Nota prawna

Status: 2023

  • Informacje prawne

Polityka prywatności - Newsletter

1

Przeznaczenie

Na stronie internetowej Dlubal Software GmbH użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszej firmy. Dzięki newsletterowi w regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów, zainteresowane strony i partnerów biznesowych o:

  • Nowe produkty
  • Praktyczne wskazówki
  • Rekomendacje produktowe
  • Nowe usługi
  • Ekskluzywne promocje
  • Vouchery
  • Praktyczne/bezpłatne usługi
  • Ciekawe projekty wykonane w Dlubal Software
  • Aktualne trendy
2

Rejestracja do naszego newslettera

Stosowana w tym celu maska wprowadzania określa, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie podczas zamawiania biuletynu.

Biuletyn naszej firmy może zostać otrzymany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) dana osoba ma prawidłowy adres e-mail i (2) dana osoba zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail wprowadzony po raz pierwszy przez osobę zainteresowaną w ramach procedury podwójnego wyboru (double-opt-in) zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, zezwolił na otrzymywanie biuletynu.

3

Zbieranie danych podczas rejestracji

Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu informatycznego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc w późniejszym czasie prześledzić (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako zabezpieczenie prawne dla osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą zostać poinformowani przez e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi biuletynu lub odpowiedniej rejestracji, jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych .

Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem naszych prawnie niezależnych oddziałów firmy Dlubal we wspólnym systemie zarządzania klientami (CRM).

4

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, której udzieliła nam osoba, której dane dotyczą, w celu wysyłania newslettera, można odwołać w dowolnym momencie. W każdym biuletynie informacyjnym znajduje się odpowiedni link, który służy do wycofania zgody. W każdej chwili można również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformować osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w inny sposób.

5

Śledzenie biuletynów

Biuletyny firmy Dlubal Software GmbH zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Umożliwia to statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Dzięki wbudowanemu pikselowi śledzącemu firma Dlubal Software GmbH może rozpoznać, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz do których linków w wiadomości e-mail osoba, której dane dotyczą, wywołała.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo do odwołania odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w trybie double opt-in w dowolnym momencie. Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Dlubal Software GmbH automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację z otrzymywania newslettera.

6

Newsletter jako rekomendacje produktów i praktyczne wskazówki

Jako klient firmy Dlubal lub odbiorca naszych usług (np. korzystając z wersji demonstracyjnej, próbnej lub studenckiej) będą Państwo otrzymywać od nas biuletyny zawierające rekomendacje produktów i praktyczne wskazówki. W takim przypadku będziesz otrzymywać od nas newsletter niezależnie od tego, czy zapisałeś się na newsletter. Chcemy w ten sposób poinformować Państwa o produktach z naszego asortymentu, które mogą Państwa zainteresować na podstawie Państwa ostatnich zakupów u nas. Znajdziesz tu również przydatne wskazówki dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas żadnych biuletynów ani wiadomości promocyjnych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu. Prosimy o przesłanie sprzeciwu w formie pisemnej (np. e-mailem, faksem, listownie) na nasz adres kontaktowy lub rezygnację z subskrypcji na stronie Subskrybuj newsletter . Oczywiście na końcu każdego biuletynu znajduje się również link do rezygnacji.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 7 ust. 3 UWG.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki zachowania prywatności i przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych na adres [email protected].

Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700