CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Rozszerzenie modułów dla wymiarowania betonu zbrojonego wg CSA A23.3

CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB rozszerza zakres norm dla wymiarowania betonu zbrojonego za pomocą normy kanadyjskiej CSA A23.3‑14 dla następujących modułów dodatkowych:

  1. Funkcje

    Biblioteka materiałów zawiera już kanadyjskie typy betonu i stali zbrojeniowej dostępne do przeprowadzenia wymiarowania. Jednak zawsze można zdefiniować materiały dla wymiarowania wg CSA A23.3.

    Jednostki wykorzystane dla wymiarowania betonu zbrojonego wg CSA A23.3 dostosowane są dla systemu metrycznego domyślnie.

Cena (bez VAT)

Cena
360,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16-09 (Norma kanadyjska)

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według ACI 318

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg CSA 086-14 (Norma kanadyjska)

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052