Polityka zapewnienia jakości

Dlubal - Profesjonalne oprogramowanie do analizy konstrukcyjnej i wymiarowania

Założona w 1987 roku firma Dlubal Software tworzy wydajne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do obliczeń i analiz statyczno-wytrzymałościowych i dynamicznych oraz wymiarowania konstrukcji nośnych.

Zatrudniając ponad 280 pracowników w 10 lokalizacjach, zapewniamy stałe wsparcie w zakresie oprogramowania. Firma Dlubal Software zyskała ponad 86 000 zadowolonych użytkowników na całym świecie.

  • Budynek firmy Dlubal Software w Tiefenbach (Górny Palatynat)

Zarządzanie jakością Dlubal Software

Certyfikacja

DIN EN ISO 9001

Oprogramowanie Dlubal Software do analizy statyczno-wytrzymałościowej wykorzystujący MES, za rozwój, testowanie, sprzedaż i obsługę klienta uzyskało certyfikat systemu zarządzania według DIN EN ISO 9001.

Wyznacznikiem jakości naszych produktów i usług jest zadowolenie naszych klientów i partnerów biznesowych z obsługi klienta, usług pomocy technicznej, oferty szkoleniowej oraz zadowolenie użytkowników z naszych aplikacji.

1

Wsparcie techniczne i nauka

Produkty firmy Dlubal Software są dopasowane do ogólnych obliczeń budowlanych. Wykwalifikowani pracownicy hotline zapewniają użytkownikom wsparcie techniczne odnośnie oprogramowania. Różne poziomy usług są regulowane umowami serwisowymi. Zasadniczo każdy użytkownik może zwracać się z pytaniami technicznymi do naszych pracowników wsparcia technicznego. Firma Dlubal Software traktuje wszystkie pytania poważnie i odpowiada na nie w ramach istniejących umów serwisowych i innych umów.

Wsparcie techniczne charakteryzuje się natychmiastową reakcją i krótkim czasem odpowiedzi (odpowiedzi są wysyłane w ciągu 24 godzin w dni robocze, jeżeli istnieje taka możliwość). Odpowiedni pracownicy Dlubal Software są dostępni w dogodnych porach, w zależności od ilości otrzymanych pytań i próśb. Klienci posiadający ważną umowę serwisową zawsze mają pierwszeństwo przed klientami bez umów serwisowych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie oprogramowania firma Dlubal Software zapewnia szkolenia techniczne w obsłudze programów. Szkolenie pozwala użytkownikom na szybkie zapoznanie się z oprogramowaniem pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

 
2

Sprzedaż

Doradzając naszym klientom stawiamy sobie za cel pomoc w wyborze najlepszego połączenia programu i modułów dodatkowych. Omawiamy idealną konfigurację programu, wymaganą do jego zamierzonego działania. Oprócz wymagań technicznych, pod uwagę brane są także ograniczenia budżetowe określone przez klienta.

Wysyłka i dostawa oprogramowania jest przeprowadzona natychmiast, zgodnie z wymogami prawnymi i przepisami. Jeżeli dostawa się opóźni, klient zostaje powiadomiony odpowiednio wcześniej.

3

Marketing

Produktom firmy Dlubal Software towarzyszą materiały marketingowe, mające zapewnić potencjalnym użytkownikom wszystkie niezbędne informacje na temat nowych wersji i aktualizacji. Kampanie reklamowe i marketingowe prowadzone przez firmę Dlubal Software są zawsze prowadzone w oparciu o faktyczny asortyment produktów. Użytkownicy mają możliwość otrzymywać regularnie informacje z pierwszej ręki za pośrednictwem strony internetowej, newsletterów, seminariów online, dni informacyjnych, targów i za pośrednictwem innych kanałów.

4

Zapewnienie jakości programów firmy Dlubal Software

Jakość programów firmy Dlubal Software jest nieustannie kontrolowana. Przed wypuszczeniem programu, wszystkie jego części muszą zostać poddane obszernym testom, zarówno automatycznym jak i manualnym. Oprogramowanie jest testowane pod kątem użyteczności i praktycznego zastosowania na podstawie przykładów referencyjnych. W tym procesie wszystkie błędy zostają udokumentowane na piśmie, ocenione i odpowiednio poprawione. Nowe wersje są wypuszczane przez upoważnione do tego osoby (przede wszystkim kontrolerów jakości, a następnie przez zarząd) po zakończeniu wszystkich stosownych testów i wydaniu pozytywnej opinii na temat ich wyników.

5

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

Firma Dlubal Software GmbH dąży do otwartej wymiany informacji na temat zgłoszonych problemów lub nieprawidłowego działania w celu zapobiegania stratom, jakie może ponieść klient korzystając z oprogramowania. Błędy w programach są systematycznie dokumentowane i poprawiane. Pracownicy wsparcia technicznego pomagają użytkownikom wykryć błędy i stosują środki pomagające rozwiązać problem. Kiedy wypuszczana jest nowa wersja, lista najważniejszych poprawek jest publikowana online w formie listy zmian.

6

Wykwalifikowani specjaliści i nieustanny profesjonalny rozwój

W firmie Dlubal Software GmbH pracują wykwalifikowani specjaliści (zazwyczaj inżynierowie budownictwa lub inżynierowie mechanicy) pozostający do dyspozycji pracowników wsparcia technicznego. Nowi pracownicy są szkoleni w zakresie obsługi klienta i w razie konieczności uczestniczą w specjalnych seminariach. Firma Dlubal Software popiera ideę uczenia się przez całe życie i wspiera pracowników w ich inicjatywach dotyczących zaawansowanego nabywania wiedzy i profesjonalnego rozwoju. Kultura korporacyjna charakteryzuje się tym, że pracownicy wspierają się nawzajem i dzielą się swoją wiedzą z innymi.

7

Komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi

Od wszystkich pracowników firmy Dlubal Software oczekuje się przyjacielskiego podejścia, dobrych chęci i uprzejmości we wszelkich relacjach z klientami lub partnerami biznesowymi. Naszym głównym priorytetem jest zadowolenie naszych klientów lub partnerów biznesowych, w ramach gwarantowanych usług.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.