Nieliniowa analiza wyboczenia

Analiza wyboczenia przy użyciu MES

Oprócz liniowej analizy wyboczenia, program RFEM umożliwia także przeprowadzenie nieliniowej analizy wyboczenia, w oparciu o Metodę Elementów Skończonych.

Geometrycznie i materiałowo nieliniowa analiza z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA) przedstawia ‘realne’ zachowanie konstrukcji.

Imperfekcje można generować przy użyciu modułów dodatkowych RF‑STABILITY i RF‑IMP. Nieliniowe zachowanie materiału można uwzględnić korzystając z modelu materiałowego ‘Izotropowo plastyczny 2D’ (wymagany moduł RF‑MAT NL).

  • Most stalowy
  • Hala stalowa
  • Zbiorniki przemysłowe

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

Program RFEM jest podstawą systemu modułowego. RFEM służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza stateczności zgodnie z metodą wartości własnych

Moduł dodatkowy RF-STABILITY określa kształty wyboczeniowe oraz współczynnik obciążenia krytycznego na podstawie analizy wartości własnych konstrukcji. Co więcej, moduł ten jest odpowiedni do analizy stateczności liniowej, jak i nieliniowej konstrukcji.

Generowanie imperfekcji zastępczych oraz początkowe odkształcenie konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Moduł dodatkowy RF-IMP służy do automatycznego tworzenia geometrycznych imperfekcji (równoważne obciążenia poprzeczne) lub odkształcenia początkowego konstrukcji.

Zastosowanie nieliniowych charakterystyk materiału

Moduł dodatkowy RF-MAT NL umożliwia zastosowanie nieliniowych właściwości materiałowych w programie RFEM.

Interfejsy do wymiany danych

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software integrują się bezproblemowo z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Istnieje wiele sposobów na wymianę danych z cyfrowych modeli budynków za pomocą programu RFEM lub RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta to jeden z podstawowych elementów filozofii naszej firmy. Oferujemy Państwu wszelką pomoc, przydatną w codziennej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD