RF-MOVE/RSMOVE | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Pręty ciągłe, po których porusza się obciążenie wybiera się graficznie w modelu w programie RFEM/RSTAB. Na jednym zbiorze prętów można nałożyć kilka różnych typów obciążeń w tym samym czasie.

Poprzez określenie pierwszej pozycji obciążenia, RF-MOVE/RSMOVE może z bardzo dużą dokładnością odwzorować początek ruchu na zbiorze prętów. W podobny sposób można określać, czy obciążenie ruchome posiadające różne punkty przyłożenia może poruszać się poza koniec prętów ciągłych (most) czy też nie (suwnica dźwigu).

Krok dla poszczególnych pozycji obciążenia określany jest przez ilość przypadków obciążeń, które zostaną wygenerowane dla programu RFEM/RSTAB. Oprócz tego można dodawać obciążenia do przypadków obciążeń istniejących już w programie RFEM/RSTAB, a więc nie jest już potrzebna żadna dodatkowa superpozycja.

RF-MOVE/RSMOVE posiada kilka typów obciążenia, np. obciążenia punktowe, liniowe i trapezowe oraz pary obciążeń i kilka jednakowych obciążeń skupionych, które mogą zostać zastosowane w kierunkach miejscowych i globalnych. Oddziaływanie obciążenia można odnosić do długości rzeczywistej pręta lub jej rzutu w kierunku globalnym.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD