Normy rosyjskie (SP)

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zgodnie z rosyjskimi normami SP

  • Standardowy

Wprowadzone normy rosyjskie

1

Wymiarowanie prętów, słupów i powierzchni z betonu zbrojonego według SP 63.13330

Rozszerzenie Wymiarowanie betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia wymiarowanie prętów, słupów i powierzchni wykonanych z betonu zbrojonego zgodnie z rosyjską normą do betonu zbrojonego SP 63.13330.

2

Wymiarowanie stali zgodnie z SP 16.13330

Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z rosyjską normą SP 16.13330.

Certyfikacja dla Rosji

Certyfikat dla Rosji

RFEM/RSTAB i RF-/STEEL SP zostały certyfikowane w Rosji. Certyfikat obowiązuje dla następujących norm:

  • SP 20.13330.2011
    (SNIP 2.01.07-85*)
  • SP 16.13330.2011 (SNIP II-23-81*)
  • SP 53-102-2004
RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

RFEM 6 jest programem głównym pakietu oprogramowania, który służy do analizy konstrukcji przy użyciu MES. Dalsze analizy oraz wymiarowanie przeprowadzane jest w odpowiednich rozszerzeniach.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok.
Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program ramowy RSTAB 9 zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji szkieletowych.
Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-CONCRETE

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń  zgodnie z normami międzynarodowymi.
Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analiz przebicia i odkształceń.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
CONCRETE (en)

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi.
Istnieje możliwość wymiarowania prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD