Legal Matters

Status: 02/2019

 • Informacje prawne

Data Privacy Statement - Crash Report

1

Cel

W przypadku nieoczekiwanego zakończenia działania programu firmy Dlubal użytkownicy mają możliwość wysłania do nas raportu zawierającego pliki i opis problemu.
Informacje o awarii programu są nam przekazywane, abyśmy mogli pomóc użytkownikowi w usunięciu problemu lub też usunąć dany problem w przyszłych wersjach programu.

2

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. a RODO, ze względu na fakt, że raport o awarii wysyłany jest wyłącznie na polecenie użytkownika.

3

Data collection when sending a crash report

By sending a crash report, the following data will be sent:
 • User-related Data
  • Customer number and address as they are shown in the default header
  • Dongle number
  • E-mail address, provided that it has been indicated by the user
  • Description of the issue, provided that it has been indicated by the user
  • Expiration of the program
  • Number of previous crashes, provided that it can be determined
  • Information if the crash has been probably caused by the graphics driver
  • Number of previous crashes which have been probably caused by the graphics driver
 • Hardware
  • Exact CPU type
  • Graphics card including driver version and date
  • Printer including driver version and path as well as date
 • Software
  • Operating system with exact version number and country code
  • Installed anti-virus software including update status
 • Files
  • Configuration of the graphics settings
  • All RFEM/RSTAB files which have been open at the time of the crash, automatic backup file
   • Name of the currently logged-in user
   • Version number in which the file has been created
   • Version number in which the file has been last edited
  • dlubal_parameters_file.txt: list of attached files
  • dlubal_journal_main.txt: list of all commands which have been executed since having started RFEM/RSTAB
  • dlubal_journal_protocol.txt: information about the printout report
  • dlubal_journal_threads.txt: list of all running threads
  • Data.*: transfer files for the computation kernel
  • RFEM*.dmp or RSTAB*.dmp: memory dump
  • DLInstaller_*.log: information about interfaces
  • Migration_CurrentUser_*.log: list of all installed Dlubal Software
  • Migration_Init_*.log: logfile about the adaptation of databases during the installation
  • MsiInstaller_*log: logfile about the installation process
   • dlubal_diagnostic.txt
    • Hardware information
     • Motherboard
     • CPU
     • Memory
     • Graphics card
    • Software information
     • Drive letters
     • Operating system
     • User rights
     • Installed printer drivers
    • Content of the registry keys
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL\<program>\<version number>\64-bit
    • Content of the folder
     C:\Program Files\Dlubal\<program> <version number>\
    • Content of the folder
     C:\Program Files (x86)\Common Files\Dlubal\ImportExport\RX-Common.NET\
  • dlubal_description.txt
   • User-related data
    • Customer number and address as indicated in the default header
    • Dongle number
    • E-mail address, provided that it has been indicated by the user
    • Description of the issue, provided that it has been indicated by the user
    • Expiration of the program
    • Number of previous crashes, provided that it can be determined
    • Information if the crash has been probably caused by the graphics driver
    • Number of previous crashes which have been probably caused by the graphics driver
   • Hardware
    • Exact CPU type
    • Graphics card including driver version and date
    • Printer including driver version and path as well as date
   • Software
    • Operating system with exact version number and country code
    • Installed anti-virus software including update status
4

Przekazywanie danych i ich odbiorcy

Dane osobowe będą przekazywane naszym prawnie niezależnym oddziałom Dlubal, za pomocą wspólnej bazy danych (NetGenium). Więcej informacji na temat lokalizacji oddziałów Dlubal znajduje się w:
https://www.dlubal.com/pl/firma/kontakt/dlubal-lokalizacje/polska 

Ponadto, dostęp do danych osobowych znajdujących się we wspólnej bazie danych (NetGenium) jest zapewniony naszemu dostawcy oprogramowania.

5

Bezpieczeństwo danych

Przesyłanie danych osobowych wspomnianych powyżej jest zabezpieczone szyfrowaniem HTTPS.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres datenschutz@dlubal.com .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225