Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji mostowych

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Moduły dodatkowe do projektowania konstrukcji mostowych

W zależności od materiału użytego do konstrukcji mostu możliwe jest użycie odpowiednich modułów dodatkowych, które mogą Państwo znaleźć w działach Konstrukcji stalowych, Konstrukcji z betonu zbrojonego i Konstrukcji drewnianych.

Inne pomocne moduły dodatkowe:

  • RF-/STAGES - Rozważanie etapów konstrukcyjnych
  • RF-MOVE/RSMOVE - Generowanie obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów
  • RF-MOVE Surfaces - Generowanie obciążeń ruchomych dla powierzchni
  • RF-INFLUENCE - Określanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu

Baza informacji | Mosty

Więcej funkcji produktu

Zrzuty z ekranu | Mosty