Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ

Baza informacji

Baza informacji

Na stronie ‘Baza informacji’ znajdują się artykuły techniczne oraz wskazówki i porady, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 • Odpowiedź

  W RFEM istnieje możliwość obliczenia krzywej pushover (zwanej także krzywą nośności). Dane krzywej pushover można wyeksportować do pliku Excel. Poniżej znajduje się lista ważnych kroków, które należy wykonać, aby przeprowadzić ocenę krzywej nieliniowej:

  1. Zrozumiałe definiowanie nieliniowych przegubów
   1. Przeguby plastyczne według FEMA 356: Jest to nieliniowy przegub (sprężysto-plastyczny lub sztywno-plastyczny) o wartościach domyślnych dla punktów uplastycznienia na wykresie przegubów i dla kryteriów akceptacji – obie wartości dla prętów stalowych (rozdział 5 w FEMA 356). Granice uplastycznienia dla prętów zależą od przekrojów poprzecznych i są przyjmowane automatycznie. Dla zwolnienia obrotu, parametry wykresu oraz kryteria akceptacji są interpolowane dla różnych typów przekrojów. Wszystkie wartości przegubu 'FEMA' można ustawić używając wartości zdefiniowanych przez użytkownika. Okno dialogowe przegubów plastycznych pokazano na Rysunku 1.

    Przeguby plastyczne zgodnie z EN 1998-3: Jest to przegub nieliniowy zdefiniowany w sposób bilinearny. Przeguby bilinearne zawierają wcześniej zdefiniowane wartości w punktach uplastycznienia na wykresie przegubów, kryteria akceptacji oraz granice uplastycznienia przekrojów. Wartości te mogą być także zdefiniowane ręcznie.

    Przeguby plastyczne wyświetlane są w różnych kolorach, kiedy wyświetla się wyniki dla kolejnych stopni obciążenia. Kolory zależą od stopnia plastyczności. Bardzo użyteczne jest sprawdzanie przekroczeń przy użyciu kryteriów akceptacji

   2. Zamiast korzystania z przegubów plastycznych można skorzystać z nieliniowości pręta 'Przegub plastyczny' w RFEM. W odpowiednim oknie dialogowym można zdefiniować zachowanie idealnie plastyczne oraz ręcznie zdefiniować granice uplastycznienia. Główną korzyścią tej funkcji jest to, że lokalizacja utworzenia się przegubu plastycznego jest automatycznie znajdowana podczas obliczeń iteracyjnych. Na rysunku 2 znajdziecie Państwo dalsze wyjaśnienia.

  2. Definiowanie schematu obciążenia dla analizy nieliniowej

   Istnieje możliwość ręcznego określenia obciążenia w konkretnym przypadku obciążenia, np. obciążenie równomiernie rozłożone na wysykości budynku.

   Aby uzyskać rozmieszczenie obciążenia zgodne z kształtem drgań własnych konstrukcji, można skorzystać z RF-DYNAM Pro Equivalent Loads. Ten moduł dodatkowy oblicza wartości własne, kształty drgań własnych oraz obciążenie równoważne w oparciu o multimodalną analizę spektrum odpowiedzi. Dla każdej wybranej wartości własnej moduł dodatkowy automatycznie eksportuje obciążenia równoważne do przypadku obciążenia w RFEM.

  3. Przyrosty obciążenia w RFEM

   W parametrach obliczeniowych przypadków obciążeń można zdefiniować stopniowe zwiększanie obciążenia. Wyniki każdego kroku obciążenia można następnie przeanalizować. Korzystając z ‘Przegubów plastycznych’ można w łatwy sposób przestudiować stan uplastycznienia dzięki zastosowanym kolorom przegubów. Ważne jest, aby dostosować skalę wyeksportowanych z RF-DYNAM Pro obciążeń równoważnych w celu uniknięcia zbyt dużych przyrostów obciążeń.

   Przypadek obciążenia wyeksportowany z RF-DYNAM Pro wraz z zalecanymi parametrami obliczeniowymi pokazano na rysunku 3.

  4. Wykresy obliczeń do utworzenia krzywej pushover

   Wykresy są dostępne w oknie dialogowym ‘Globalne parametry obliczeń'. Na tym wykresie można określić sumę sił podporowych na osi pionowej oraz odkształcenie na płaszczyźnie dachu w osi poziomej, dzięki czemu uzyskujemy żądaną krzywą pushover. Dane można łatwo eksportować do pliku Excel. Krzywa pushover jest pokazana na rysunku 4.

   Na rysunku 5 przeguby plastyczne zostały wyświetlone w kolorach, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami akceptacji. Skali kolorów można także użyć do wyświetlenia parametrów przegubów.

   Kontynuację analizy pushover (określenie niesprężystego spektrum odpowiedzi, Performance Point) można wykonać w programie zewnętrznym (na przykład w Excel).

 • Odpowiedź

  There can be different reasons for an unsuccessful calculation due to an instable. On the one hand, this can indicate a “real” instability due to an overloading of the system. On the other hand, the error message can result from inaccuracies in the model. Below you find a possible procedure for discovering the reason for this instability.

  First of all, you should check if there are errors in the model. For example, you can calculate the structure only with its self-weight in a load case according to the linear static analysis. If results are displayed afterwards, the structure is stable concerning the model. If this is not the case, the most common cases are the following (see Video 1):

  - Supports are missing or have been defined incorrectly
  - Members are twisted about their own axis (torsional releases are defined at both member ends)
  - Members are not connected with each other (Tools --> Model Check)
  - Nodes seem to be in the same place, at a closer look they deviate minimally from each other (common cause at CAD import, Tools --> Model Check)
  - Member end releases/line hinges cause a "chain of releases"
  - Stiffening of the structure is not sufficient
  - Failure of nonlinear structural elements (for example tension members)

  Figure 2 shows the latter point. You can see a hinged frame which is stiffened by tension members. Due to the column contractions as a result of the vertical loads the tension members receive minor compressive forces during the first calculation. They are removed from the structure (because only tension can be absorbed). During the second calculation, the model is then unstable without these tension members. There are several ways to solve this problem. You can assign a prestress (member load) to the tension members to "eliminate" the minor compressive forces, allocate a little stiffness to the members (see Figure 2) or have removed the members successively during the calculation (see Figure 2).

  The RF-STABILITY add-on module (RFEM) may be useful if you want to display graphically the reason for instability. Use the "Calculate eigenvector for unstable model ..." option (see Figure 3) to calculate supposedly unstable structures. On the basis of the structural data, an eigenvalue analysis is performed so that the instability of the structural component in question is displayed graphically.


  If load cases/load combinations can be calculated according to the linear static analysis and the calculation is only cancelled when performing the second-order analysis, it is mostly caused by a "critical load problem" (critical load factor less than 1.0). The critical load factor indicates the number by which the load must be multiplied so that the model under the associated load becomes unstable (buckling). It follows that a critical load factor less than 1.0 leads to an unstable structure. Only a positive critical load factor higher than 1.0 makes it possible that the loading due to specified axial forces multiplied by this factor results in buckling of the stable structure. To be able to determine the "weak point", we recommend the following procedure which requires the RSBUCK (RSTAB) and RF-STABILITY (RFEM) add-on module (see Video 2):

  First of all, the load of the concerned load combination should be reduced until the load combination becomes stable. The load factor in the calculation parameters of the load combination is a useful tool here (see Video 2). This also corresponds to manually determining the critical load factor if the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module is not available. Based on this load combination, you can then calculate the buckling modes in the RSBUCK and RF-STABILITY add-on module and display the results graphically. By displaying the results, you can detect the "weak point" in the structure and then optimize it systematically.

  Attachments
  Video 1-en.wmv (16.60 MB)
  Video 2-en.wmv (18.98 MB)
 • Odpowiedź

  Interfejs administratora jest dostępny za pośrednictwem http://localhost:1947. Niepotrzebna jest dodatkowa instalacja ponieważ usługa jest dostępna po zainstalowaniu sterownika klucza sprzętowego.

  Wszystkie klucze Sentinel są wyświetlane w opcji Klucze Sentinel . Po kliknięciu na jeden z tych kluczy uzyskuje się adres serwera.

  Nasze licencje są wyświetlane z numerem sprzedawcy 48521. Po wyborze opcji  Sesje można zobaczyć kto używa jakiej licencji.
 • Odpowiedź

  The interface "Autodesk AutoCAD Structural Detailing" allows you to export the results of the RF‑CONCRETE Surfaces add-on module including the geometry directly to AutoCAD Structural Detailing. Since no RF‑CONCRETE Surfaces case has been created in your model, an error message appeared saying that no load case was found.

 • Odpowiedź

  The internal forces to be considered in design can be found in the "1.6 Reinforcement" window, "Reinforcement Layout" tab. Here you can select the internal forces, which should not be taken into account for the respective reinforcement group. Please note that this setting is valid for all members of the reinforcement group. You should use this function carefully.

 • Odpowiedź

  The beam is a rolled section with welded taper from sheets or an I-section. In order to use such a cross-section in RF-/FRAME-JOINT Pro, the web thickness of the welded component has to have at least the same value as the main cross-section web.

 • Odpowiedź

  Please note, that the object snap must be activated when inserting new linear dimensioning. Furthermore, you can activate the corresponding objects for snapping in the "Work Plane and Grid/Snap" dialog box, "Object Snap" tab.
 • Odpowiedź

  Należy otworzyć program i kliknąć "Opcje" -> "Opcje Programu"w menu. Można zmienić język w  tabie "Program". Proszę zamknąć program i ponownie go otworzyć w celu aktywowania wybranego języka.

 • Odpowiedź

  For relatively common structures, you can select various generators by clicking menu: "Tools" -> "Generate Model - Members (Surfaces)". If you cannot find the required template there, you can look in the block manager. It can be opened by clicking menu: "File" -> "Block Manager" and has a similar structure as the project manager. The corresponding catalogue includes numerous parametrized structures, for example for silos or towers. It is also possible to parametrize already modeled structures and save them as a block.

 • Odpowiedź

  Licencja studencka jest połączona z komputerem użytkownika. Po pierwsze aktywacji na komputerze przesyłany jest do nas "odcisk palca" z informacja o używanym sprzęcie komputerowym.Podczas próby aktywacji tej samej licencji na innym komputerze pojawia się taki komunikat. Wymiana konkretnej części sprzętu komputerowego lub formatowanie/zmiana partycji dysku może powodować utratę licencji.W takim wypadku należy najpierw przenieść licencję na innym komputer lub xxx. In such a case, you have to previously transfer the license to another computer or back again. For the description of how it works, see this PDF document on page 2.

  Załączniki
  2127-softwarelizenz.pdf (838 kB)
  software-licence.pdf (835 kB)

1 - 10 z 378

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”