analiz konstrukcji stalowych, takich jak śluzy hydrauliczne, studnie rewizyjne, bramy przesuwne, bramy skrzydłowe, śluzy powodziowe, wyciągi statków czy mostów nad kanałami.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.