Połączenie sztywne ze wzmocnieniami kołnierzowymi

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Tutaj można pobrać model połączenia sztywnego ze zbrojeniem pasowym i otworzyć go w programie RFEM dla elementów skończonych.

Model ten zostanie wykorzystany w bezpłatnym webinarium "Analiza połączeń stalowych przy użyciu modelu elementów skończonych w programie RFEM 6" w dniu 27 września 2022 (w języku niemieckim, 29 września 2022, w języku angielskim).

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

Połączenia stalowe Stal Połączenie

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 882x
 • Pobrane 66x
 • Zaktualizowane 12. października 2022
 • Liczba węzłów 4
 • Liczba linii 3
 • Liczba prętów 3
 • Ilość powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ilość KO 1
 • Ilość kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 0,580 t
 • Wymiarowanie 1000 x 1500 x 0,000 m²

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.