Słup do oświetlenia publicznego

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Model stworzony przez zespół techniczny Dlubal Latam. Model jest również dostępny jako sparametryzowany blok na stronie firmy Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

Kolumna oświetleniowa STEEL

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 88x
  • Pobrane 12x
  • Liczba węzłów 49
  • Liczba linii 37
  • Ilość powierzchni 9
  • Ciężar całkowity 0,101 t
  • Wymiarowanie 0,737 x 2,550 x 7,474 m
  • Wersja programu 5.27.00

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.