Połączony fundament

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Model stworzony przez zespół techniczny Dlubal Latam. Model jest również dostępny jako sparametryzowany blok na stronie firmy Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

Połączony fundament Beton

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 99x
 • Pobrane 24x
 • Zaktualizowane 18. października 2021
 • Liczba węzłów 38
 • Liczba linii 46
 • Liczba prętów 2
 • Ilość powierzchni 23
 • Liczba brył 4
 • Ciężar całkowity 18802 t
 • Wymiarowanie 2000 x 6000 x 3200 m
 • Wersja programu 5.27.00

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.