Przykład legalizacji 0098 | 4

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

7. października 2021

002707

Martin Dub

RSTAB 9

3d

Pręty

Kratownice | 2D

Opis

Przykład legalizacji 0098 | 4

Model zastosowany w

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 57x
  • Pobrane 1x
  • Zaktualizowane 3. grudnia 2021
  • Liczba węzłów 4
  • Liczba prętów 5
  • Ilość przypadków obciążenia 1
  • Ciężar całkowity 1240 t
  • Wymiarowanie 12500 x 0,500 x 6250 m
  • Wersja programu 8.26.02

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.