Automatyczne określanie minimalnej otuliny betonowej wg normy

Wskazówki i porady

RF-/CONCRETE automatycznie określa minimalną otulinę betonową wg normy. Obliczenia są oparte na klasie ekspozycji i ścieralności oraz sposobie betonowania.

Wprowadzona otulina betonowa odnosi się do zbrojenia podłużnego, które rozważa się podczas określania minimalnej otuliny betonowej.

Linki

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD