Modelowanie informacji o budynku (BIM)

Planowanie trójwymiarowe zgodnie z metodą BIM

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM).

Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

  • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

Wydajna analiza statyczno -wytrzymałościowa z wykorzystaniem technologii BIM

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

1

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal i BIM

Firma Dlubal Software postawiła sobie za cel umożliwienie planowania zgodnie z BIM. I ta misja bez wątpienia zakończyła się sukcesem! Dzięki licznym interfejsom w programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEMRSTAB można łatwo i wygodnie wymieniać dane z popularnym oprogramowaniem branżowym (np. CAD).

RFEM i RSTAB nie kolidują z innym oprogramowaniem – wręcz przeciwnie. Istnieją interfejsy do wielu innych programów, a niektóre z nich zostały przedstawione poniżej.

2

Webservice i API

Technologia prowadzi Cię dalej, również w codziennej pracy z programem RFEM/RSTAB. Nowa technologia API Web Services umożliwia tworzenie własnych aplikacji komputerowych lub internetowych poprzez kontrolę wszystkich obiektów zawartych w programie RFEM 6/RSTAB 9. Dostępne są całe biblioteki i liczne funkcje. Dzięki temu mogą Państwo bez większego wysiłku realizować własne projekty oraz opracowywać efektywne modelowanie konstrukcji parametrycznych oraz procesy optymalizacji i automatyzacji przy użyciu języków programowania Python i C#. Oprogramowanie Dlubal sprawia, że praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Odkryj swoje możliwości!

3

Integracja z Autodesk Revit

Czy podoba Ci się praca z Autodesk Revit i chciałbyś, aby był dostępny interfejs do oprogramowania Dlubal? W takim razie Twoje życzenie zostało już spełnione! Bezpośredni dwukierunkowy interfejs w RFEM 6/RSTAB 9 do Autodesk Revit ułatwia: Model utworzony w programie RFEM/RSTAB można wyświetlić w programie Revit i przygotować dla projektanta. Model Revit można natomiast obliczyć i zaprojektować w programie RFEM/RSTAB. Możliwe jest również synchronizowanie kolejnych zmian - w programie Revit lub w programie RFEM/RSTAB. Czy to brzmi jak sen? Następnie przeżyj i przeczytaj więcej na:

4

Interfejs ze konstrukcjami TEKLA

Istnieją trzy sposoby wymiany danych między programem RFEM 5/RSTAB 8 a Tekla Structures: Za pomocą interfejsu stp modele plików można przenosić w obu kierunkach. Model analityczny wygenerowany i przeprowadzony w Tekla Structures można przenieść do programu RFEM/RSTAB za pomocą bezpośredniego interfejsu. Modele fizyczne można wymieniać i dostosowywać w obu kierunkach za pomocą innego bezpośredniego interfejsu.

5

Integracja z Autodesk AutoCAD

Oprócz wymiany danych za pomocą DXF, program RFEM 5/RSTAB 8 umożliwia również bezpośrednią wymianę danych z programem AutoCAD firmy Autodesk. Interfejs ten został wykonany z wykorzystaniem najnowszej technologii .NET. Wymianę danych można rozpocząć bezpośrednio w programie RFEM/RSTAB.

6

Interfejs RFEM 5 z Nemetschek Allplan (* .asf)

Za pomocą plików ASF można wyeksportować zbrojenie wyznaczone w module dodatkowym RF-CONCRETE dla programu RFEM 5 i wyświetlić w Allplan w postaci konturów zbrojenia lub kolorowych obrazów zbrojenia MES.

Ponadto, firma Allbau Software GmbH oferuje wtyczkę Allplan2Dlubal, dzięki której istnieje możliwość automatycznego generowania modelu typu "płyta-pręt" z modelu Allplan, aby zastosować go w oprogramowaniu firmy Dlubal.

7

Interfejsy programu RFEM 6 z Rhino i Grasshopper

Nosorożce są uważane za uparte i uparte. Wyjątkiem jest Rhino. Dwukierunkowy interfejs RFEM 6 - Rhino umożliwia przesyłanie różnych rodzajów linii oraz powierzchni (płaszczyzna, powierzchnia obrócona i NURBS).

Dwukierunkowy interfejs Grasshopper umożliwia również eksportowanie i importowanie danych modelu, przypadków i kombinacji obciążeń, a także samych obciążeń. Zamiast zmienności znajdziesz stabilne połączenie, na którym nie możesz polegać, ale które możesz zaplanować z wyprzedzeniem.

8

Interfejs SAF

Oprogramowanie firmy Dlubal współpracuje również z oprogramowaniem typu open source, takim jak SAF. To znacznie ułatwi Ci pracę. RFEM 6 i RSTAB 9 obsługują wymianę danych z wykorzystaniem formatu Structural Analysis Format (SAF). Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej umożliwiają zarówno import, jak i eksport. SAF jest oparty na programie MS Excel. Jest to format pliku, który ma na celu ułatwienie wymiany modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej między różnymi aplikacjami. Zapewniamy: Jest to z pewnością zaleta dla każdego inżyniera budownictwa.

9

Wymiana danych z Dietrich's (*.ifc)

Dzięki interfejsowi IFC oraz "modelowi CAD/BIM", użytkownik może importować pliki IFC oraz konwertować je na elementy prętowe lub powierzchniowe. Import został zoptymalizowany we współpracy z Dietrich's, dzięki czemu odpowiednie przekroje i materiały są automatycznie przydzielane do elementów prętowych.

10

Interfejs SketchUp z wykorzystaniem 3skeng Steelwork Tool

W programie 3skeng Steelwork in SktechUp, istnieje możliwość eksportowania plików IFC w oparciu o "Structural Analysis View". Widok ten zawiera układ konstrukcyjny ze zwolnieniami na prętach i przekrojem oraz właściwościami materiałowymi. W celu zaimportowania pliku IFC, można skorzystać z opcji "Plik" → "Import". Aby uzyskać więcej szczegółów, zapraszamy na stronę SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

11

Interfejs produktu dla konstrukcji stalowych (* .stp)

W celu przenoszenia samych konstrukcji prętowych zaimplementowano interfejs produktu konstrukcji stalowych DSTV. W ten sposób możliwa jest wymiana danych pomiędzy RFEM 5/RSTAB 8 a programami, takimi jak "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" i wieloma innymi.

12

Microsoft Excel

MS Excel to klasyk, jeśli chodzi o dalszą obróbkę lub przygotowanie wartości w tabelach. W programie RFEM 6/RSTAB 9 zaimplementowaliśmy bezpośrednie połączenie z Microsoft Excel. Dzięki temu można eksportować tabele z programu RFEM 6/RSTAB 9 pojedynczo lub wszystkie naraz do tabeli Excel. Ponadto tabele z Excela można przenieść do programu RFEM 6/RSTAB 9. Nieustannie pracujemy nad tym, aby w programie RFEM/RSTAB oferować jeszcze więcej opcji.

13

DXF Format (*.dxf)

Z pewnością znasz już format DXF. Dzięki DXF masz do dyspozycji jeden z najpopularniejszych formatów wymiany w obszarze CAD. Pliki DXF można importować i eksportować przy niewielkim nakładzie pracy.

14

Interfejs IFC z RFEM 6 / RSTAB 9

Oprogramowanie firmy Dlubal ma wiele różnych interfejsów. Jednym z nich jest interfejs IFC (Industry Foundation Classes). Dzieli się to na kilka obszarów, tak zwanych "Widoków". Ponadto współistnieją różne wersje formatu IFC. Tutaj należy przyjrzeć się bliżej. Wersja 4.0 obsługuje zarówno import, jak i eksport. Starsza wersja 2x3 jednak tylko podczas importu. Niezależnie od kierunku wymiany danych można przetwarzać dane StructuralAnalysisView i ReferenceView (Widok współrzędnych).

Podczas importu ReferenceView, poszczególne obiekty IFC mogą być przekonwertowane na natywne elementy RFEM. Tabele konwersji umożliwiają również dostosowanie opisów profili i materiałów. Eksport w ReferenceView umożliwia wyświetlenie konstrukcji w przeglądarkach IFC i programach CAD. Z kolei StructuralAnalysisView umożliwia przeniesienie modelu statycznego wraz z obciążeniem. Jak widać, dostępnych jest wiele opcji.

15

Połączenie z ConED

ConED posiada dwukierunkowy interfejs z programem RFEM 5. Może być użyty do obliczania układów stropów, belek-ściół, płyt stropowych i całych budynków z ConED. W programie RFEM 5 można wprowadzić dowolne zmiany, zanim użytkownik rozpocznie obliczenia. Wyniki obliczeń są odczytywane z bazy danych za pomocą interfejsu COM i importowane do programu ConED.

16

Interfejs SDNF (*.sdnf)

Interfejs SDNF (Steel Detailing Neutral Format) firmy Intergraph używany jest do wymiany danych z Intergraph Frameworks lub Tekla Structures. Pozwala on na import i eksport szerokiej gamy danych konstrukcyjnych, do których zaliczają się węzły i pręty, wraz z odpowiednimi materiałami i przekrojami z programu RFEM/RSTAB. Jedynie transfer warunków podparcia nie jest możliwy.

17

Interfejs Bentley ISM (*.ism.dgn)

Ze względu na zaimplementowanie interfejsu ISM w programie RFEM 5/RSTAB 8, możliwa jest wymiana modeli z programami ProSteel, ProConcrete i innymi aplikacjami firmy Bentley. Interfejs działa w obu kierunkach. Rdzeniem technologii ISM jest ISM Viewer V8i, który można bezpłatnie uzyskać w firmie Bentley.

Między innymi możliwe jest eksportowanie elementów powierzchniowych, takich jak ściany i płyty, a nawet przekroje o zmiennym przekroju, do ProSteel i ProConcrete. Przydatną dodatkową funkcją ISM Viewer jest możliwość wydruku dokumentu PDF 3D.

18

Interfejs ten kontroluje interakcję z programem Glaser za pomocą programu isb cad: Pliki GEO można importować do programu RFEM 5 i eksportować wyniki obliczeń powierzchni betonowych jako pliki MES. Importowane są między innymi pojedyncze linie i łuki, powierzchnie jako płyty (geometria obwodowa), linie środka ciężkości ścian, punkty środkowe słupów, otwory, obciążenia powierzchniowe, obciążenia liniowe i wolne obciążenia prostokątne, obciążenia liniowe i skupione. Exportiert wird die obere und untere Bewehrung in FE-Netz- oder Rasterpunkten, wahlweise nur die Zulagebewehrung sowie die Schubbewehrung.
19

Interfejs RFEM 5 z DICAD STRAKON (* .cfe)

W celu wymiany danych program RFEM 5 obsługuje program do konstrukcji i zbrojenia STRAKON firmy DICAD. Importowane są dane konstrukcyjne, takie jak węzły, linie, materiały, powierzchnie, otwory oraz podpory węzłowe i liniowe. Zbrojenie wraz z liniami granicznymi powierzchni jest eksportowane. Każdą powierzchnię eksportujemy osobno.
20

Schemat ramy konstrukcyjnej CIS/2 (* .stp)

Do wymiany danych w krajach anglojęzycznych często używany jest format NIST CIS/2. Oprócz danych konstrukcyjnych konstrukcji prętowych program RFEM 5/RSTAB 8 umożliwia importowanie informacji o obciążeniach, przypadkach obciążeń, kombinacjach obciążeń i wyników.
21

Interfejs programu RFEM 5 z CADKON (* .esf)

Format ESF (Engineering Structural Format) umożliwia wymianę danych z programem CADKON firmy ABStudio. Można eksportować zarówno powierzchnie płaskie o stałej grubości wraz z istniejącymi otworami, a także użytymi materiałami z programu RFEM 5 do pliku ESF.
22

Format tekstu (*.000)

Istnieje możliwość importu plików tekstowych w formacie * .000 (konstrukcja) i * .001 (obciążenie) do programu RFEM 5/RSTAB 8 (format starszego programu PLATE firmy Dlubal).
23

SCIA Engineer (*.xml)

W celu wymiany danych z programem do analizy statyczno-wytrzymałościowej SCIA Engineer, import plików XML jest zaimplementowany w RFEM 5/RSTAB 8.

24

interfejs cadwork (* .stp)

Za pomocą interfejsu w programie RFEM 5/RSTAB 8 można eksportować modele do cadworku programu CAD oraz importować modele cadwork. Oprócz geometrii modelu możliwe jest też przenoszenie informacji o przekrojach, materiałach, podporach oraz sztywnych połączeniach.

25

Interfejs SEMA

Przy użyciu tego interfejsu można importować konstrukcje 3D utworzone przy użyciu oprogramowania dla drewna i połączeń SEMA. Model z programu SEMA można importować do programów firmy Dlubal w pliku DXF lub DSTV (STP). DSTV potrafi nie tylko wymieniać dane na temat geometrii konstrukcji, ale również informacje na temat przekrojów, materiałów, podpór lub połączeń sztywnych.
26

Interfejs z Advance Steel (*.smlx)

Eksport do programu SMLX (Steel Markup Language) umożliwia przenoszenie konstrukcji prętowych z programu RFEM 5 lub RSTAB 8 do Advance Steel. Oprócz geometrii modelu można przenosić odpowiednie przekroje, materiały i mimośrody prętów.

27

Interfejs z pakietem inżynierskim Hilti PROFIS

Dzięki temu bezpośredniemu, dwukierunkowemu interfejsowi możliwa jest wymiana danych pomiędzy programem RFEM 5/RSTAB 8 a pakietem Hilti PROFIS Engineering Suite.

Zazwyczaj obciążenia podporowe z programu RFEM/RSTAB są przenoszone do programu Hilti PROFIS Engineering Suite, a następnie wymiarowane są kołki i płyty kotwiące. Wyniki obliczeń sworzni można importować do programu RFEM/RSTAB w postaci komentarzy.

28

Interfejs z IDEA StatiCa

Z programu RFEM 5/RSTAB 8 można eksportować pręty, przekroje (ze stali lub betonu) i siły wewnętrzne do obliczeń w IDEA StatiCa. Dane są synchronizowane w IDEA StatiCa w przypadku modyfikacji modelu w RFEM/RSTAB.
29

Warstwy tła

Aby ułatwić modelowanie, w oknie roboczym programu RFEM 6/RSTAB 9 są przechowywane folie w tle, w których można wprowadzać obiekty graficzne. Folie te są generowane z zaimportowanego pliku DXF. Przeczytaj więcej na ten temat:

30

Interfejs VCmaster

Za pomocą tego interfejsu można przenieść protokół wydruku z programu RFEM5/RSTAB 8 do programu VCmaster (przetwarzanie obliczeń i tekstów) firmy Veit Christoph GmbH i dalej edytować.
31

Interfejs RTF

Jeżeli protokół wydruku z programu RFEM 5/RSTAB 8 ma zostać poddany dalszej edycji przy użyciu pakietu MS Office, może zostać przekonwertowany wraz z grafiką do pliku RTF.
32

Moduły dodatkowe RS-COM (dla RSTAB 8) i RF-COM (dla RFEM 5)

Te programowalne interfejsy są oparte na technologii COM. Umożliwiają one programowanie własnych makr wprowadzania lub programów do obróbki końcowej.

33

moduł dodatkowy RF-LINK

Po pomyślnej instalacji RF-LINK, dodatkowo dostępne są następujące interfejsy do zaimportowania do programu RFEM 5:

  • Standardowy format tekstu Acis (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standardowe dla wymiany danych modelu (*.stp, *.step)

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi

Przyjemna i wygodna praca z produktami Dlubal Software

„„Jak zwykle chciałbym potwierdzić, że praca z programami firmy Dlubal to prawdziwa przyjemność.

Jestem również w pełni zadowolony z podłączenia do REVIT 2017, ponieważ spełnia on bardzo wysoki standard i działa dobrze. ”“

Wymiana danych bez problemu

„Wymiana danych pomiędzy cadwork i RSTAB przebiegła bez problemu.“


Projekt: Dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Austria

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie betonu zbrojonego metodą słupa modelowego (metoda oparta na nominalnej krzywiźnie)

Cena pierwszej licencji
800,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczne i geometryczne obliczenia nieliniowe konstrukcji prętowych i płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla RFEM | Obliczanie przebicia dla powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo

Moduł dodatkowy

Obliczania wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpieranych przez elementy/podpory węzłowe oraz liniowe.

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
FOUNDATION Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według szwajcarskiej normy SIA 263

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych zgodnie z chińską normą GB 50017-2003

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według kanadyjskiej normy CSA S16

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów stalowych i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według Eurokodu 9

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według amerykańskich norm ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro  (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z kanadyjską normą CSA O86-14

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-GLASS (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie szkła jednowarstwowego, laminowanego i izolacyjnego

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Structure

Moduł dodatkowy

Generowanie geometrycznie złożonych konstrukcji masztów 3D, takich jak maszty kratowe i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Equipment

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia dla masztów kratowych operatorów komórkowych

Cena pierwszej licencji
1 300,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Loading

Moduł dodatkowy

Generowanie wiatru, lodu i obciążeń zmiennych dla masztów kratowych

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Effective Lengths

Moduł dodatkowy

Wyznaczanie długości efektywnych słupów kratowych

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-TOWER Design

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie trójkątnych i czworokątnych masztów kratowych według norm europejskich

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie sztywnych skręcanych połączeń ram zgodnie z Eurokodem 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie połączeń przegubowych zgodnie z Eurokodem 3

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i utwierdzonych podstaw fundamentowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pośrednich połączeń drewnianych za pomocą łączników typu sworzni i płyt stalowych zgodnie z NDS i Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie bezpośrednich połączeń drewnianych zgodnie z Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
500,00 EUR
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych i postaci drgań dla modeli przestrzennych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna obejmująca analizę czasową i multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi wraz z generowaniem równoważnych obciążeń statycznych.

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING

Moduł dodatkowy

Modelowanie rurociągów

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-PIPING Design

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych i kablowych

Cena pierwszej licencji
2 200,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 800,00 EUR
RFEM 5
RF-DEFORM (en)

Moduł dodatkowy

Analiza odkształceń i ugięć prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
300,00 EUR
RFEM 5
RF-MOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń od obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
600,00 EUR
RFEM 5
Instrukcja RF-MOVE Surface (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
700,00 EUR
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i wstępnie zdeformowanych konstrukcji początkowych do obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy dla programu RFEM Analiza geotechniczna

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji grunt-konstrukcja i wyznaczanie współczynników sprężystości podłoża na podstawie danych gruntowych

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-INFLUENCE

Moduł dodatkowy

Generowanie linii i powierzchni wpływu przy użyciu stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STAGES (en)

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie etapów budowy na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-LAMINATE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i naprężeń na powierzchniach laminowanych i warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-COM/RS-COM dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) oparty na technologii COM

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-LINK

Moduł dodatkowy

Interfejs programu RFEM do importu danych w formatach Step, IGES i ACIS

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR