Złożone połączenie belek poziomych ze słupem oraz połączenie stężeń ukośnych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Złożone połączenie belek poziomych ze słupem oraz połączenie stężeń ukośnych

Model połączenia został zamodelowany przy użyciu około 50 komponentów. Model został stworzony na podstawie rzeczywistego przykładu wykorzystania w konstrukcji.

Przykładowy model do pobrania

Słowa kluczowe

Połączenie Stal Stężenia ukośne

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RFEM 6
Połączenia stalowe w konstrukcji ramy

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR