Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji mostowych

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Moduły dodatkowe do projektowania konstrukcji mostowych

W zależności od materiału użytego do konstrukcji mostu możliwe jest użycie odpowiednich modułów dodatkowych, które mogą Państwo znaleźć w działach Konstrukcji stalowych, Konstrukcji z betonu zbrojonego i Konstrukcji drewnianych.

Inne pomocne moduły dodatkowe:

 • RF-/STAGES - Rozważanie etapów konstrukcyjnych
 • RF-MOVE/RSMOVE - Generowanie obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów
 • RF-MOVE Surfaces - Generowanie obciążeń ruchomych dla powierzchni
 • RF-INFLUENCE - Określanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu

Baza informacji | Mosty

 1. Obciążenia ruchome w RF-MOVE Surfaces

  Obciążenia ruchome

  Obciążenia ruchome mogą być w łatwy sposób generowane w module dodatkowym RF‑MOVE Surfaces. W bibliotece mamy do dyspozycji modele obciążeń określone na podstawie Eurokodu 1, Część 2. Dane wejściowe dotyczące wielkości kroku, offsetu na początku i końcu oraz odległości do linii odniesienia, umożliwiają użytkownikowi generowanie modeli obciążeń, a także wpływ na liczbę generowanych przypadków obciążeń. RF‑MOVE Surfaces generuje przypadki obciążeń oraz opcjonalnie również kombinację wyników jako obwiednię wszystkich wyników.

 2. Tworzenie kombinacji dla mostów drogowych według EN 1990 + EN 1991-2: Określenie przypadków obciążeń w kategoriach oddziaływania gr1 do gr5

  Tworzenie kombinacji dla mostów drogowych według EN 1990 + EN 1991-2: Określenie przypadków obciążeń w kategoriach oddziaływania gr1 do gr5

  Jeśli w programie wybierzemy tworzenie kombinacji wg EN 1990 + EN 1991-2 i definiujemy przypadek obciążeń w kategoriach oddziaływania gr1a, gr2 lub gr5, musimy następnie dodatkowo określić, który model obciążenia powinien być brany pod uwagę jako podstawowy dla przypadku obciążenia. Informacja ta jest kluczowa w celu określenia zasad kombinacji podczas automatycznego tworzenia kombinacji wg EN 1990 + EN 1991-2. W kategorii gr1a, można wybrać TS (LM1), UDL (LM1) lub np. ścieżkę dla pieszych czy rowerową. TS (LM1) jest ustawiony domyślnie. W kategorii gr2, możliwe jest wybranie sił przyspieszenia, sił hamowania lub sił odśrodkowych.

Więcej funkcji produktu

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
540,00 USD
RFEM Inne
RF-INFLUENCE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD