Wyślij model konstrukcyjny

Proszę wypełnić odpowiednie informacje w formularzu i załączyć wymagane pliki; na przykład stan końcowy modelu obliczeniowego, zdjęcia konstrukcji i informacje o modelu konstrukcyjnym.

Należy upewnić się, że żadne prawa do publikacji nie są naruszane oraz, w razie potrzeby, uzyskać zgodę odpowiednich firm oraz klienta.

W razie potrzeby model zostanie opublikowany wraz z nazwiskiem użytkownika na stronie Model analityczny do pobrania.