Modelowanie informacji o budynku (BIM)

Planowanie trójwymiarowe zgodnie z metodą BIM

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM).

Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

  • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)
  • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

1

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal Software i BIM

Bardzo ważne dla firmy Dlubal jest zapewnienie opcji planowania zgodnej z technologią BIM. Liczne interfejsy dostępne w programach RFEM i RSTAB umożliwiają wymianę danych z powszechnie używanymi oprogramowaniami (takim jak programy CAD), aby ułatwić i usprawnić projektowanie konstrukcji. 

Poniżej przedstawiony został zakres interfejsów wbudowanych w programy RFEM i RSTAB.

2

Webservice i API

Nowa technologia API Web Services umożliwia tworzenie własnych aplikacji komputerowych lub internetowych poprzez kontrolę wszystkich obiektów zawartych w programie RFEM 6/RSTAB 9. Dzięki dostępnym bibliotekom i różnym funkcjom, można opracowywać i tworzyć własne warunki projektowe, efektywnie modelować konstrukcje w sposób parametryczny, a także optymalizować i automatyzować procesy projektowe przy użyciu języków programowania Python i C#.


3

Interfejs ze konstrukcjami TEKLA

Istnieją trzy sposoby wymiany danych między programem RFEM 5/RSTAB 8 a Tekla Structures: Za pomocą interfejsu stp modele plików można przenosić w obu kierunkach. Model analityczny wygenerowany i przeprowadzony w Tekla Structures można przenieść do programu RFEM/RSTAB za pomocą bezpośredniego interfejsu. Modele fizyczne można wymieniać i dostosowywać w obu kierunkach za pomocą innego bezpośredniego interfejsu.

4

Integracja z Autodesk Revit

Bezpośredni dwukierunkowy interfejs w programie RFEM 5/RSTAB 8 z Autodesk Revit nie pozostawia wiele do życzenia: Model utworzony w programie RFEM/RSTAB można zwizualizować w programie Revit i przygotować dla projektanta, i odwrotnie, model w programie Revit można obliczyć i zaprojektować w programie RFEM/RSTAB. Późniejsze zmiany - zarówno w modelu Revit, jak i w programie RFEM/RSTAB - można łatwo dostosować.

5

Integracja z Autodesk AutoCAD

Oprócz wymiany danych za pomocą DXF, program RFEM 5/RSTAB 8 umożliwia również bezpośrednią wymianę danych z programem AutoCAD firmy Autodesk. Interfejs ten został wykonany z wykorzystaniem najnowszej technologii .NET. Wymianę danych można rozpocząć bezpośrednio w programie RFEM/RSTAB.

6

Interfejs RFEM 5 z Nemetschek Allplan (* .asf)

Za pomocą plików ASF można wyeksportować zbrojenie wyznaczone w module dodatkowym RF-CONCRETE dla programu RFEM 5 i wyświetlić w Allplan w postaci konturów zbrojenia lub kolorowych obrazów zbrojenia MES.

Ponadto, firma Allbau Software GmbH oferuje wtyczkę Allplan2Dlubal, dzięki której istnieje możliwość automatycznego generowania modelu typu "płyta-pręt" z modelu Allplan, aby zastosować go w oprogramowaniu firmy Dlubal.

7

Interfejsy programu RFEM 6 z Rhino i Grasshopper

Dwukierunkowy interfejs RFEM 6 - Rhino umożliwia przesyłanie różnych rodzajów linii oraz powierzchni (płaszczyzna, powierzchnia obrócona i NURBS).

Dwukierunkowy interfejs z Grasshopper umożliwia eksport i import danych modelu, przypadków i kombinacji obciążeń oraz samych obciążeń.

8

Interfejs SAF

RFEM 6 i RSTAB 9 obsługują wymianę danych z wykorzystaniem formatu Structural Analysis Format (SAF). Programy do analizy konstrukcyjnej oferują zarówno import jak i eksport. SAF to format pliku oparty na programie MS Excel, który ma ułatwić wymianę modeli do analizy statyczno -wytrzymałościowej pomiędzy różnymi aplikacjami.

9

Wymiana danych z Dietrich's (*.ifc)

Dzięki interfejsowi IFC oraz "modelowi CAD/BIM", użytkownik może importować pliki IFC oraz konwertować je na elementy prętowe lub powierzchniowe. Import został zoptymalizowany we współpracy z Dietrich's, dzięki czemu odpowiednie przekroje i materiały są automatycznie przydzielane do elementów prętowych.

10

Interfejs SketchUp z wykorzystaniem 3skeng Steelwork Tool

W programie 3skeng Steelwork in SktechUp, istnieje możliwość eksportowania plików IFC w oparciu o "Structural Analysis View". Widok ten zawiera układ konstrukcyjny ze zwolnieniami na prętach i przekrojem oraz właściwościami materiałowymi. W celu zaimportowania pliku IFC, można skorzystać z opcji "Plik" → "Import". Aby uzyskać więcej szczegółów, zapraszamy na stronę SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

11

Interfejs produktu dla konstrukcji stalowych (* .stp)

W celu przenoszenia samych konstrukcji prętowych zaimplementowano interfejs produktu konstrukcji stalowych DSTV. W ten sposób możliwa jest wymiana danych pomiędzy RFEM 5/RSTAB 8 a programami, takimi jak "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" i wieloma innymi.

12

Microsoft Excel

Aby umożliwić dalsze przetwarzanie lub przygotowanie wartości tabelarycznych, programy RFEM 6 / RSTAB 9 zapewniają bezpośrednie połączenie z Microsoft Excel. Tym samym można eksportować tabele z RFEM 6 / RSTAB 9, pojedynczo lub wszystkie na raz, bezpośrednio do arkusza Excel. Ponadto możliwy jest import do RFEM 5 / RSTAB 8 (w przygotowaniu import do RFEM 6 / RSTAB 9).

13

DXF Format (*.dxf)

Format plików DXF jest jednym z najbardziej popularnych formatów wymiany danych dostępnych w programach CAD. Pliki DXF można zarówno importować, jak i eksportować.

14

Interfejs IFC z RFEM 6 / RSTAB 9

Interfejs IFC (Industry Foundation Classes) jest podzielony na kilka obszarów, tzw. Views. Istnieje także kilka wersji formatów IFC. Wersja 4.0 jest obsługiwana zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Starsza wersja 2x3 jest obsługiwana tylko w zakresie importu. Bez względu na kierunek wymiany, istnieje możliwość przetwarzania  StructuralAnalysisView oraz ReferenceView (Coordination View).

Podczas importu ReferenceView, poszczególne obiekty IFC mogą być przekonwertowane na natywne elementy RFEM.  Opisy przekrojów i materiałów można dostosowywać przy użyciu tabel konwersji.  Eksport do ReferenceView umożliwia wyświetlanie konstrukcji w viewerach  IFC i programów CAD. StructuralAnalysisView umożliwia przeniesienie modelu konstrukcyjnego wraz z obciążeniem.

15

Połączenie z ConED

ConED posiada dwukierunkowy interfejs z programem RFEM 5. Może być użyty do obliczania układów stropów, belek-ściół, płyt stropowych i całych budynków z ConED. W programie RFEM 5 można wprowadzić dowolne zmiany, zanim użytkownik rozpocznie obliczenia. Wyniki obliczeń są odczytywane z bazy danych za pomocą interfejsu COM i importowane do programu ConED.

16

Interfejs SDNF (*.sdnf)

Interfejs SDNF (Steel Detailing Neutral Format) firmy Intergraph używany jest do wymiany danych z Intergraph Frameworks lub Tekla Structures. Pozwala on na import i eksport szerokiej gamy danych konstrukcyjnych, do których zaliczają się węzły i pręty, wraz z odpowiednimi materiałami i przekrojami z programu RFEM/RSTAB. Jedynie transfer warunków podparcia nie jest możliwy.

17

Interfejs Bentley ISM (*.ism.dgn)

Ze względu na zaimplementowanie interfejsu ISM w programie RFEM 5/RSTAB 8, możliwa jest wymiana modeli z programami ProSteel, ProConcrete i innymi aplikacjami firmy Bentley. Interfejs działa w obu kierunkach. Rdzeniem technologii ISM jest ISM Viewer V8i, który można bezpłatnie uzyskać w firmie Bentley.

Między innymi możliwe jest eksportowanie elementów powierzchniowych, takich jak ściany i płyty, a nawet przekroje o zmiennym przekroju, do ProSteel i ProConcrete. Przydatną dodatkową funkcją ISM Viewer jest możliwość wydruku dokumentu PDF 3D.

18

Interfejs ten kontroluje interakcję z programem Glaser za pomocą programu isb cad: Pliki GEO można importować do programu RFEM 5 i eksportować wyniki obliczeń powierzchni betonowych jako pliki MES. Importowane są między innymi pojedyncze linie i łuki, powierzchnie jako płyty (geometria obwodowa), linie środka ciężkości ścian, punkty środkowe słupów, otwory, obciążenia powierzchniowe, obciążenia liniowe i wolne obciążenia prostokątne, obciążenia liniowe i skupione. Exportiert wird die obere und untere Bewehrung in FE-Netz- oder Rasterpunkten, wahlweise nur die Zulagebewehrung sowie die Schubbewehrung.
19

Interfejs RFEM 5 z DICAD STRAKON (* .cfe)

W celu wymiany danych program RFEM 5 obsługuje program do konstrukcji i zbrojenia STRAKON firmy DICAD. Importowane są dane konstrukcyjne, takie jak węzły, linie, materiały, powierzchnie, otwory oraz podpory węzłowe i liniowe. Zbrojenie wraz z liniami granicznymi powierzchni jest eksportowane. Każdą powierzchnię eksportujemy osobno.
20

Schemat ramy konstrukcyjnej CIS/2 (* .stp)

Do wymiany danych w krajach anglojęzycznych często używany jest format NIST CIS/2. Oprócz danych konstrukcyjnych konstrukcji prętowych program RFEM 5/RSTAB 8 umożliwia importowanie informacji o obciążeniach, przypadkach obciążeń, kombinacjach obciążeń i wyników.
21

Interfejs programu RFEM 5 z CADKON (* .esf)

Format ESF (Engineering Structural Format) umożliwia wymianę danych z programem CADKON firmy ABStudio. Można eksportować zarówno powierzchnie płaskie o stałej grubości wraz z istniejącymi otworami, a także użytymi materiałami z programu RFEM 5 do pliku ESF.
22

Format tekstu (*.000)

Istnieje możliwość importu plików tekstowych w formacie * .000 (konstrukcja) i * .001 (obciążenie) do programu RFEM 5/RSTAB 8 (format starszego programu PLATE firmy Dlubal).
23

SCIA Engineer (*.xml)

W celu wymiany danych z programem do analizy statyczno-wytrzymałościowej SCIA Engineer, import plików XML jest zaimplementowany w RFEM 5/RSTAB 8.

24

interfejs cadwork (* .stp)

Za pomocą interfejsu w programie RFEM 5/RSTAB 8 można eksportować modele do cadworku programu CAD oraz importować modele cadwork. Oprócz geometrii modelu możliwe jest też przenoszenie informacji o przekrojach, materiałach, podporach oraz sztywnych połączeniach.

25

Interfejs SEMA

Przy użyciu tego interfejsu można importować konstrukcje 3D utworzone przy użyciu oprogramowania dla drewna i połączeń SEMA. Model z programu SEMA można importować do programów firmy Dlubal w pliku DXF lub DSTV (STP). DSTV potrafi nie tylko wymieniać dane na temat geometrii konstrukcji, ale również informacje na temat przekrojów, materiałów, podpór lub połączeń sztywnych.
26

Interfejs z Advance Steel (*.smlx)

Eksport do programu SMLX (Steel Markup Language) umożliwia przenoszenie konstrukcji prętowych z programu RFEM 5 lub RSTAB 8 do Advance Steel. Oprócz geometrii modelu można przenosić odpowiednie przekroje, materiały i mimośrody prętów.

27

Interfejs z pakietem inżynierskim Hilti PROFIS

Dzięki temu bezpośredniemu, dwukierunkowemu interfejsowi możliwa jest wymiana danych pomiędzy programem RFEM 5/RSTAB 8 a pakietem Hilti PROFIS Engineering Suite.

Zazwyczaj obciążenia podporowe z programu RFEM/RSTAB są przenoszone do programu Hilti PROFIS Engineering Suite, a następnie wymiarowane są kołki i płyty kotwiące. Wyniki obliczeń sworzni można importować do programu RFEM/RSTAB w postaci komentarzy.

28

Interfejs z IDEA StatiCa

Z programu RFEM 5/RSTAB 8 można eksportować pręty, przekroje (ze stali lub betonu) i siły wewnętrzne do obliczeń w IDEA StatiCa. Dane są synchronizowane w IDEA StatiCa w przypadku modyfikacji modelu w RFEM/RSTAB.
29

Warstwy tła

Warstwy tła używane są w celu uproszczenia modelowania. Można je wykorzystać jako podkład w oknie roboczym programu RFEM 6 / RSTAB 9, w celu ułatwienia wprowadzania obiektów graficznych.

