Praca z modułem dodatkowym RF-/STEEL AS

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Najpierw należy wybrać do obliczeń przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników.

W kolejnych oknach wprowadzania można dostosować zdefiniowane definicje bocznych podpór pośrednich, długości wyboczeniowych i innych parametrów obliczeniowych specyficznych dla standardu. W przypadku prętów ciągłych istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych warunków podparcia i mimośrodów dla każdego węzła pośredniego pojedynczych prętów. Specjalne narzędzie MES określa obciążenia krytyczne i momenty wymagane do analizy stateczności.

W połączeniu z RFEM/RSTAB możliwe jest zastosowanie metody analizy bezpośredniej uwzględniającej wpływ obliczeń ogólnych według analizy drugiego rzędu. Ta metoda pozwala uniknąć stosowania specjalnych współczynników powiększenia.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg AS 4100-1998 (Norma australijska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD