Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 25 000 użytkowników w 71 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

 1. Różnice między metodami obliczeniowymi w analizie konstrukcji

  Analizę konstrukcji przeprowadzić można kilkoma metodami obliczeniowymi, zgodnymi z obowiązującymi zasadami. Projektant decyduje, która teoria jest odpowiednia do obliczenia danej konstrukcji.

 2. Podpora typu rusztowanie zależna od siły normalnej

  Podpora typu rusztowanie zależna od siły normalnej

  Zaletą wielu konstrukcji tymczasowych, takich jak rusztowania, jest ich praca przestrzenna oraz łatwość dostosowania do warunków geometrycznych. Stateczność konstrukcji jest zwykle osiągana dzięki realizowaniu podparcia węzłowego poprzez płytki stalowe o stosunkowo niedużych wymiarach.

 3. Rysunek 01 - Termiczna rozszerzalność stali

  Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru zgodnie z EN 1993-1-2 (termiczne właściwości materiału)

  W module dodatkowym RF-/STEEL EC3 dla RFEM lub RSTAB, można zastosować nominalne krzywe temperatura-czas. W tym celu do programu zaimplementowano standardową krzywą temperaturę-czas (ETK), krzywą pożaru zewnętrznego oraz krzywą węglowodorową. W oparciu o wymienione krzywe temperatury, w module dodatkowym można obliczyć temperaturę w przekroju elementu stalowego i tym samym przeprowadzić analizę jego zachowania się w warunkach pożaru, wykorzystując określone wcześniej wartości temperatury. Niniejszy artykuł przybliża zachowanie się stali konstrukcyjnej pod wpływem oddziaływania temperatury, gdyż ma ono bezpośredni związek ze sposobem wyznaczania wartości temperatury w module RF-/STEEL EC3.

 4. RF-/STEEL AISC Kształty drgań

  RF-/STEEL AISC Kształty drgań

  Po przeprowadzeniu analizy w module RF-/STEEL AISC, kształty drgań dla zbiorów prętów można wyświetlać graficznie w osobnym oknie. W tym celu należy wybrać odpowiedni zbiór prętów w oknie wyników oraz kliknąć przycisk [Kształty drgań].

 5. Rysunek 01 - Siły wewnętrzne według analizy dużych deformacji

  Analiza postkrytyczna

  Z chwilą osiągnięcia przez obciążenie wartości krytycznej, może dojść do wyraźnej zmiany geometrii konstrukcji. W przypadku niestatecznego stanu równowagi, na nowo zostanie osiągnięta nośność układu. Analiza postkrytyczna wymaga podejścia "eksperymentalnego". Obciążenie w takim przypadku należy zwiększać stopniowo.

 6. Rysunek 01 - Klawisz [Edytować parametry] na pasku narzędzi tabeli

  Tworzenie przekroju parametrycznego

  Samodzielny program SHAPE‑THIN określa wartości charakterystyczne naprężeń przekrojów cienkościennych. Graficzne narzędzia i funkcje umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów. Oprócz wprowadzenia danych graficznie, można je wprowadzić za pomocą tabel. Alternatywnie istnieje możliwość importu pliku DXF i wykorzystania go jako szablonu do dalszego modelowania. Dodatkowo, każdy przekrój może zostać wprowadzony przy użyciu biblioteki przekrojów Dlubal Software i rozszerzony o elementy zdefiniowane przez użytkownika.

 7. Rysunek 01 - Schemat statyczny i obciążenie

  Analiza nieliniowa w RF-/CONCRETE

  Podczas wymiarowania elementów z betonu zbrojonego zgodnie z EN 1992‑1‑1 [1], istnieje możliwość zastosowania nieliniowych metod obliczeń do określenia sił wewnętrznych dla stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności. W takim wypadku, siły wewnętrzne i odkształcenia są obliczane z uwzględnieniem nieliniowego zachowania materiału. Analiza naprężeń i odkształceń w stanie zarysowanym zazwyczaj prowadzi do wyznaczenia ugięć, których wartości wyraźnie przekraczają te określone w sposób liniowy.

 8. Rysunek 01 - Protokół wydruku w formacie 3D PDF

  Sprawdzenie modelu wizualnego korzystając z funkcji wydruku w formacie 3D PDF

  Funkcjonalność formatu 3D PDF umożliwia wyświetlanie trójwymiarowych modeli z programu RFEM lub RSTAB.

 9. Rysunek 01 - M1: Konstrukcja prętowa - renderowanie

  Podciągi, żebra, belki teowe: odkształcenia i ugięcia w stanie zarysowanym

  Program RFEM oraz moduły dodatkowe RF-CONCRETE umożliwiają analizę odkształceń belki teowej w stanie zarysowanym (stadium II). Niniejszy artykuł opisuje metody obliczeń (O) i opcje modelowania (M). Zarówno metody obliczeń, jak i opcje modelowania nie ograniczają się tylko do belek teowych, jednak w tym artykule skupimy się na analizie takiego właśnie przekroju.

 10. Rysunek 01 - Grubość spoiny pachwinowej (a) i grubość spoiny pachwinowej z głębokim przetopem (b)

  Projektowanie spoin pachwinowych wg EN 1993-1-8

  Najbardziej spotykanym rodzajem spoiny w konstrukcji stalowej jest spoina pachwinowa. Zgodnie z normą EN 1993‑1‑8, 4.3.2.1 (1) [1], spoiny pachwinowe można stosować do łączenia części, których ścianki tworzą kąt od 60° do 120°.

1 - 10 z 587

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“