Oprogramowanie do nieliniowej analizy dynamicznej

Nieliniowa analiza przebiegu czasowego konstrukcji

Podczas przeprowadzania analizy dynamicznej konstrukcji, często konieczne jest uwzględnienie nieliniowych typów prętów (pręty ściskane, rozciągane i kable) lub różnych nieliniowości na prętach, podporach i zwolnieniach.

Program RFEM wykorzystujący MES oraz program RSTAB do obliczania konstrukcji szkieletowych, umożliwiają przeprowadzanie analizy przebiegu czasowego z uwzględnieniem takich nieliniowości.

  • Konstrukcja budynku
  • Akcelerogram do analizy statyczno -wytrzymałościowej

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 5 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Służy do definiowania konstrukcji, materiałów i oddziaływań konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic

Oprogramowanie RSTAB 8 do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic ma podobne funkcje, jak program RFEM. Ze względu na specjalizację w zakresie konstrukcji szkieletowych, program RSTAB jest łatwy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne obejmujące wyłącznie pręty.

Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań

Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla programu RFEM 5/RSTAB 8 określa częstotliwości i kształty drgań własnych.

Analiza drgań wymuszonych

Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations dla programu RFEM 5/RSTAB 8 przeprowadza analizę drgań wymuszonych, w tym multimodalną analizę spektrum odpowiedzi i analizę historii czasowej.

Nieliniowa analiza czasowa

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History dla RFEM 5/RSTAB 8 jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations i RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations (liniowa analiza przebiegu czasowego).

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Różnorodność interfejsów umożliwia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa sieciowa (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Podręcznik do analizy dynamicznej dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna, w tym analiza czasowa i analiza spektrum odpowiedzi multimodalnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD