Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 25 000 użytkowników w 71 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Usługa świadczona przez doświadczonych inżynierów
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

 1. Rysunek 02 - Pozycja wypadkowej

  Sposób wyznaczania współczynników siły dla oddziaływania wiatru oraz sprawdzenie stateczności na obrót

  Artykuł opisuje sposób wyznaczenia współczynników siły dla oddziaływania wiatru oraz sprawdzenie stateczności na obrót.

 2. Rysunek 01 - Reakcje podporowe

  Zapobieganie osobliwościom w rejonie podpór węzłowych i liniowych w konstrukcjach powierzchniowych

  W oprogramowaniu wykorzystującym MES, można szybko wprowadzić warunki brzegowe w postaci podpór węzłowych i liniowych dla podparcia płyty. Jeżeli podczas modelowania konstrukcji nie zostanie uwzględniona sprężystość podpór, często konieczne jest dokładniejsze ich zdefiniowanie podczas wymiarowania przy użyciu naprężeń lub podczas określania wymaganego zbrojenia.

 3. Rysunek 01 - Układ konstrukcyjny

  Wymiarowanie słupa o zbieżnym obrysie według EN 1993-1-1

  The following structure is covered as Example IV.10 in [1] 'Comment on Eurocode 3'. For a support with linearly varying cross-section, the sufficient ultimate limit state design (cross-section check and stability analysis) is to be performed. Due to the unequal structural component, it is necessary to perform the stability analysis (from the main support direction) using the method according to Section 6.3.4, or alternatively, according to the second-order analysis.

 4. Rysunek 01 - Wygaszona opcja przyrostu współczynnika materiałowego ε, jeżeli analiza stateczności jest aktywna

  Definiowanie szerokości efektywnych zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznik E

  Eurokod 3 zawiera Tabelę 5.2 do klasyfikacji części przekrojów podpartych z jednej lub obu stron oraz różnych sytuacji obciążeń. Ogólnie definiowanie szerokości efektywnych jest oparte na naprężeniach granicznych wykorzystywanej stali konstrukcyjnej. Jednakże w DIN 18800, granice określono na podstawie faktycznych naprężeń w przekroju. Dlatego niekorzystne wartości graniczne mogą wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku naprężeń poniżej granicy plastyczności, zgodne z Eurokodem 3.

 5. Rysunek 01 - Koncepcja krzywych pożaru zgodnie z DIN EN 1991-1-2

  Projektowanie konstrukcji na warunki pożarowe zgodnie z EN 1993-1-2 (Krzywe pożaru)

  W module RF-/STEEL EC3, możecie Państwo zastosować nominalne krzywe temperatura-czas w RFEM lub RSTAB. Moduł obejmuje krzywą standardową temperatura-czas (ETK), krzywą pożaru zewnętrznego oraz krzywą węglowodorową. Ponadto, program zapewnia opcję bezpośredniego określenia końcowej temperatury stali. Temperaturę stali można obliczyć korzystając z parametrycznej krzywej temperatura-czas, jak opisano w Załączniku do DIN EN 1992-1-2. Poniższy artykuł wyjaśnia różne rodzaje ekspozycji pożarowej.

 6. Rysunek 01 - Model A

  Wpływ sztywności połączeń na wymiarowanie prętów i połączeń

  Rozbudowa istniejących konstrukcji zawsze stanowiła dziedzinę specjalistycznej wiedzy inżynierskiej. W istniejących budynkach często należy uwzględnić dodatkowe obciążenia. W takim wypadku często wykorzystywane są stalowe dźwigary z blachami doczołowymi i połączenia sworzniowe.

 7. Rysunek 01 - Naprężenia wewnętrzne, neutralna pozycja osi i głębokość spękania w przypadku stropu chłodzącego po obu stronach [2]

  Określenie minimalnego zbrojenia dla oddziaływań spowodowanych ograniczeniem swobody w masywnych elementach konstrukcyjnych, zgodnie z DIN EN 1992-1-1

  Ogólnie unikanie spękań w konstrukcjach betonowych nie jest ani możliwe, ani konieczne. Jednakże spękania należy ograniczać w taki sposób, aby nie zakłócić prawidłowego użytkowania, wyglądu oraz trwałości konstrukcji. Dlatego ograniczenie szerokości spękań nie oznacza zapobiegania powstawaniu spękań, ale ograniczenie ich szerokości do nieszkodliwych wartości.

 8. Rysunek 01 - Warunki podparcia dla fundamentów posadowionych na podłożu sprężystym

  Model gruntu z pierścieniem otaczającym fundament

  Poprzedni artykuł przedstawił różne warianty fundamentów posadowionych na podłożach sprężystych, oprócz tradycyjnej metody współczynnika reakcji podłoża. Poniższy artykuł opisuje kolejną metodę dla fundamentów powierzchniowych. Metoda ta uwzględnia sąsiednie obszary gruntu za pośrednictwem pierścienia otaczającego fundament. W tym przypadku parametry fundamentu, wg Pasternaka i Barwaschowa, odnoszą się do trwających prac.

 9. Rysunek 01 - Typowy scenariusz wymiany danych dla BIM w analizie statyczno-wytrzymałościowej

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa: scenariusze i czynniki powodzenia w wymianie danych

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) opisuje jedną z najważniejszych kwestii oprogramowania wykorzystywanego w budownictwie. Nie jest to proces nowy i ogólnie wiadomo, że rzetelne planowanie we wczesnych etapach projektu ma znaczący, pozytywny wpływ na ogólny koszt projektu. Przez ponad 20 lat w budownictwie stalowym wykorzystywano modele 3D w taki sposób, że można było automatycznie utworzyć dokumentację produkcyjną 2D lub istniała możliwość przesłania powiązanych danych NC bezpośrednio do automatycznej produkcji.

  Podobnie, obliczenia konstrukcyjne dla całych modeli 3D są uznawane za najnowocześniejsze. W przypadku oprogramowania stosowanego w budownictwie, modele cyfrowe uruchamiają powstanie istotnych pytań o wymianę danych i sposobu efektywnego wykorzystania tych modeli w różnych programach stosowanych w budownictwie. Rozważyć należy nie tylko czyste fizyczne modele geometryczne, ale również wiele innych modeli zawierających dodatkowe elementy konstrukcyjne. Modele takie zawierają modele konstrukcyjne lub analityczne, obejmujące mechaniczne właściwości materiałów, warunki brzegowe lub obciążenia, których nie można uwzględnić w czystym modelu architektonicznym.

  Różnice te mogą powodować problemy podczas wymiany danych BIM między programami stosowanymi w inżynierii budowlanej. Dlatego przed BIM i analizą statyczno-wytrzymałościową stawiane są wysokie wymagania. Przeszkody te stanowią także duże wyzwanie dla twórców oprogramowania stosowanego w budownictwie. Niniejszy artykuł wyjaśnia fundamentalne problemy związane z wymianą danych oraz przedstawia rozwiązania przetestowane w praktyce.

 10. 1 - Układ

  Usztywnienie konstrukcji

  Budynki należy projektować i obliczać w taki sposób, aby zastosowanie zarówno pionowych, jak i poziomych obciążeń przebiegało w sposób bezpieczny i bez powstawania dużych odkształceń w budynku. Przykładem obciążeń w poziomie są wiatr, niezamierzone pochylenie, trzęsienia ziemi lub eksplozja.

1 - 10 z 554

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania albo potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub znalezienia różnych sugerowanych rozwiązań i pomocnych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“