30

Interfejs VCmaster

Za pomocą tego interfejsu można przenieść protokół wydruku z programu RFEM5/RSTAB 8 do programu VCmaster (przetwarzanie obliczeń i tekstów) firmy Veit Christoph GmbH i dalej edytować.
31

Interfejs RTF

Jeżeli protokół wydruku z programu RFEM 5/RSTAB 8 ma zostać poddany dalszej edycji przy użyciu pakietu MS Office, może zostać przekonwertowany wraz z grafiką do pliku RTF.
32

Moduły dodatkowe RS-COM (dla RSTAB 8) i RF-COM (dla RFEM 5)

Te programowalne interfejsy są oparte na technologii COM. Umożliwiają one programowanie własnych makr wprowadzania lub programów do obróbki końcowej.

33

moduł dodatkowy RF-LINK

Po pomyślnej instalacji RF-LINK, dodatkowo dostępne są następujące interfejsy do zaimportowania do programu RFEM 5:

  • Standardowy format tekstu Acis (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standardowe dla wymiany danych modelu (*.stp, *.step)

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi

Przyjemna i wygodna praca z produktami Dlubal Software

„„Jak zwykle chciałbym potwierdzić, że praca z programami firmy Dlubal to prawdziwa przyjemność.

Jestem również w pełni zadowolony z podłączenia do REVIT 2017, ponieważ spełnia on bardzo wysoki standard i działa dobrze. ”“

Wymiana danych bez problemu

„Wymiana danych pomiędzy cadwork i RSTAB przebiegła bez problemu.“


Projekt: Dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Austria

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie betonu zbrojonego metodą słupa modelowego (metoda oparta na nominalnej krzywiźnie)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczne i geometryczne obliczenia nieliniowe konstrukcji prętowych i płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla RFEM | Wymiarowanie na przebicie powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów i płyt na przebicie z podporami węzłowymi i liniowymi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według szwajcarskiej normy SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z chińską normą GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według kanadyjskiej normy CSA S16

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Obliczanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według Eurokodu 9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro  (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z kanadyjską normą CSA O86-14

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-GLASS (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie szkła jednowarstwowego, laminowanego i izolacyjnego

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Structure

Moduł dodatkowy

Generowanie geometrycznie złożonych konstrukcji masztów 3D, takich jak maszty kratowe i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Equipment

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia dla masztów kratowych operatorów komórkowych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Loading

Moduł dodatkowy

Generowanie wiatru, lodu i obciążeń zmiennych dla masztów kratowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM 5
Długości efektywne RF-TOWER

Moduł dodatkowy

Wyznaczanie długości efektywnych słupów kratowych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Design

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie trójkątnych i czworokątnych masztów kratowych według norm europejskich

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie sztywnych skręcanych połączeń ram zgodnie z Eurokodem 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie połączeń przegubowych zgodnie z Eurokodem 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i utwierdzonych podstaw fundamentowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pośrednich połączeń drewnianych za pomocą łączników typu sworzni i płyt stalowych zgodnie z NDS i Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie bezpośrednich połączeń drewnianych zgodnie z Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna, w tym analiza czasowa i analiza spektrum odpowiedzi multimodalnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i statyczna obciążeń z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-PIPING

Moduł dodatkowy

Modelowanie rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-PIPING Design

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych i kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD
RFEM 5
RF-DEFORM (en)

Moduł dodatkowy

Analiza odkształceń i ugięć prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń od obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM 5
Instrukcja RF-MOVE Surface (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
540,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i wstępnie zdeformowanych konstrukcji początkowych do obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla programu RFEM Analiza geotechniczna

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji grunt-konstrukcja i wyznaczanie współczynników sprężystości podłoża na podstawie danych gruntowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Moduł dodatkowy

Generowanie linii i powierzchni wpływu przy użyciu stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-STAGES (en)

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie etapów budowy na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i naprężeń na powierzchniach laminowanych i warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-COM/RS-COM dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) oparty na technologii COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-LINK

Moduł dodatkowy

Interfejs programu RFEM do importu danych w formatach Step, IGES i ACIS

Cena pierwszej licencji
900,00 USD