Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Wyszukiwarka FAQ

Baza informacji

Baza informacji

Na stronie ‘Baza informacji’ znajdują się artykuły techniczne oraz wskazówki i porady, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

 • Odpowiedź

  W RFEM istnieje możliwość obliczenia krzywej pushover (zwanej także krzywą nośności). Dane krzywej pushover można wyeksportować do pliku Excel. Poniżej znajduje się lista ważnych kroków, które należy wykonać, aby przeprowadzić ocenę krzywej nieliniowej:

  1. Zrozumiałe definiowanie nieliniowych przegubów
   1. Przeguby plastyczne według FEMA 356: Jest to nieliniowy przegub (sprężysto-plastyczny lub sztywno-plastyczny) o wartościach domyślnych dla punktów uplastycznienia na wykresie przegubów i dla kryteriów akceptacji – obie wartości dla prętów stalowych (rozdział 5 w FEMA 356). Granice uplastycznienia dla prętów zależą od przekrojów poprzecznych i są przyjmowane automatycznie. Dla zwolnienia obrotu, parametry wykresu oraz kryteria akceptacji są interpolowane dla różnych typów przekrojów. Wszystkie wartości przegubu 'FEMA' można ustawić używając wartości zdefiniowanych przez użytkownika. Okno dialogowe przegubów plastycznych pokazano na Rysunku 1.

    Przeguby plastyczne zgodnie z EN 1998-3: Jest to przegub nieliniowy zdefiniowany w sposób bilinearny. Przeguby bilinearne zawierają wcześniej zdefiniowane wartości w punktach uplastycznienia na wykresie przegubów, kryteria akceptacji oraz granice uplastycznienia przekrojów. Wartości te mogą być także zdefiniowane ręcznie.

    Przeguby plastyczne wyświetlane są w różnych kolorach, kiedy wyświetla się wyniki dla kolejnych stopni obciążenia. Kolory zależą od stopnia plastyczności. Bardzo użyteczne jest sprawdzanie przekroczeń przy użyciu kryteriów akceptacji

   2. Zamiast korzystania z przegubów plastycznych można skorzystać z nieliniowości pręta 'Przegub plastyczny' w RFEM. W odpowiednim oknie dialogowym można zdefiniować zachowanie idealnie plastyczne oraz ręcznie zdefiniować granice uplastycznienia. Główną korzyścią tej funkcji jest to, że lokalizacja utworzenia się przegubu plastycznego jest automatycznie znajdowana podczas obliczeń iteracyjnych. Na rysunku 2 znajdziecie Państwo dalsze wyjaśnienia.

  2. Definiowanie schematu obciążenia dla analizy nieliniowej

   Istnieje możliwość ręcznego określenia obciążenia w konkretnym przypadku obciążenia, np. obciążenie równomiernie rozłożone na wysykości budynku.

   Aby uzyskać rozmieszczenie obciążenia zgodne z kształtem drgań własnych konstrukcji, można skorzystać z RF-DYNAM Pro Equivalent Loads. Ten moduł dodatkowy oblicza wartości własne, kształty drgań własnych oraz obciążenie równoważne w oparciu o multimodalną analizę spektrum odpowiedzi. Dla każdej wybranej wartości własnej moduł dodatkowy automatycznie eksportuje obciążenia równoważne do przypadku obciążenia w RFEM.

  3. Przyrosty obciążenia w RFEM

   W parametrach obliczeniowych przypadków obciążeń można zdefiniować stopniowe zwiększanie obciążenia. Wyniki każdego kroku obciążenia można następnie przeanalizować. Korzystając z ‘Przegubów plastycznych’ można w łatwy sposób przestudiować stan uplastycznienia dzięki zastosowanym kolorom przegubów. Ważne jest, aby dostosować skalę wyeksportowanych z RF-DYNAM Pro obciążeń równoważnych w celu uniknięcia zbyt dużych przyrostów obciążeń.

   Przypadek obciążenia wyeksportowany z RF-DYNAM Pro wraz z zalecanymi parametrami obliczeniowymi pokazano na rysunku 3.

  4. Wykresy obliczeń do utworzenia krzywej pushover

   Wykresy są dostępne w oknie dialogowym ‘Globalne parametry obliczeń'. Na tym wykresie można określić sumę sił podporowych na osi pionowej oraz odkształcenie na płaszczyźnie dachu w osi poziomej, dzięki czemu uzyskujemy żądaną krzywą pushover. Dane można łatwo eksportować do pliku Excel. Krzywa pushover jest pokazana na rysunku 4.

   Na rysunku 5 przeguby plastyczne zostały wyświetlone w kolorach, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami akceptacji. Skali kolorów można także użyć do wyświetlenia parametrów przegubów.

   Kontynuację analizy pushover (określenie niesprężystego spektrum odpowiedzi, Performance Point) można wykonać w programie zewnętrznym (na przykład w Excel).

 • Odpowiedź

  Interfejs administratora jest dostępny za pośrednictwem http://localhost:1947. Niepotrzebna jest dodatkowa instalacja ponieważ usługa jest dostępna po zainstalowaniu sterownika klucza sprzętowego.

  Wszystkie klucze Sentinel są wyświetlane w opcji Klucze Sentinel . Po kliknięciu na jeden z tych kluczy uzyskuje się adres serwera.

  Nasze licencje są wyświetlane z numerem sprzedawcy 48521. Po wyborze opcji  Sesje można zobaczyć kto używa jakiej licencji.
 • Odpowiedź

  The interface "Autodesk AutoCAD Structural Detailing" allows you to export the results of the RF‑CONCRETE Surfaces add-on module including the geometry directly to AutoCAD Structural Detailing. Since no RF‑CONCRETE Surfaces case has been created in your model, an error message appeared saying that no load case was found.

 • Odpowiedź

  The internal forces to be considered in design can be found in the "1.6 Reinforcement" window, "Reinforcement Layout" tab. Here you can select the internal forces, which should not be taken into account for the respective reinforcement group. Please note that this setting is valid for all members of the reinforcement group. You should use this function carefully.

 • Odpowiedź

  The beam is a rolled section with welded taper from sheets or an I-section. In order to use such a cross-section in RF-/FRAME-JOINT Pro, the web thickness of the welded component has to have at least the same value as the main cross-section web.

 • Odpowiedź

  Please note, that the object snap must be activated when inserting new linear dimensioning. Furthermore, you can activate the corresponding objects for snapping in the "Work Plane and Grid/Snap" dialog box, "Object Snap" tab.
 • Odpowiedź

  Należy otworzyć program i kliknąć "Opcje" -> "Opcje Programu"w menu. Można zmienić język w  tabie "Program". Proszę zamknąć program i ponownie go otworzyć w celu aktywowania wybranego języka.

 • Odpowiedź

  For relatively common structures, you can select various generators by clicking menu: "Tools" -> "Generate Model - Members (Surfaces)". If you cannot find the required template there, you can look in the block manager. It can be opened by clicking menu: "File" -> "Block Manager" and has a similar structure as the project manager. The corresponding catalogue includes numerous parametrized structures, for example for silos or towers. It is also possible to parametrize already modeled structures and save them as a block.

 • Odpowiedź

  Licencja studencka jest połączona z komputerem użytkownika. Po pierwsze aktywacji na komputerze przesyłany jest do nas "odcisk palca" z informacja o używanym sprzęcie komputerowym.Podczas próby aktywacji tej samej licencji na innym komputerze pojawia się taki komunikat. Wymiana konkretnej części sprzętu komputerowego lub formatowanie/zmiana partycji dysku może powodować utratę licencji.W takim wypadku należy najpierw przenieść licencję na innym komputer lub xxx. In such a case, you have to previously transfer the license to another computer or back again. For the description of how it works, see this PDF document on page 2.

  Załączniki
  2127-softwarelizenz.pdf (838 kB)
  software-licence.pdf (835 kB)
 • Odpowiedź

  RFEM/RSTAB provides a load generator for snow and wind loads according to DIN, EN, and CTE, under "Tools" -> "Generate Loads". 

  For models that do not comply with the preset standard concept, you can create a load specification by using the regular loads (for example member loads from surface loads).

1 - 10 z 377

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”